HEERLIJKHEDEN OVERASSELT

Doelstelling

De werkgroep Heerlijkheden Overasselt (WHO) is gestart in de 2e helft van 2017 en bestaat uit een aantal inwoners met belangstelling voor de geschiedenis van ons dorp.

De werkgroep verdiept zich in de diverse aspecten van de rijke geschiedenis van Overasselt en spant zich in om deze zodanig te markeren en belichten, dat ze ontsloten en gedeeld kunnen worden voor en met een brede groep van inwoners en hun achterban.

Belangrijkste doel is dan ook het ontwikkelen van concrete producten, waarmee deze brede groep kan worden bereikt en de lokale historie meer levend en tastbaar wordt gemaakt.
Met de naamgeving van de werkgroep beogen we niet alleen te verwijzen naar de bestuursvorm uit de late Middeleeuwen (met o.m. de Heerlijkheden Overasselt, Schoonenburg en Sleeburg), maar ook naar de vele nog aanwezige bewijzen dat het vanaf de prehistorie kennelijk altijd "Heerlijk" vertoeven is geweest in ons dorp.

Een goede samenwerking met andere groepen binnen het Erfgoedplatform Gemeente Heumen is daarbij belangrijk.

"Producten" van de werkgroep worden gepresenteerd op deze website van het Erfgoedplatform.

Werkplannen 2022

Historische wandelingen
Op Open Monumentendag 2021 is de route ‘Linie van Prins Maurits’ geïntroduceerd. De route volgt de omsingelingslinie die in 1602 is aangelegd bij het beleg van Grave. Aanvang 2022 is de website gevuld met aanvullende informatie in woord, beeld en geluid en wordt ondersteund met QRcodes. Ook zullen dan een tweetal infoborden geplaatst zijn en een achttal vermeldingen van veldnamen uit de tijd van het beleg. De ook via audio te beluisteren (inmiddels 13) verhalen van en over historische figuren of gebeurtenissen uit het dorp worden met een drietal nieuwe weer verder uitgebreid.

Boek Overasselt
De werkgroep heeft als meerjarige ambitie om te komen tot de uitgave van een ‘Boek Overasselt’. DIt boek zal een compilatie bevatten van de door de werkgroep uitgevoerde onderzoeken, gehouden presentaties e.d. over een groot aantal inmiddels geïnventariseerde thema’s. In 2021 zijn over de kloostergoederen (Kloostergoederen in Overasselt) en de omsingelingslinie van Grave uit 1602 (Reconstructie van een linie) erfgoedcahiers verschenen. In 2022 zal het onderdeel over het bestuurdersgeslacht Charisius met een cahier zijn afronding krijgen. Daarin wordt twee eeuwen protestants bestuur beschreven in samenhang met de bestuursvormen en andere ontwikkelingen die het dorp in die periode meemaakte.
Ook een 10-tal boerderijen krijgt daarbij aandacht. Andere onderwerpen in voorbereiding zijn de beschrijving van de overige (niet eerder behandelde) oude boerderijen binnen het dorp en de geschiedenis van veer-, koffie- en rentmeestershuis Den Tempel.

Archeologisch onderzoek
De presentatie van de resultaten van het onderzoek aanvang 2018 op het Werklandschap is door corona vertraagd. Voorzien is dat i.s.m. de werkgroep Archeologie nadere aandacht aan de resultaten worden gegeven, o.m. in de vorm van een presentatieruimte in de Lage Hof.

Innovatief onderzoek
Met behulp van de AHN3-viewer (Actueel Hoogtebestand Nederland) zijn er in de afgelopen 2 jaar aardige resultaten geboekt als het gaat om het digitaal blootleggen van bijzondere locaties in de gemeente Heumen. Vooral het interpreteren van deze resultaten, gecombineerd met oude kaarten en moderne satelliet opnamen, geeft vaak een verrassend resultaat. Een voorbeeld hiervan is bv de ontsluiting van de omsingelingslinie van Grave door Prins Maurits in 1602, waarover in september 2021 een erfgoedcahier verschenen is. We willen hierop voortborduren en gaan deze methode toepassen op meer locaties.

Beeldbank
De werkgroep is nauw betrokken bij de verdere opbouw van de beeldbank onder regie van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen.

Diversen
De werkgroep wil met allerlei onderwerpen periodiek van zich laten horen tijdens de maandelijkse vertelochtenden in het Verenigingsgebouw, stukken in de Dorpskrant, bijdrage aan de jaarlijkse Open Monumentendag e.d.

Samenstelling werkgroep

- Jack van Casteren
- Wim Cousijn (secretaris) (w.cousijn@kpnmail.nl)
- Harrie Joosten
- Annette Mengde
- Hans van Lanen (voorzitter) (tempelsehof@gmail.com)
- Frank Oerlemans
- Loes Theunissen
- Piet Sanders

Documenten

De documenten zijn in PDF-formaat, tenzij anders aangegeven.

Wandelingen

De werkgroep biedt u een aantal wandelingen aan, waarin de rijke geschiedenis van Overasselt centraal staat.
Deze zijn te vinden onder de menuknop WANDELINGEN.

© 2023 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer