9 februari 2018: uitdeeldag erfgoedbeplanting aan particulieren in het kader van de Landschapsimpuls Heumen.

De uitplantdag gaat niet door vanwege de vorst.

Nadere informatie vindt u HIER.


10 februari 2018: hoogstammen snoeien

Voor nadere informatie zie www.heggen.nl of mail Jef Gielen Landschapsbeheer of bel +31 24 3450676 of +31 6 41699711.


17 februari 2018: heggenvlechten

De oude traditie van het heggenvlechten zal op deze dagen weer opgepakt worden, hoofdzakelijk (tot nu) op Dassencompensatie terrein Heumen Noord, maar ook in de Heemtuin Malden en bijvoorbeeld in de toekomst bij Kadans, snelcursus kan altijd gegeven worden en het leerproces zit in het doen! Aanmelden kan altijd via mail Jef Gielen Landschapsbeheer of telefoon +31 24 3450676 of +31 6 41699711.


24 februari 2018: hoogstammen snoeien

Voor nadere informatie zie www.heggen.nl of mail Jef Gielen Landschapsbeheer of bel +31 24 3450676 of +31 6 41699711.


3 maart 2018: knotten

Voor nadere informatie zie www.heggen.nl of mail Jef Gielen Landschapsbeheer of bel +31 24 3450676 of +31 6 41699711.


17 maart 2018: heggenvlechten

Aanmelden: zie hierboven.


 

Houd de Bongerd Hoog!

In de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen hebben particulieren in het buitengebied hoogstamfruit aangeplant in het project Houd de Bongerd Hoog!


Oprichting Landschapsbrigade

Door het Erfgoedplatform Heumen is een Landschapsbrigade opgericht. In het kader van Houd de Bongerd Hoog is een cursus hoogstamfruit aan de Landschapsbrigade gegeven, zodat zij nu zelfstandig aan de slag kunnen.


Landschapsbrochure met landschapstypenkaart

Voor de gemeenten West Maas en Waal, Wijchen, Heumen en Beuningen heeft Landschapsbeheer Gelderland een landschapsbrochure inclusief een landschapstypenkaart ontwikkeld. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. Ze geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen. Bekijk hier de Landschapsbrochure met landschapstypenkaart.


Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland

Uitgegeven door: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Deze publicatie bevat een inventarisatie van landschappelijk groen erfgoed en licht toe wat de cultuurhistorische waarde is van bossen, houtwallen en heggen. In deze publicatie is het onderzoek toegespitst naar landschapselementen van voor 1850 waarvan de oorspronkelijke beplanting nog in het landschap zichtbaar is. Een zeldzaamheid, want deze elementen vormen nog geen 3% van het totaal aan landschapselementen. De resultaten van het onderzoek dat 25 jaar in beslag nam, zijn terug te vinden in de kaart landschappelijk groen erfgoed. Deze publicatie bevat een toelichting op de kaart, uitleg over wat de cultuurhistorische waarde van landschappelijk groen erfgoed is, een stappenplan voor beheer, behoud en restauratie en een toelichting per provincie.

Landschappelijk groen erfgoed.

Bij landschappelijk groen erfgoed wordt vaak gedacht aan buitenplaatsen, parken, tuinen en stedelijk groen. De definitie is echter breder. In deze publicatie gaat het om historische groenelementen in het landelijke gebied; relicten waaraan het historisch gebruik van een locatie kan worden afgelezen, zoals bosstroken rondom akkercomplexen, heggen in uiterwaarden of houtwallen in een dekzandgebied.

Klik op Atlas voor de Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland.

De Werkgroep Groen Erfgoed bestaat uit Harrie Joosten, Anneke Meijsen, Cees Elsten en Jan Paul Bevoort. De eerste opdracht om het groene erfgoed in de kernen van Nederasselt, Overasselt en Heumen te inventariseren is uitgevoerd. Deze is ingediend bij de gemeente en is mede beoordeeld door de professionals van het Gelders Genootschap (www.geldersgenootschap.nl). De Werkgroep heeft ook al een groot deel van het buitengebied in kaart en gaat hiermee verder.

Wilt u groen erfgoed aanmelden, dan kan dat via mailadres groen [AT] erfgoedheumen [DOT] nl.