Molens

Werkgroep Molens

JDe Maasmolen Deze werkgroep behartigt de belangen van de drie molens in de gemeente Heumen:
- Joannusmolen in Heumen
- Maasmolen in Nederasselt
- Zeldenrust in Overasselt

Activiteiten in verleden en heden:
Versterking van de samenwerking tussen de vrijwillige molenaars van de drie molens.
Regulier overleg tussen de Gemeente Heumen en de molenaars.

Werkplannen 2022:

1. Voor de Joannusmolen en de Zeldenrust geldt dat het onderhoud voor 2022 conform de planning wordt opgepakt.
2. Het komende jaar zal het nieuwe PIP-plan (2023-2028) door de Monumentenwacht t.b.v. de subsidie (SIM) worden opgemaakt.
3. Ten behoeve van behoud en bewaking van de molenbiotoop zullen gesprekken met de camping rond de Joannusmolen weer worden opgepakt.
4. Deelname aan Molendagen en Open Monumentendagen.
5. Voortzetten banden met de Steungroep Zeldenrust.
6. Onderzoeken mogelijkheden overkoepelende stichting t.b.v. het beheer van de molens.

Molen Zeldenrust

Joannusmolen Leden/samenstelling van de werkgroep:


- Stijn Arts, Nico en Wilma van den Broek – molenaars Zeldenrust
- Rob Snel en Piet Verbiesen – molenaars Maasmolen
- Wim Thönissen – molenaar Joannusmolen
- Annette Mengde – voorzitter a.i.

PS: Foto 1: De Maasmolen, Nederasselt; Foto 2: Molen Zeldenrust, Overasselt; Foto 3: Joannusmolen, Heumen.


Meer informatie

  • Molenfietsroute: De fietsroute van 27 km brengt u langs 5 molens in Brabant en Gelderland:
    Katwijk, Heumen, Overasselt, Nederasselt en Gassel. Van de route is een kaartje gemaakt dat u kunt afdrukken.

© 2023 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer