HEERLIJKHEDEN OVERASSELT

De werkgroep Heerlijkheden Overasselt (WHO) is gestart in de 2e helft van 2017 en bestaat uit een aantal inwoners met belangstelling voor de geschiedenis van ons dorp.

De werkgroep verdiept zich in de diverse aspecten van de rijke geschiedenis van Overasselt en spant zich in om deze zodanig te markeren en belichten, dat ze ontsloten en gedeeld kunnen worden voor en met een brede groep van inwoners en hun achterban.

Belangrijkste doel is dan ook het ontwikkelen van concrete producten, waarmee deze brede groep kan worden bereikt en de lokale historie meer levend en tastbaar wordt gemaakt.
Met de naamgeving van de werkgroep beogen we niet alleen te verwijzen naar de bestuursvorm uit de late Middeleeuwen (met o.m. de Heerlijkheden Overasselt, Schoonenburg en Sleeburg), maar ook naar de vele nog aanwezige bewijzen dat het vanaf de prehistorie kennelijk altijd "Heerlijk" vertoeven is geweest in ons dorp.

Een goede samenwerking met andere groepen binnen het Erfgoedplatform Gemeente Heumen is daarbij belangrijk.

"Producten" van de werkgroep worden gepresenteerd op de website van het Erfgoedplatform.

Werkplannen voor 2020:

  • 1. Historische wandeling. In 2019 is zijn er langs de route een vijftal informatieborden en een drietal banken geplaatst. Langs de route zijn er QRcode plaatjes aangebracht , waarmee op vlotte wijze de op de website ( erfgoedheumen.nl) aanwezige informatie in woord en beeld voor de wandelaars beschikbaar kan komen. Op de website zijn ook gedichten en verhalen opgenomen, die als audiofragment te beluisteren zijn. In de verhalen zijn historische figuren uit het dorp aan het woord die in een mengeling van werkelijkheid en fictie hun observaties en reflecties delen. De verhalen en gedichten worden in 2020 verder in aantal uitgebreid. Langs de route zullen ook een aantal oude veldnamen worden weergegeven, waarvan de betekenis op de website nader wordt toegelicht.
  • 2. In de loop van 2020 zal het onderzoek worden afgerond naar de ontwikkeling en spreiding van het grootgrondbezit vanaf de Middeleeuwen tot 1853 incl een overzicht van bewoners/eigenaars van 38 oude boerderijen. De resultaten van dit onderzoek door Harrie Joosten en Gerard Derks zal in de vorm van een cahier in de reeks van het Erfgoedplatform worden gepresenteerd.
  • 3. Aan de Maas in Overasselt staat al eeuwen op een oeverwal het veerhuis Den Tempel. Op het perceel zijn in de loop van jaren vondsten gedaan die wijzen op bewoning vanaf de vroegste geschiedenis van het dorp. De huidige bewoners (Henk vd Berg/ Hans van Lanen) zijn bezig de geschiedenis van het huis in kaart te brengen en ook oude verhalen te verzamelen. De presentatie van eea is voorzien tijdens een van de vertelochtenden in het Verenigingsgebouw.
  • 4. In de loop van 2020 wordt de publicatie verwacht van het archeologisch onderzoek dat aanvang 2019 op het Werklandschap bij Buurderij De Lage Hof heeft plaatsgevonden. In diezelfde periode zal ism de werkgroep Archeologie nadere aandacht aan de resultaten worden gegeven o.m. in de vorm van een voor het publiek toegankelijke vitrine in de Lage Hof.
  • 5. De werkgroep wil periodiek van zich laten horen tijdens de maandelijkse vertelochtenden in het Verenigingsgebouw, stukken in de Dorpskrant, bijdrage aan de jaarlijkse Monumentendag e.d.
  • 6. De werkgroep heeft als meerjarige ambitie om te komen tot de uitgave van een Boek Overasselt. DIt boek zal een compilatie bevatten van de door de werkgroep uitgevoerde onderzoeken, gehouden presentaties e.d. Voorzien is dat naast de eerder genoemde ontwerpen daarbinnen o.m. de volgende onderwerpen een plekje krijgen: het bestuurdersgeslacht Charisius, ontwikkeling van het protestantisme, het ontstaan en de effecten van het geografische verschil in hoog en laag, de invloed van de terugkerende strijd om Grave.

Samenstelling werkgroep:

- Jack van Casteren
- Wim Cousijn (secretaris) (w.cousijn@kpnmail.nl)
- Harrie Joosten
- Annette Mengde
- Hans van Lanen (voorzitter) (tempelsehof@gmail.com)
- Frank Oerlemans
- Loes Theunissen
- Piet Sanders


Documenten

3 Wandelingen

De werkgroep biedt u hier 3 wandelingen aan. Meer en uitgebreide informatie over de locaties tijdens de wandelingen kunt u hieronder vinden. In juli 2019 is er een herziene versie gekomen, die u hieronder kunt downloaden. Tijdens de wandelingen kunt u tzt met de zogenaamde QR-codes, deze informatie op uw mobiel oproepen.
De brochure kunt u eveneens downloaden door op het plaatje te klikken. Hier vindt u ook meer informatie.

© 2021 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer