Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

In de algemene vergadering van 26 november 2014 is verslag gedaan van de activiteiten in 2014.

Bestuur

1 Notariële oprichting De statuten worden besproken en door de leden goedgekeurd op 26 november 2014. Notariele vastlegging volgt.
2 Subsidieaanvraag RABO Coöperatiefonds en andere landelijke fondsen Bij het RABO Coöperatiefonds is op 30 september een subsidie aangevraagd van €10.000 voor het project “Canon van Heumen”. Voor het ontbrekende deel wordt een beroep gedaan op het initiatievenbudget van de gemeente.
3 Canon van Heumen De voorbereidingen zijn gestart. Coördinatie door Ben Boersema en Leo Ewals. Project wordt eind 2015 afgesloten. Voor de inhoud wordt een beroep gedaan op de aangesloten organisaties en werkgroepen.
4 Tentoonstelling “Tussen Maas en Waal, Ontwikkeling Landbouw en Boerderijen vanaf de late Middeleeuwen” Van 7 juni tot en met 14 september liep de tentoonstelling in de Lage Hof.
5 Avond met spreker Op 10 april sprak landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen over “Een maalstroom die het verleden verbindt met de toekomst. Kansen voor de schat aan cultuurhistorie van de Gemeente Heumen”
6 Lesbrief Heumens erfgoed voor de Basisscholen Begin is gemaakt. De Canon van Heumen zal tot stand komen i.s.m. de basisscholen.
7 Excursie Op 17 oktober namen o.l.v. Leo Ewals 13 personen deel aan de pelgrimage naar de beeldhouwer Peter Roovers (1902-1993) en het kasteel Heijen.
8 Open Monumenten Dag, 14 september 2014, “Op Reis” Zie verslag Werkgroep OMD in Nieuwsbrief nr. 15.
9 Lezing door Rene van Hoften over het veer Nederasselt – Grave Zie verslag Werkgroep OMD in Nieuwsbrief nr. 15.

 

Werkgroep Rood Erfgoed

1 De tentoonstelling “Tussen Maas en Waal. Ontwikkeling landbouw en boerderijen vanaf de Late Middeleeuwen” Uitgevoerd
2 Registratie van Karakteristieke panden in de gemeente Heumen (vervolg) Doorlopende activiteit
3 Advisering aan particulieren bij behoud van monumenten Doorlopende activiteit

 

Werkgroep Groen Erfgoed

1 Hoogstam (fruit)boomgaarden Project voorbereid
2 Maasheggen< /br> Wens tot verder herstel, langs wandelpaden, heggen op perceelsgrenzen etc. voorbeeld fase 2 Lierdal. Geen aparte activiteiten ontwikkeld. Deels opgegaan in LOP en door naar 2015.
3 Groene markering Kasteel Heumen Project voorbereid
4 Bloemrijke akkerranden en boerenlandpaden Project voorbereid
5 Bijdragen aan tentoonstelling “Tussen Maas en Waal. Ontwikkeling landbouw en boerderijen vanaf de late Middeleeuwen” Uitgevoerd
6 Bijdragen aan Open Monumenten Dag (OMD) Uitgevoerd

 

Werkgroep Woord en Beeld

1 Naamsverandering Doorgevoerd
2 Het inventariseren, verzamelen van publicaties en evenementen die in Woord en/of Beeld zijn vastgelegd over Overasselt en kerkdorpen. Deze data toegankelijk maken op websites< /br> Voortgaande activiteit Voortgaande activiteit
3 Het verzamelen van dialecten en het verzamelen van verhalen over de tweede wereldoorlog door het interviewen van ouderen. Geluidsopnamen, foto´s en boeken een plaats geven en vertonen in museum de Lage Hof Voortgaande activiteit
4 Uitbreiding van het werkgebied Overasselt met Heumen, Nederasselt en Malden. Voor Heumen en Malden wordt samengewerkt met Heemkunde Malden Voortgaande activiteit

 

Werkgroep Archeologie

1 Herinrichting vitrines archeologische vondsten in het gemeentehuis Uitgevoerd: vitrine Kasteel Heumen en WOII
2 Bijdrage aan de herdenking van 70 jaar Market Garden met een collectie vondsten uit WOII Uitgevoerd: Tentoonstelling 70 jaar Market Garden in de Lage Hof van 14 september tot 1 oktober door Theo Groeneveld en Patrick van Melis.
3 Documenteren van het archeologisch onderzoek van 1980 van het kasteel Heumen. In uitvoering: vondstmateriaal wassen, catalogiseren en beschrijven

 

Werkgroep OMD

Op zondag 14 december 2014 werd de Open Monumenten Dag gehouden. De fototentoonstellingen in Terp waren ook op zaterdag 13 september te bezoeken.
De OMD wordt georganiseerd door plaatselijke comités in de vier kernen. Een centraal comité zorgt voor de coördinatie, financiën, PR en drukwerk. Deze organisatorische opzet heeft zijn waarde in 2013 en 2014 bewezen.
Het landelijke thema voor 2015 is Kunst & Ambacht.