Erfgoedplatform officieel opgericht

De Algemene ledenvergadering heeft op 26 november 2014 statutair de Vereniging Erfgoedplatform Gemeente Heumen opgericht.

De uitslag van de stemming door de 10 aanwezige ledenorganisaties was: 9 voor, 0 tegen en 1 blanco.

De aangenomen statuten zullen notarieel worden vastgelegd.

Nieuw bestuur

Ben Boersema was vertrekkend voorzitter. Hij is opgevolgd door Leo Ewals.

Het nieuw gekozen bestuur.

nieuwe_bestuur

Van links naar rechts: Petra Thijssen, Anneke Meijsen, Leo Ewals en Harrie Joosten

Werkplannen 2015

De Algemene Ledenvergadering stelde de werkplannen van het bestuur en de werkgroepen vast.

In 2015 wordt gewerkt aan 26 activiteiten. Het volledige verslag vindt u in Nieuwsbrief nr. 15.