Rene van Hoften woonde tussen 1995 en 2003 op de Maasdijk in Nederasselt, naast het dijkmagazijn. In die periode is hij begonnen met het achterhalen van de geschiedenis van de veerpont tussen Grave en Nederasselt. Binnenkort zal hij zijn bevindingen publiceren in een boekje onder de titel "Het Veer van Grave naar Nederasselt 1381-1929, De Turbulente geschiedenis van de belangrijkste Maasoversteek tussen Brabant en Gelderland". Er ontbreekt nog wat informatie over De Brouwerij in Nederasselt dat als veerhuis dienst deed en over het veerhuis in Grave. Foto's eigenaren, alles is welkom.

Heeft u informatie of bent u geïnteresseerd in het boekje, neem dan per mail contact op met Rene [DOT] vanHoften [AT] han [DOT] nl


rooijakkersOp 25 juni 2011 overleed op 81-jarige leeftijd Gerard Rooijakkers in zijn woonplaats Overasselt.


Rooijakkers was afkomstig uit het Brabantse Gemert. In 1965 trad hij in dienst van de voormalige gemeente Overasselt als ambtenaar belast met Bouw- en Woningtoezicht en Openbare Werken. Ook na de gemeentelijke herindeling bleef hij werkzaam bij de nieuwe gemeente Heumen tot zijn pensionering in 1995.
Buiten zijn professionele taakvervulling was hij actief betrokken bij de Overasseltse gemeenschap. Hij was onder meer lange tijd commandant van de vrijwillige brandweer, lid van het R.K. schoolbestuur, archivaris van de parochie, lid van de harmonie, adviseur van museum ‘De Garstkamp’ en lid van het koor St. Cecilia.
Binnen zijn ambtelijke taak lag het monumentenbeleid hem zeer na aan het hart. Aanvankelijk betrof dat allen de Rijksmonumenten. Later kwamen daar ook de Gemeentelijke monumenten bij. De uitvoering van het monumentenbeleid werd na de samenvoeging van Overasselt en Heumen in 1980 één van zijn belangrijkste taken.
Vanaf zijn aantreden in de gemeente Overasselt, ontwikkelde het locale historisch onderzoek zich geleidelijk tot één van zijn favoriete hobby’s. Hij deed hierbij een aantal interessante prehistorische vondsten. Daarnaast realiseerde hij een bijna complete kaart met perceelsnamen van het grondgebied van de voormalige gemeente Overasselt. Verschillende van deze toponiemen zijn weer gebruikt als straatnamen. Door zijn grote kennis van het historisch erfgoed van deze streek werd hij gevraagd lid te worden van het bestuur van de “Historische Vereniging Tweestromenland”.  In de jaren zeventig nam Rooijakkers het initiatief tot de oprichting van de “Historische Werkgroep Overasselt”. Door deze werkgroep zijn onder meer een tweetal publicaties tot stand gekomen: “De geschiedenis van de Maasdorpen Overasselt, Nederasselt en Balgoy-Keent” (1978) en “Een Eeuwfeest rond St. Antonius Abt, een geschiedkundig overzicht van de R.K. parochies Overasselt en Nederasselt” (1991). Hij was verder een dragend lid van de “Werkgroep Historie Worsum”. Enkele jaren na zijn pensionering in 1995 werd Rooijakkers benoemd tot “Lid van de Orde van Oranje Nassau” voor zijn vele verdiensten.
Ondanks een slopende ziekte is hij enthousiast zijn grote hobby blijven koesteren. Hij werd dragend lid van de Werkgroep Historie Worsum. In november jl. nog voltooide hij zijn bijdrage aan een Gelderse cultuurhistorische fietsroute met 2 fietsroutes in de gemeente Heumen. Met zijn dood verliest de gemeente een sympathieke en bescheiden inwoner die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het blootleggen en veiligstellen van ons historisch erfgoed.


Tekst: Wim Kuijpers