Het burgerinitiatief Samen Doen in Malden heeft zaterdagmiddag 25 november 2017 een historische boom in de grond gezet. Het is een ent van een Overasseltse keutelpeer. De oorspronkelijke boom staat op het erf van Harrie Joosten aan de Worsumseweg in Worsum/Overasselt. De boom zeker 100, maar misschien wel 150 tot 200 jaar oud. De vruchten zijn kleine kogelronde stoofperen. De stamomvang is 2,5 meter, vandaar dat kennersop deze leeftijd uitkomen Vroeger gingen de peren van deze boom regelrecht naar de varkens omdat keutelperen niet goed houdbaar zijn. Rijpe keutelpeertjes moeten redelijk snel geconsumeerd worden. Worden ze te lang bewaard, dan worden ze zacht en voos. Echt smakelijk is dat niet voor een stoofpeer. Voor de jachtige hedendaagse mens zijn het ondingen. Met een formaat tussen pingpongbal en tennisbal is het schillen veel werk voor weinig peer. Koken in de schil is eigenlijk de enige manier om een beetje vrucht op het bord te krijgen.
Vorig jaar zijn van de oude boom enkele groeischeuten genomen en op een andere perenboom geënt. Een van de geslaagde enten is nu in het Lierdal in een kleine gaard met andere oude rassen een exemplaar geplant.
In verre omgeving is het een onbekende perensoort. Nadat vorig jaar deze soort in het nieuws kwam, is slechts één reactie gekomen van iemand die deze soort wel eens in Twente had horen noemen.
erfgoedboom
Op de foto Haarie Joosten met de geënte keutelpeer die in het Lierdal van Malden is geplant. Theo Smets van het burgerinitiatief Samen Doen schept het plantgat dicht. Foto: Jan Paul Bevoort


 

De projectgroep Kasteel en Motte van het Erfgoedplatform werkt aan het beter beleefbaar maken van de kasteellocatie in Heumen. Om te voorkomen dat veel werk voor niets wordt gedaan omdat de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) daar bezwaar tegen zou kunnen hebben, is onlangs een ontmoeting geweest met mevr. José Schreurs van het RCE. Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal mogelijkheden over tafel gegaan, waarbij het RCE waardevolle suggesties deed om de beleefbaarheid op te krikken. Wat te denken van het beschilderen van een deel van de brug over de Maas. Of het plaatsen van een bijzonder hoge vlaggenmast als landmark en symbool van de vroegere macht van de kasteelbewoners. Zeker vanaf de Maasbrug kan voor fietsers en wandelaars iets gedaan worden om de aandacht te vestigen op het kasteel. Voor de recreatievaart op de Maas zou het mogelijk aantrekkelijk zijn om een grote ridderfiguur te plaatsen die met zijn aanwezigheid duidelijk maakt dat men bij Heumen is. Zo zijn een aantal mogelijkheden de revue gepasseerd en zijn duidelijk grenzen gesteld aan wat niet tot de mogelijkheden behoort. Bijvoorbeeld het weer in het water zetten van het kasteel. Die optie zou te veel van het bodemarchief aantasten.
Voor een aantal ideeën zal verder overleg gevoerd moeten worden met Rijkswaterstaat. Die instantie is grondeigenaar en zal onze plannen op weer andere gronden dan het RCE moeten goedvinden.
Voorlopig hebben wij weer wat huiswerk met het uitwerken van aangepaste en nieuwe plannen. En als een kunstenaar/ruimtelijk vormgever nog spraakmakende ideeën heeft of wil meedenken, is zij of hij welkom.


 

Het informatiebord bij de kasteelrestanten in Heumen is helemaal van deze tijd geworden met het aanbrengen van een QR code. De werkgroep Groen van het Erfgoedplatform heeft donderdagavond 22 juni de sticker geplakt.
Een QR code maakt het mogelijk om een smartphone of tablet direct met een website te verbinden waarop informatie is te vinden over het object waar men naar kijkt. In het geval van het kasteel, wordt de verbinding gelegd met een pagina op de site van het Gelders erfgoed die geheel gewijd is aan het kasteel en de historie van het kasteel. De informatie die daar wordt getoond is natuurlijk veel uitgebreider dan op het bord mogelijk is.
Op de foto plakt werkgroepvoorzitter Harrie Joosten de sticker op het informatiebord.

qr code


 

Op 13 oktober heeft een delegatie van het Erfgoedplatform gemeente Heumen een bezoek gebracht aan de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. Daar zijn de beschikbare documenten rond de Romeinse wachttoren, kasteel
Heumen en de motte Malderburcht bekeken.

Klik HIER voor een verslag van dit bezoek.

 


In de uiterwaarden langs de Maas, waar nu de Maasbrug met de A73 ligt, stond ooit het imposante kasteel van de
heerlijkheid Heumen. Het is nu niet veel meer dan een bultige wei met vage contouren van het kasteel en zijn grachten
en muren. Bovengronds is het kasteel verdwenen, maar onder de grond zijn de funderingen nog aanwezig. Bij de
archeologische opgraving in 1980 zijn de kasteelmuren, grachten en hoektorens blootgelegd, onderzocht en daarna weer
met grond afgedekt. Het vondstmateriaal dat daarbij werd verzameld is ongezien opgeborgen. Deze opgraving is er één
van grote haast geweest. Jammer genoeg heeft het heel lang moeten duren voor het materiaal kon worden bekeken.

 

rob_frank  vitrinen

 

Onder leiding van archeoloog Marijne Magnée-Nentjes hebben Petra Thijssen, Frank Oerlemans en Rob de Loos,

leden van de Werkgroep Archeologie van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen, in 2014-2015 de materiaalvondsten
schoongemaakt, onderzocht en beschreven. Vervolgens hebben ze een selectie van de vondsten samengesteld en
geëxposeerd in vitrines. Deze zijn te bezichtigen op de eerste verdieping van het gemeentehuis. De expositie vertelt
het verhaal van het kasteel van Heumen van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw.

De expositie is voor het publiek toegankelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.