Balans en staat van baten en lasten

 
Balans per 31-12-2016
Saldo bank/pg € 5.294,66 Eigen vermogen € 5537,44
Spandoeken/vlaggen/Badges € 126,00    
Opname/geluidsapparatuur € 116,78-    
  € 5.537,44    
 
Balans per 31-12-2015
Saldo bank/pg € 9.646,16 Eigen vermogen € 9.947,33
Spandoeken/vlaggen/Badges € 126,00    
 Opname/geluidsapparatuur € 175,17    
  € 3.635,36   € 9.947,33

 

 
Balans per 31-12-2014
Saldo bank/pg € 3.446,36 Eigen vermogen € 3.635,36
Spandoeken/vlaggen/Badges € 189,00    
       
  € 3.635,36   € 3.635,36

 

Staat van inkomsten en uitgaven
Saldo per 31-12-2013 € 1.270,79 Drukkosten € 1.000,41
Subsidie Gem. Heumen OMD € 767,00 Huur/aanschaf materialen € 403,37
Subsidie ‘Vonkjes’ Gem. Heumen € 1.500,00 Ontwerp logo € 121,00
Donatie Rabobank € 1.500,00 Diversen € 2,40
    Representatiekosten € 64,25
       
    Saldo per 31-12-2014 € 3.446,36
  € 5.037,79   € 5.037,79
 
Afschrijvingsregeling
Vlaggen/spandoeken/badges aangekocht in 2013 voor € 315,--. Afschrijving in 5 jr.
facebook_page_plugin