DE  CANON  VAN  HEUMENPoster De Canon van Heumen

PRESENTATIE  EERSTE EXEMPLAAR

VERENIGINGSGEBOUW OVERASSELT 20 JUNI

 

20.00

Welkom door Harrie Joosten, voorzitter

20.05-21.00

Powerpoint presentatie van de Canon van Heumen door zeven auteurs

1.    Van Stuwwal tot Heumensoord, Cees Elsten

2.     Sint Walrick en de komst van het christendom, Harrie Joosten

3.    De Slag op de Mookerhei en Kroonwerk Coehoorn, Jan Willemsen

4.    Molens in de gemeente, Frans Wildenborg

5.    Jan Luden en de nieuwe gemeente Heumen, Adri Altink

6.    De Tweede Wereldoorlog, Geert Dibbets

7.    Kunst en cultuur, Leo Ewals

21.00

Optreden dorpsdichter, Marjolein Pieks

21.10

Aanbieding eerste exemplaar aan de burgemeester, Leo Ewals

21:15

Toespraak door burgemeester M. Mittendorff

21:25-22.00

Gezellig samenzijn en verkoop van De Canon van Heumen.

 

---> Wilt u het boek bestellen? Ga naar de website : www.erfgoedreeksheumen.nl 


 

Heumen aan het water

Lees dit artikel in de Gelderlander over 'HEUMEN AAN HET WATER'. Hierin komt het voorstel van ons Erfgoedplatform aan de orde om de restanten van kasteel Heumen nu eindelijk echt zichtbaar te maken. En dit ook te combineren met een aanpak van de omgeving, zoals bijv. een nevengeul. Lees hierover meer in de notitie van Jan Paul Bevoort, bestuurslid van het Erfgoedplatform en lid van de Werkgroep Groen. 


 

Overasseltse erfgoedboom in Maldens Lierdal

Het burgerinitiatief Samen Doen in Malden heeft zaterdagmiddag 25 november 2017 een historische boom in de grond gezet. Het is een ent van een Overasseltse keutelpeer. De oorspronkelijke boom staat op het erf van Harrie Joosten aan de Worsumseweg in Worsum/Overasselt. De boom zeker 100, maar misschien wel 150 tot 200 jaar oud. De vruchten zijn kleine kogelronde stoofperen. De stamomvang is 2,5 meter, vandaar dat kennersop deze leeftijd uitkomen Vroeger gingen de peren van deze boom regelrecht naar de varkens omdat keutelperen niet goed houdbaar zijn. Rijpe keutelpeertjes moeten redelijk snel geconsumeerd worden. Worden ze te lang bewaard, dan worden ze zacht en voos. Echt smakelijk is dat niet voor een stoofpeer. Voor de jachtige hedendaagse mens zijn het ondingen. Met een formaat tussen pingpongbal en tennisbal is het schillen veel werk voor weinig peer. Koken in de schil is eigenlijk de enige manier om een beetje vrucht op het bord te krijgen.
Vorig jaar zijn van de oude boom enkele groeischeuten genomen en op een andere perenboom geënt. Een van de geslaagde enten is nu in het Lierdal in een kleine gaard met andere oude rassen een exemplaar geplant.
In verre omgeving is het een onbekende perensoort. Nadat vorig jaar deze soort in het nieuws kwam, is slechts één reactie gekomen van iemand die deze soort wel eens in Twente had horen noemen.
erfgoedboom
Op de foto Harrie Joosten met de geënte keutelpeer die in het Lierdal van Malden is geplant. Theo Smets van het burgerinitiatief Samen Doen schept het plantgat dicht. Foto: Jan Paul Bevoort


 

Werken aan het kasteel Heumen

De projectgroep Kasteel en Motte van het Heumense Erfgoedplatform werkt aan het beter beleefbaar maken van de kasteellocatie in Heumen. Om te voorkomen dat veel werk voor niets wordt gedaan omdat de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) daar bezwaar tegen zou kunnen hebben, is onlangs een ontmoeting geweest met mevr. José Schreurs van het RCE. Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal mogelijkheden over tafel gegaan, waarbij het RCE waardevolle suggesties deed om de beleefbaarheid op te krikken. Wat te denken van het beschilderen van een deel van de brug over de Maas. Of het plaatsen van een bijzonder hoge vlaggenmast als landmark en symbool van de vroegere macht van de kasteelbewoners. Zeker vanaf de Maasbrug kan voor fietsers en wandelaars iets gedaan worden om de aandacht te vestigen op het kasteel. Voor de recreatievaart op de Maas zou het mogelijk aantrekkelijk zijn om een grote ridderfiguur te plaatsen die met zijn aanwezigheid duidelijk maakt dat men bij Heumen is. Zo zijn een aantal mogelijkheden de revue gepasseerd en zijn duidelijk grenzen gesteld aan wat niet tot de mogelijkheden behoort. Bijvoorbeeld het weer in het water zetten van het kasteel. Die optie zou te veel van het bodemarchief aantasten.
Voor een aantal ideeën zal verder overleg gevoerd moeten worden met Rijkswaterstaat. Die instantie is grondeigenaar en zal onze plannen op weer andere gronden dan het RCE moeten goedvinden.
Voorlopig hebben wij weer wat huiswerk met het uitwerken van aangepaste en nieuwe plannen. En als een kunstenaar/ruimtelijk vormgever nog spraakmakende ideeën heeft of wil meedenken, is zij of hij welkom.


 

Informatiebord kasteelrestanten helemaal bij de tijd

Het informatiebord bij de kasteelrestanten in Heumen is helemaal van deze tijd geworden met het aanbrengen van een QR code. De werkgroep Groen van het Erfgoedplatform heeft donderdagavond 22 juni de sticker geplakt.
Een QR code maakt het mogelijk om een smartphone of tablet direct met een website te verbinden waarop informatie is te vinden over het object waar men naar kijkt. In het geval van het kasteel, wordt de verbinding gelegd met een pagina op de site van het Gelders erfgoed die geheel gewijd is aan het kasteel en de historie van het kasteel. De informatie die daar wordt getoond is natuurlijk veel uitgebreider dan op het bord mogelijk is.
Op de foto plakt werkgroepvoorzitter Harrie Joosten de sticker op het informatiebord.

qr code