Balans per 31-12-2016

Saldo bank/pg € 5.294,66 Eigen vermogen € 5.537,44
Spandoeken/vlaggen/Badges € 126,--    
Opname/geluidsapparatuur € 116,78    
  € 5.537,44   € 5.537,44

Balans per 31-12-2015

Saldo bank/pg € 9.646,16 Eigen vermogen € 9.947,33
Spandoeken/vlaggen/Badges € 126,--    
Opname/geluidsapparatuur € 175,17    
  € 9.947,33   € 9.947,33

Balans en staat van baten en lasten 2014

Staat van inkomsten en uitgaven

Saldo per 31-12-2013 € 1.270,79 Drukkosten € 1.000,41
Subsidie Gem. Heumen OMD € 767,-- Huur/aanschaf materialen € 403,37
Subsidie ‘Vonkjes’ Gem. Heumen € 1.500,-- Ontwerp logo € 121,--
Donatie Rabobank € 1.500,-- Diversen € 2,40
    Representatiekosten € 64,25
       
    Saldo per 31-12-2014 € 3.446,36
  € 5.037,79   € 5.037,79

Balans per 31-12-2014

Saldo bank/pg € 3.446,36 Eigen vermogen € 3.635,36
Spandoeken/vlaggen/Badges € 189,--    
       
  € 3.635,36   € 3.635,36

Afschrijvingsregeling

Vlaggen/spandoeken/badges aangekocht in 2013 voor € 315,--. Afschrijving in 5 jr.