Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden. Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Algemene Ledenvergadering


Het bestuur van het Erfgoedplatform nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering (ALV) van het Erfgoedplatform op:

woensdag 31 oktober a.s., om 20 uur in Café Kanaalzicht, Dorpstraat 5, Heumen.

Tijdens deze ALV zullen o.m. de werkplannen van de werkgroepen en het bestuur voor 2019 worden toegelicht. De agenda en het verslag van de vorige ALV zijn medio oktober naar de leden gestuurd.

Na afloop van de vergadering zal de onlangs nieuw toegetreden Werkgroep Heerlijkheden Overasselt een presentatie verzorgen met als titel: "Wie had het voor het zeggen in Overasselt". Na de ALV zal de tekst hier geplaatst worden.


We gaan ondergronds ...

zeiden de broers Mario en Toon Huijbers en een paar van hun vrienden uit Overasselt tegen elkaar, toen omstreeks 1943 alle jongens van hun leeftijd in Duitsland moesten gaan werken.

Trees Rengers-Huijbers was vijfenhalf jaar toen Duitse soldaten op hun erf aan de Donderbergweg kwamen zoeken naar haar broers.

De gebeurtenissen van die dag staan nog steeds op haar netvlies gegrift. Trees vertelt, "We gaan ondergronds"... klik hier voor haar verhaal.

Meer verhalen kunt u lezen bij de werkgroep Woord en Beeld.


Folder Werkgroep GROEN


Werkgroep Groen Erfgoed bestaat sinds 2011 en heeft zes leden.
Allen zijn al jaren actief in het groen en in het erfgoed, als vrijwilliger of als professional.

Groen erfgoed, wat is dat?
Groen erfgoed is al het historisch waardevolle groen: van historische tuinen tot oude parken, van groenaanleg op oude begraafplaatsen tot kloostertuinen, van grafheuvels tot terpen, van lanen tot houtwallen en dammen, maar ook boerenlandpaden, kerkpaden, een heemtuin of het groen op verdedigingswerken. Het is geen natuurlijk gevormd landschap, maar juist cultuurlandschap: door mensen bedacht en aangelegd.

- > Onlangs heeft de werkgroep een schitterende nieuwe folder uitgebracht die hier te bewonderen is.


Fotoverslag oogstfestival boomgaard Elshof


Zaterdag vierden we voor de derde keer het appeloogstfeest in de boomgaard van de Elshof.
De weergoden waren ons goed gezind. Veel kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's kwamen naar deze prachtige plek.

Als herinnering bijgaande foto impressie van deze mooie dag. Bekijk hier het fotoverslag.

Dank aan ieder die mee heeft geholpen om deze dag te laten slagen.

Harrie Joosten, Erfgoedplatform
Marieke Bos, gemeente Heumen
Wim Wille, spellen en pannenkoeken
Mathilde Hofmans, pannenkoeken en spellen
Jef Gielen, hoogstambrigade
Jeroen Charpentier, hoogstambrigade


PREHISTORIE EN ROMEINEN BELICHT IN KASTEEL WIJCHEN

De jaarlijkse excursie van het Erfgoedplatform bracht ons naar het Kasteel en Museum Wijchen. Op 26 september om 14 uur werd de groep van 16 personen ontvangen door Jan Verhoogt (vrijwilliger) en Ben Teubner (conservator). Op verzoek van het Erfgoedplatform stonden 3 thema’s centraal: de prehistorische bewoning van het vennengebied, de Romeinse aanwezigheid in de regio en de geschiedenis van het Kasteel Wijchen.

- Lees hier het hele verslag.

Zeer geslaagde Open Monumentendag in de gemeente Heumen

Het Open Monumentendag Comité kijkt terug op een zeer succesvolle dag.
Dit blijkt uit de vele reacties van bezoekers die de monumenten en tentoonstellingen in onze gemeente hebben bezocht.

Vele vrijwilligers hebben zich ingezet om het historisch erfgoed van Heumen aan de bezoekers te tonen.
Honderden bezoekers toonden zich geïnteresseerd in het erfgoed van Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt.
- Lees hier het hele verslag.
[03-08-18]

ONDERHOUD

Deze website wordt momenteel opnieuw gefaseerd opgebouwd en is daarom nog niet volledig.
Onze excuses hiervoor.

[01-10-18]

WOORD en BEELD

De werkgroep Woord en Beeld zoekt mensen die geïnteresseerd zijn om samen met de werkgroepleden het erfgoed van de gemeente Heumen te verzamelen en te bewaren.
Dit houdt concreet in: interviews houden, verhalen uitwerken en bijvoorbeeld met kennis van de media, fotografie, film, PP etc de deskundigheid in onze werkgroep vergroten.
Meer informatie over de werkgroep kunt u hier vinden onder de knop Leden, werkgroepen. Opgeven kan bij de voorzitter van de werkgroep Liesbeth Arts van Casteren: woordenbeelderfgoedheumen@gmail.com.

[20-06-18]

ERFGOEDREEKS DEEL 3
Nieuws van 2018


Archief


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen