ROOD

De werkgroep Rood is officieel gestart op 6 februari 2014 en bestaat uit een aantal vrijwilligers die zich verbonden voelen met het erfgoedbeleid.
Wij hechten veel waarde aan goed beheer en behoud van het cultuurhistorisch bezit in onze gemeente Heumen en geven hiervoor richtlijnen aan particulieren.
Tevens adviseren wij de gemeente Heumen bij hun erfgoedbeleid op het gebied van monumenten en karakteristieke, beeldbepalende panden en ensembles in samenspraak met het Gelders Erfgoed en het Gelders Genootschap.

Activiteiten in verleden en heden:

 • Tentoonstelling: ‘ Tussen Maas en Waal. Ontwikkeling landbouw en boerderijen vanaf de late Middeleeuwen’
 • Deelname aan diverse markten door de jaren heen, waarbij het erfgoedbeleid over monumenten en andere panden uitgedragen kan worden.
 • Omvangrijk project inventarisatie karakteristieke en beeldbepalende panden en ensembles, onder meer ten dienste van de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Heumen.

Werkplannen voor 2021:

 • 1.Erfgoedprijs gehele gemeente Heumen. De Erfgoedprijs wordt ingesteld in 2021. Het plan voor een andere aanpak ligt gereed en wordt voorbereid door onze werkgroep. Uitvoering tijdens het Open monumentenweekend in 2021.
 • 2.Monumenten-advies aan gemeente. Wij adviseren de gemeente Heumen met betrekking tot hun erfgoedbeleid op het gebied van monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden en ensembles. Voorstel bij genoemde panden schildjes of plaatjes aan de gevel te bevestigen.
 • 3.Monumenten-advies aan particulieren. Wij willen hulp gaan bieden bij het behoud van monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden en ensembles met name aan particulieren, en hen algemene richtlijnen geven voor het beheer en behoud van hun cultuurhistorisch bezit. Bovendien willen wij ook specifiek mensen de helpende hand bieden, eventueel ook bij het opsporen van geld. Hierbij maken wij gebruik van onze eigen netwerken, zoals het Gelders Genootschap en Gelders Erfgoed.
 • 4.Begraafplaatsen. Inventarisatie begraafplaatsen gemeente Heumen gaat de laatste fase in. De lijsten zijn opgemaakt nu wordt er contact gelegd met de wethouder en de parochiebesturen.
 • 5.Lijsten panden. De bestaande lijsten van de Rijks- en Gemeentelijke monumenten bekijken/ wijzigen. Tevens de lijst van de beeld- bepalende panden kritisch doorlopen en hierop wijzigingen aanbrengen. Tevens de plannen van het Steenhuys, de Kroonwijk en het centrum van Malden volgen en hiervoor suggesties aandragen.
Wij houden ons ook bezig met de gang van zaken rond de sluiting van de RK kerk te Heumen en geven hiervoor advies. Tevens adviseren wij de betreffende instanties over het Kroonwerk Coehoorn.

Documenten en meer informatie

Leden/samenstelling van de werkgroep:

 • Petra Thijssen (voorzitter)
 • Piet Sanders
 • Piet van Casteren
 • Willy Peters
 • Peter van der Molen

Contactpersoon met email:

Contactpersoon: Petra Thijssen, voorzitter Werkgroep Rood
Email: rooderfgoedheumen@gmail.com


© 2021 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer