Molen Zeldenrust

Een broodje van eigen bodem

Sinds enige tijd wordt Molen Zeldenrust in Overasselt weer gebruikt waarvoor hij bedoeld is: het produceren van meel. De huidige molenaar Ron van Stiphout heeft bij het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde de opleiding tot "Ambachtelijk Korenmolenaar" gevolgd. Hierdoor is hij bevoegd om met de Zeldenrust volkoren meel te malen voor consumptieve doeleinden. En dat gebeurt nu ook: Ron maalt biologisch graan voor bakker Derks uit Overasselt. En deze heeft het nu als natuurzuiver molenbrood in de schappen liggen.

Voorgeschiedenis

Het is een standerdmolen, het oudste type windmolen, uit 1736. Hij kwam als korenmolen uit Geertruidenberg en werd in 1890 in Overasselt opgebouwd aan de Hoogstraat. In 1972 werd hij met een zware storm omver geblazen. Gelukkig werd hij, na het vinden van een nieuwe geschikte plaats aan de dijk, in 1981 weer volledig gerestaureerd en is hij steeds door vrijwillige molenaars onderhouden.

Ga snel (weer) eens kijken, want hij is deels opnieuw geschilderd en op vrijdagmiddag is Ron vaak aan het malen....

Wie meer wil weten van dit mooie monument, een uitgebreider foldertje wil aanvragen of met een groep een bezoekje wil brengen kan een mailtje sturen of bellen: 024-3785772/06-25269830.

Ook in de Molendatabase is hij terug te vinden, met mooie foto's.


Maas&Waal Cultuurexpress

mw-cultuurexpressProvincie Gelderland heeft groen licht gegeven aan het projectplan voor de Maas & Waal CultuurExpress. Daarmee kunnen de erfgoedinstellingen gezamenlijk aan de slag om het erfgoed van het Land van Maas & Waal nog meer onder de aandacht te brengen van de inwoners, bestuurders en ondernemers uit het gebied. De CultuurExpress biedt daarvoor tal van mogelijkheden:

• Er is een website in de maak (www.cultuurexpress.nl) waarop elke erfgoedinstelling uit het Land van Maas & Waal haar eigen specialiteiten en activiteiten kan promoten. Ook zijn er streekverhalen te lezen, geeft een 'Maas en Waler' zijn of haar mening in een wekelijks column en nog veel meer.

• Op de Facebookpagina kunnen foto's van (erfgoed)activiteiten en -evenementen in het Land van Maas & Waal worden geplaatst, kan worden gereageerd op gebeurtenissen en kunnen opmerkingen of foto's worden toegevoegd. Het maakt op interactieve wijze zichtbaar wat er allemaal gaande is in ons prachtige gebied.

• Een Twitteraccount (@cultuurexpress) is reeds actief en wordt gebruikt om berichten, foto's en ander kort nieuws rond de CultuurExpress te verspreiden.


Website Let op je Erfgoed gelanceerd

Op deze website vindt u tips en trucs over wat u als individu of als groep kunt doen om mooie en economisch of technisch nog goed te gebruiken gebouwen te behouden voor de toekomst. En u vindt informatie over hoe u op kunt komen voor het waardevolle landschap en het monumentaal groen om u heen.

Onze omgeving verandert voortdurend van uiterlijk en functie. Verval, sloop en (ver)nieuwbouw zorgen dat na verloop van tijd het oude plaats maakt voor nieuwe dingen. Maar niet alles van waarde is weerloos. De dimensie van het verleden blijft omwille van de schoonheid, de uitstraling, de status en de verbondenheid met een bepaald verleden zichtbaar. Daarom is het belangrijk dat er een beweging is die waardevolle gebouwen en landschappen koestert en zorgvuldig beheert. Hoe? Door telkens weer uit te leggen dat het belangrijk is om op te komen voor het culturele erfgoed. Geen middel is zo krachtig als dat mensen als bewoners of gebruikers de pleitbezorgers van het lokale erfgoed zijn en met hun verhaal anderen inspireren. De website Let op je Erfgoed biedt je de helpende hand om zelf of gezamenlijk aan de slag te gaan met de bescherming van het culturele erfgoed.


Keersluis Heumen - Een boek over een opmerkelijk bouwproces

In de achtertuin van Heumen en Malden bouwen Belgen, Nederlanders, Polen en Portugezen aan een keersluis in het Maas-Waalkanaal. In februari 2013 wordt de sluis, die nu al als een ‘landmark’ tot in de verre omtrek zichtbaar is, officieel in gebruik genomen.  De publicatie ‘Keersluis Heumen’ vertelt het bijzondere verhaal over de aanleg van de sluis. Veel foto’s en interviews brengen de mens achter de techniek in beeld en richten de spotlights op de omgeving en de aanwonenden van het kanaal.

Er is niet simpelweg gegraven en beton gestort. Rijkswaterstaat en hoofdaannemer Besix staken veel aandacht in samenwerking en overleg met direct betrokkenen. Bijvoorbeeld met de gemeente Heumen, de vereniging ‘Bos en Kuil’ en het wijkplatform Hoogenhof. ‘Keersluis Heumen’ laat hen aan het woord. Voelen zij zich gehoord? Zijn hun adviezen gebruikt?

Economie en ‘de natuur’
De nieuwe keersluis maakt tweerichtingsverkeer in het sluiscomplex mogelijk. Wachttijden zijn voorbij en straks varen meer schepen, met meer vracht, door de sluizen. Dat is goed voor de economie. Maar geldt dat ook voor de natuur? Door de bril van Rijkswaterstaat, bouwers en natuurbeheerders beschrijft ‘Keersluis Heumen’ de spanning tussen economie en ecologie.

Korting bij voorinschrijving!
‘Keersluis Heumen’ is een publicatie van Inge Hondebrink (fotografie), Gerrit Jagt (tekst & eindredactie) , Wilbert Kruijsen (fotografie) en Robbert Zweegman (vormgeving). De publicatie verschijnt in februari 2013. De winkelprijs is € 29,50.

Voor informatie gaat u naar  www.boeksluisheumen.nl.

Keersluis Heumen, copyright Inge Hondebrink

Keersluis Heumen, copyright Inge Hondebrink 

Samenwerking gemeente en erfgoedplatform krijgt vorm

De gemeente Heumen en het Erfgoedplatform zijn een samenwerking gestart op het gebied van rood en groen erfgoed. Over de vorm en inhoud van de samenwerking vond op 12 februari een overleg plaats. Gelders Erfgoed en het Gelders Genootschap namen ook deel aan het overleg.

groepsfoto-2012-02-13

Van links naar rechts:
Michel Geerts (Platform) , Ben Boersema (Platform), Henk van den Berg (wethouder), Liesbeth Tonckens (Gelders Erfgoed), Harrie Joosten (Platform), George Derks (Platform), Jette Jansen (Gelders Erfgoed), Gerard Derks (Gelders Genootschap), Anneke Meijsen (Platform), Walter Elemans (Gemeente), Werner Weijkamp (Gelders Genootschap)

Over een reeks van onderwerpen zijn afspraken gemaakt die in vervolgbijeenkomsten verder worden uitgewerkt: opzet van de nota erfgoed, taakverdeling gemeente en erfgoedplatform, participatie van de inwoners, rol van de externe deskundigen.
Het platform stelt twee werkgroepen in. De Werkgroep Groen Ruimtelijk Erfgoed is al begonnen. Leden zijn Anneke Meijsen, Cees Elsten, Jan Paul van Bevoort en Harrie Joosten. De Werkgroep Rood Erfgoed wordt binnenkort samengesteld.
De eerste stap zal bestaan uit de inventarisatie van het Heumense groene en rode erfgoed. Naar verwachting worden de inwoners van Heumen in maart gevraagd mee te werken aan de inventarisatie.