Overeenkomst van Samenwerking

Op 25 november 2013 is de Overeenkomst van Samenwerking opgesteld.


Werkgroep archeologie opgericht

In de startbijeenkomst van 13 november is de Werkgroep Archeologie opgericht. De Werkgroep telt 10 leden woonachtig in Malden, Overasselt en Nederasselt.Het gezelschap bestaat uit 4 professionals, 2 amateur archeologen en 4 leken. De leiding ligt in handen van Katja Zee (vz), Frank Oerlemans en Mathieu Houben. De Werkgroep rekent het tot haar taak om de belangstelling voor en kennis van het archeologisch erfgoed bij onze inwoners te vergroten. Dat kan op verschillende manieren. De geïnventariseerde ideeën van 13 november zijn een basis voor een activiteitenprogramma voor 2014. Een reeds gestarte actie is het opnieuw inrichten van vitrines met archeologische vondsten in het gemeentehuis.


Excursie naar Klooster Graefenthal op 7 juni 2013

In november 2012 richtte het Erfgoedplatform gemeente Heumen samen met de Stichting Heemkunde Malden in de bibliotheek in Malden de succesvolle tentoonstelling ‘Cisterciënzers in het Nederrijn-Maasgebied vanaf 1123’ in. Als vervolg hierop bood het Platform aan alle aangesloten leden een excursie aan naar het Cisterciënzerklooster Graefenthal in Goch-Asperden, dat in de 1248 gesticht werd door graaf Otto II van Gelre en zijn echtgenote Margaretha van Kleef.

Er namen op de zonnige vrijdagmorgen van 7 juni 2013 dertig personen, waaronder vele donateurs van de Stichting Heemkunde Malden, deel aan de excursie die onder leiding van Jan Willemsen stond. Eerst werd aan de poort het verhaal van de kloosterorden in het algemeen en dat van de cisterciënzers in het bijzonder verteld. Met een plattegrond in de hand kreeg iedereen inzicht in de bouw en ontwikkeling van het klooster.

graefenthal-1

Het tweede bedrijf vond op het terras van het kloostercafé plaats, waar de geschiedenis van het graafschap Gelre helder belicht werd. Daarna werden  ‘Kaffee und Kuchen’ genuttigd.

Het derde bedrijf speelde zich rond het klooster zelf af op drie locaties: het praalgraf van graaf Otto II van Gelre, de kloostergang met aansluitend de keuken van het klooster en tot slot de zolder. De thema’s waren daar ook de orde van de Cisterciënzers en de graven, later hertogen van Gelre.Daarna was er gelegenheid het kloosterterrein op eigen gelegenheid te verkennen.

De algemene conclusie was dat de rondleiding van Jan Willemsen zeer boeiend was, vooral door het brede kader dat hij schetste, en dat het idee van een jaarlijkse excursie door iedereen gedragen werd.

De bijbehorende foto’s leveren het bewijs. Zie de website van het klooster voor meer informatie.

graefenthal-2

Verslag geschreven door Ben Boersema.

Foto's Fons Fisscher

 


Verslag cursus 'Oral history'

Liesbeth en Piet van Casteren hebben in maart 2013 deelgenomen aan de cursus 'Oral history'. Ze hebben het bijgevoegde verslag gemaakt.

 


Verslag vergadering 4-2-2013

Op 4 februari vond in het Dorpshuis te Overasselt een vergadering plaats waarvoor alle aangesloten organisaties waren uitgenodigd. HIER vindt u het verslag.

Wij vragen uw speciale aandacht voor de lijst van afgesproken acties.