ROOD

De werkgroep Rood is officieel gestart op 6 februari 2014 en bestaat uit een aantal vrijwilligers die zich verbonden voelen met het erfgoedbeleid.
Wij hechten veel waarde aan goed beheer en behoud van het cultuurhistorisch bezit in onze gemeente Heumen en geven hiervoor richtlijnen aan particulieren.
Tevens adviseren wij de gemeente Heumen bij hun erfgoedbeleid op het gebied van monumenten en karakteristieke, beeldbepalende panden en ensembles in samenspraak met het Gelders Erfgoed en het Gelders Genootschap.

Activiteiten in verleden en heden:

 • Tentoonstelling: ‘ Tussen Maas en Waal. Ontwikkeling landbouw en boerderijen vanaf de late Middeleeuwen’
 • Deelname aan diverse markten door de jaren heen, waarbij het erfgoedbeleid over monumenten en andere panden uitgedragen kan worden.
 • Omvangrijk project inventarisatie karakteristieke en beeldbepalende panden en ensembles, onder meer ten dienste van de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Heumen.

Werkplannen voor 2019:

 • 1. Erfgoedprijs gehele gemeente Heumen: Diverse malen is over dit onderwerp een bijeenkomst georganiseerd. Wij zijn nu als werkgroep hiermee in de afrondende fase. Voorstel wordt binnenkort gedaan aan de gemeente.Invoering erfgoedprijs voor de gehele gemeente Heumen zal in 2019 plaatsvinden en jaarlijks terugkeren. (trekker van het werkplan: De gehele Werkgroep Rood).
 • 2. Monumenten-advies aan gemeente: Wij adviseren de gemeente Heumen met betrekking tot hun erfgoedbeleid op het gebied van monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden en ensembles. Voorstel bij genoemde panden schildjes of plaatjes aan de gevel te bevestigen. (trekker van het werkplan: De gehele Werkgroep Rood).
 • 3. Monumenten-advies aan particulieren: Wij willen hulp gaan bieden bij het behoud van monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden en ensembles met name aan particulieren, en hen algemene richtlijnen geven voor het beheer en behoud van hun cultuurhistorisch bezit. Bovendien willen wij ook specifiek mensen de helpende hand bieden, eventueel ook bij het opsporen van geld. Hierbij maken wij gebruik van onze eigen netwerken, zoals het Gelders Genootschap en Gelders Erfgoed. (trekker van het werkplan: De gehele Werkgroep Rood).
 • 4. Begraafplaatsen: Inventarisatie begraafplaatsen gemeente Heumen. Wordt verder uitgewerkt.Daarna wordt in overleg met de gemeente beleid hiervoor ontwikkeld. (trekker van het werkplan: De gehele Werkgroep Rood).

Documenten en meer informatie

Leden/samenstelling van de werkgroep:

 • Ben Boersema
 • Petra Thijssen
 • Piet Sanders
 • Piet van Casteren
 • Willy Peters

Contactpersoon met email:

Contactpersoon: Petra Thijssen, Coördinator Werkgroep Rood
Email: rooderfgoedheumen@gmail.com


© 2019 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer