logo dorpsplatform overasseltVereniging Dorpsplatform Overasselt is een bewoners-initiatief sinds 2004. Dit is verder gegroeid tot een vereniging in 2006.

Het doel van onze vereniging is

  • Het bespreekbaar maken van ideeën zowel intern als extern over de leefbaarheid van het dorp op ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch gebied.
  • Het signaleren van ontwikkelingen binnen het dorp en het aandringen op structurele verbeteringen van de leefbaarheid bij o.a. bevoegde instanties.
  • Het coördineren van ontwikkelingen die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen en het voorkomen van ontwikkelingen die afbreuk doen aan de leefbaarheid van Overasselt.
  • Het fungeren als klankbord voor externe instanties over ontwikkelingen die van invloed zijn op de leefbaarheid van Overasselt.

Meer informatie over Vereniging Dorpsplatform Overasselt vindt u op www.dorpsplatformoverasselt.nl

hoogenhof

Op initiatief van de Gemeente Heumen, die van wijkgericht werken een speerpunt in haar beleid heeft gemaakt, besloten enkele bewoners van de Hoogenhof te Malden in 2007 de oprichting van een Wijkplatform te verwezenlijken.
Het doel van het Wijkplatform is het bespreekbaar maken van ideeën zowel intern als extern over de leefbaarheid in onze wijk Hoogenhof. Dit op ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch gebied.
Om uw vragen en wensen te coördineren zijn er deelcommissies in het leven geroepen, zoals de commissie grondgebieden, verkeer en veiligheid, zorg en welzijn, communicatie en activiteiten.
In het Erfgoedplatform Gemeente Heumen is mevrouw Petra Thijssen ( t.024-3582893), voorzitter grond gebied zaken van het Wijkplatform Hoogenhof het directe aanspreekpunt voor de wijk Hoogenhof.

Meer informatie over Wijkplatform Hoogenhof vindt u op www.wijkplatformhoogenhof.nl

Wijkplatform Jachthuis behartigt de belangen van de wijk Jachthuis te Malden.

Meer informatie over Wijkplatform Jachthuis vindt u op www.bewonersjachthuis.nl

Info over Dorpsraad Nederasselt