ARCHIEF 2019

Heroprichting en inwijding St. Antonius Abt Gilde

Op zondag 20 januari 2019 zal de inwijding van het St Antonius Abt Gilde te Overasselt plaatsvinden. Dit zal geschieden om 11.00 uur in de kerk H. Antonius Abt.

... Het St. Antonius Abt gilde van Overasselt ging rond 1970 ter ziele. De voortzetting van het oude gilde in een nieuw jasje komt dichterbij. Een 20-tal mannen – en vrouwen – heeft al belangstelling getoond. Over de geschiedenis van het Overasseltse gilde is in de afgelopen jaren veel informatie verzameld. Nu is het tijd om te zien of heroprichting mogelijk is. Er zijn gesprekken gevoerd met allerlei personen en instanties zoals de St. Antonius Abt parochie, de gemeente, oud-leden van het Gilde en andere belangstellenden.

De traditie
Het oude gilde had een nauwe band met de kerk en de overheid. Het jaarfeest van de patroonheilige St. Antonius Abt op 17 januari was een ijkpunt; bij het inhalen van een nieuwe pastoor of burgemeester trad het gilde aan. En het koning schieten is een overblijfsel uit de tijd dat de schutters als buurtwachters, ‘De Nachtwacht’, optraden.

Mannen én vrouwen
Omwille van de duurzaamheid moet het nieuwe gilde moderner worden. De traditionele Broederschap stond alleen open voor mannen. In het nieuwe gilde zal ook plaats moeten zijn voor vrouwen. De belangrijkste bestaansreden van de oude gildes was de onderlinge solidariteit. Het gilde hielp zijn leden wanneer ze door ziekte of ouderdom niet konden werken. Ook regelde het vaak de begrafenis van zijn leden en ondersteunde hun gezin. Dat kan ook in onze tijd van ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ weer een reden zijn om zich te verenigen. Uitgangspunt van de initiatiefnemers: de leden van het nieuwe gilde bepalen de uitgangspunten van hun vereniging. ...

Bron: www.overasselt.info/activiteit/heroprichting-gilde/


Optekenen van Het Verhaal van Gelderland van start

In het Huis der Provincie in Arnhem is woensdagmiddag 16 januari 2019 de aftrap gegeven voor het schrijven van Het Verhaal van Gelderland. Ergens in 2022 moet het in boekvorm verschijnen.
Het Verhaal van Gelderland valt in vier grote delen uiteen. De tijd dat Gelderland nog niet bestond, Gelre in de Middeleeuwen, als onderdeel van De Nederlanden en als onderdeel van het Koninkrijk.
Het Verhaal moet in tien hoofdvragen antwoord geven op zeg maar 25 eeuwen Gelderland, Gelre en het gebied waaruit dit is ontstaan. Veel is bekend in losse stukken zonder samenhang. Nu wordt naar die samenhang gezocht, waarvoor ook een beroep wordt gedaan op lokale kennis. Daarbij wordt ook het Overkwartier betrokken, Roermond en Goch (Dld). De schrijvers zullen zeker ook regionale bijeenkomsten organiseren om te horen wat zeker niet mag ontbreken in Het Verhaal.

Lees hier verder -->


© 2019 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer