Erfgoedplatform op pelgrimage naar Peter Roovers en kasteel Heijen

Op vrijdag 17 oktober 2014 vertrok van het Kerkplein in Malden een dozijn leden van het Erfgoedplatform Heumen. Doel was het
werk in onze regio te bekijken dat de beeldhouwer Peter Roovers (1902-1993) gemaakt heeft .

De eerste stop was in Mook. Daar zagen we hoog op de gevel van het gemeentehuis het wapen van Mook en Middelaar, met
voor Middelaar bisschop Lambertus en het schild met de Gelderse leeuw en voor Mook Antonius Abt met de tau-staf en het
varken, en in zijn hand het wapenschild met de lelies van de graafschap Kleef.

Voorts begroetten we de bronzen Kiste Trui, die onvermoeibaar met de schop in de hand en de ogen gefixeerd op de aarde,
naar de schatkist zoekt die de Nassau's na de Slag op de Mookerhei achtergelaten zouden hebben. Iets verderop bezochten
we O.L.Vrouw van de Dwaallichtjes, alweer een herinnering aan die fameuze Slag op de Mookerhei. En passant stonden we
stil bij het Jozefbeeld op de muur van het gemeenschapshuis en bij het oorlogsmonument dat herinnert aan het
kunstenaarsverzet in de regio.

Vervolgens gingen we onder een vriendelijk herfstzonnetje langs de Noord-Limburgse heuvelrug, een relict van de IJstijd,
richting Heijen, waar de poorten van het kasteel al uitnodigend open stonden. Eerst een rondgang langs de contouren van
deze oude waterburcht, die vroeger omspoeld werd door het Maaswater, toen naar binnen, door de grote zaal van het 16e
eeuws donjon, via het 17e eeuwse trappenhuis naar de Bibliotheek. Overal beelden in keramiek, gips en brons.

Tot slot naar de Tiendschuur waar vele ontwerpen waren te zien van de portretten en werken die Roovers heeft gemaakt
voor kerk en staat, voor schepen en gemeentehuizen, voor familie en particuliere ondernemers.

Toen we kasteelheer Ysbrand Roovers dankten voor zijn gastvrijheid gaf die als toegift een uiteenzetting over de problemen
die een modern kasteelheer moet trotseren in strijd met de ambtelijke molen van het moderne tijdsgewricht.

De excursie werd verzorgd door Leo Ewals, de kunsthistoricus die over Peter Roovers een boek heeft geschreven dat te koop
is in het Ateliermuseum Jac Maris te Heumen. Daar zal van 27 december 2014 tot 1 maart 2015 een aantal werken van Roovers en Maris
te zien zijn.