Hoofdlijnen actuele beleidsplan

De algemene vergadering van 26 november 2014 gaf zijn goedkeuring aan de werkplannen voor 2015 van het bestuur en de werkgroepen, bestaande uit de volgende projecten:

Bestuur

 1. Ontwikkelen en publiceren van “De Canon van Heumen”
 2. Houden van een erfgoed expositie
 3. Organiseren van een erfgoed excursie
 4. Organiseren openbare avond met spreker
 5. Organiseren Open Monumenten Dag

Werkgroep ROOD Erfgoed 

 1. Wij adviseren de gemeente Heumen met betrekking tot hun erfgoedbeleid op het gebied van monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden en ensembles.
 2. Wij werken verder aan de registratie van karakteristieke en beeldbepalende panden en ensembles in de gemeente Heumen ten behoeve van de Cultuurhistorische Waardenkaart die door de gemeente Heumen wordt opgesteld.
 3. Wij willen hulp gaan bieden bij het behoud van monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden en ensembles met name aan particulieren, en hen algemene richtlijnen geven voor het beheer en behoud van hun cultuurhistorisch bezit. Bovendien willen wij ook specifiek mensen de helpende hand bieden, eventueel ook bij het opsporen van geld. Hierbij maken wij gebruik van onze eigen netwerken, zoals het Gelders Genootschap.
 4. Wij willen meewerken aan het project: Canon van de gemeente Heumen.

Werkgroep GROEN Erfgoed

 1. Hoogstam (fruit)boomgaarden Herstel en aanleg van hoogstamboomgaarden. Project opgenomen in gemeentelijk LOP
 2. Heggen en Wallen Onderwerp wordt verbreed naar ‘Heggen en Wallen’ omdat er meer oude heggen zijn dan alleen Maasheggen en omdat Heggen en Wallen veelal bij elkaar horen. Naast de wens tot behoud en herstel komt er bij: onderzoek naar de historie doen en de inventarisatie van alle heggen en wallen in de regio verder voltooien.
 3. Groene markering Kasteel Heumen De contouren worden zichtbaar gemaakt door een aangepast maai- en graasbeheer. Project opgenomen in gemeentelijk LOP
 4. Groene markering motte Malderburcht De contouren worden zichtbaar gemaakt door een aangepast maai- en graasbeheer. Project opgenomen in gemeentelijk LOP
 5. Bloemrijke akkerranden en boerenlandpaden Aanleg van bloemrijke linten en wandelpaden. Project opgenomen in gemeentelijk LOP
 6. Groene bijdragen aan OMD 2015 Aandeel in programma met enkele landgoederen
 7. Groene bijdrage aan Canon

Werkgroep WOORD en BEELD

 1. Het inventariseren, verzamelen van publicaties en evenementen die in Woord en/of Beeld zijn vastgelegd over Overasselt en kerkdorpen. Deze data toegankelijk maken op websites
 2. Het verzamelen van dialecten en het verzamelen van verhalen over de tweede wereldoorlog door het interviewen van ouderen. Geluidsopnamen, foto´s en boeken een plaats geven en vertonen in museum de Lage Hof
 3. Uitbreiding van het werkgebied Overasselt met Heumen, Nederasselt en Malden. Voor Heumen en Malden wordt samengewerkt met Heemkunde Malden.

Werkgroep ARCHEOLOGIE

 1. Herinrichting vitrines archeologische vondsten in het gemeentehuis. Jaarlijkse wisseling van getoonde vondsten
 2. Documenteren van het archeologisch onderzoek van 1980 van het kasteel Heumen. Vondstmateriaal wassen, catalogiseren en beschrijven
 3. Bijeenbrengen en exposeren gildezilver en andere attributen van het St. Antonius Abt gilde van Overasselt. Publiceren en exposeren
 4. Excursie. Een of twee excursies naar een opgraving waar een Open Dag wordt gehouden
 5. Tentoonstelling over de geschiedenis van de Hatertse en Overasseltse in het Museumkasteel Wijchen in aangepaste vorm in onze gemeente tentoonstellen.
 6. Ontwikkelen van een wandelroute langs de grafheuvels in de Overasseltse en Hatertse Vennen
 7. Instellen van een meldpunt archeologie voor het melden van (archeologische) vondsten

Werkgroep OMD

De Open Monumentendag 2016 vindt plaats op zondag 11 september. Het thema voor 2016 luidt: “Iconen en symbolen”.