Brochure met drie wandelingen

BROCHURE MET DRIE WANDELINGEN

In 2018 heeft de Werkgroep Heerlijkheden Overasselt drie wandelingen door de rijke geschiedenis van Overasselt uitgezet. Naar aanleiding van de viering van 75 jaar bevrijding is hier in september 2019 de Market Garden route aan toegevoegd. In november 2020 is een derde, herziene versie van de brochure uitgebracht.

Hieronder vindt u naast de te downloaden brochure mét wandelkaart nog drie documenten voor verdere informatie. De brochure met wandelkaart betreft de in juli 2019 beschikbaar gekomen 2e druk. In deze versie is een kleine wijziging in de rode route opgenomen, die betrekking heeft op het kerkepad en de verbinding tussen de informatiepunten 13 en 14. De drie wandelingen voeren u langs 48 interessante plekken. Deze plekken (informatiepunten) zijn in een tweede document uitvoeriger beschreven en van beeldmateriaal voorzien (oude en nieuwe foto’s, kaartmateriaal). In dit document zijn ook verhalen en gedichten te beluisteren.
De verhalen worden uitgesproken door onze dorpsgenoot Wim Smids , die in de huid van bewoners uit vroeger tijden is gekropen en hun observaties en reflecties -soms eeuwen na dato en veelal gemengd met eigen fictie- met u deelt. De gedichten worden voorgedragen door dorpsdichter Marjolein Pieks en komen uit haar bundel (“Het mooiste van een dorp is de leegte erom heen”) of zijn van de hand van Mirjam van Oort.
Een derde document is een lijst met toponiemen: namen van percelen en boerderijen, met toelichting (van Zuijlen 1960).
Het vierde document is een kaart waarop veld- en boerderijnamen staan ingetekend (Rooijakkers, 1972).
Het vijfde document bevat de kaart met de Market Garden route. Deze wandeling van 5,2 km voert langs de locaties met herinneringen aan de WO2 tijd.


1. U kunt hieronder de brochure (derde herziene versie, november 2020) in PDF downloaden.


Pagina 1-2 (PDF-formaat)


De brochure met daarin de routekaart en een korte beschrijving van de drie wandelingen door de geschiedenis van Overasselt is gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:

Overasselt
- Buurderij De Lage Hof, Kasteelsestraat 5
- Restaurant St Wallrick, St Wallrickweg 5
- Verenigingsgebouw, Willem Alexanderstraat 1
- Camping de Eikelaar, IJKelaarstraat 6
- Bed&Breakfast-adressen in het dorp.

Heumen
- Camping Heumens Bos, Vosseneindseweg 46
- Verenigingsgebouw de Terp, Dorpstraat 21

Malden
- Gemeentehuis, Kerkplein 6

Nederasselt
- Dorpshuis " Ons Huis", Kerklaantje 17.

2. Uitgebreide informatie over de 3 wandelingen met foto's en ander beeldmateriaal, klik op één van de wandelingen.

3. Overasseltse toponiemenlijst, klik hier.

4. Veldnamenkaart, klik op kaartje.

5. Market Garden Wandeling 2019. Klik hier onder het kaartje van de wandeling te downloaden.


© 2021 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer