WOORD EN BEELD

De werkgroep WOORD en BEELD verzamelt VERHALEN die nog nooit zijn opgeschreven en de moeite waard zijn om te bewaren voor de huidige generatie en voor ons nageslacht. Wat mensen hebben beleefd staat niet in geschiedenisboeken en dat maakt historie juist levendig. Daarnaast verzamelen we foto's, (dag) boeken, toneelstukken, films en liedjes uit onze streek om te bewaren, te digitaliseren en voor een breder publiek toegankelijk te maken. Geluidsopnamen, films, foto’s en verhalen gaan mettertijd ook naar het Regionaal archief Nijmegen. We zien het Overasselts dialect ook als immaterieel erfgoed en bewaren het door, waar dat kan, in dit dialect te publiceren of geluidsfragmenten te gebruiken voor presentaties.

Activiteiten in verleden en heden:

In 2013 begonnen we als werkgroep ‘Immaterieel Erfgoed’. In 2014 werd het WOORD en BEELD, omdat één beeld soms meer zegt dan 100 woorden. De digitaal opgenomen interviews van (meestal oudere) mensen verwerken we tot verhalen. Deze verhalen publiceren we (altijd met toestemming van de geïnterviewde) op www.erfgoedheumen.nl of in regionale media als de Topic en de Dorpskrant Overasselt. Zie onder VERHALEN.

Bij de 70 jarige herdenking Operatie Market Garden in 2014 waren onze interviews onderdeel van een door Ben Arts jr. gemaakte film: ‘Overasselt in de oorlog’. Het evacuatieverhaal van Truus Janssen Saedt stond toen in de Gelderlander.
We presenteerden ons bij de Open Monumentendagen van 2014 en 2016 (resp. Watersnoodverhalen en Iconische personen uit Overasselt).
We bezochten de vertelochtenden in de Bibliotheek van Overasselt en bewaarden de geluidsopnamen. We publiceerden onze verhalen in bladen Topic en Dorpskrant van Overasselt. En daarbij streven wij naar het schrijven van kortere verhalen.
T.g.v. herdenking Operatie Market Garden 2018 organiseerden we een interactieve vertelochtend.


Foto 1: processie opstelling pastorie Overasselt.
Foto 2: sept 1944,Mina de Kleijn geeft drinken aan Amerikaanse militairen, Kerkstraat Overasselt.

Werkplannen voor 2019:

Onze belangrijkste activiteiten:
- Uitgeven van een flyer Woord en Beeld
- Uitwerken van de gehouden interviews in korte verhalen en publiceren op websites en in de media.
- We blijven verhalen en beeldmateriaal verzamelen.
- Samen werken met andere werkgroepen van het erfgoedplatform om deskundigheid te bundelen en ons verder te scholen in het maken van presentaties zoals bijvoorbeeld door middel van een Power Point.
- Een mogelijke bijdrage aan de 75 jarige herdenking Operatie Market Garden in 2019.

Leden/samenstelling van de werkgroep:
Liesbeth Arts van Casteren (voorzitter)
Willy Gijsbers (secretaris)
Annemieke Arts-van Lin
Annie van Leuken-Biemans
Theo Dinnissen
Bert van Laanen (scannen van foto’s)

Meedenkende leden:
Piet van Casteren, contactpersoon museum de Lage Hof
Jacky Lindsen, verzamelt foto’s, films, verenigingserfgoed

Contactpersoon met email:

Liesbeth Arts van Casteren: woordenbeelderfgoedheumen@gmail.com

Meer Informatie

- flyer Waard om bewaard te blijven

- Verhalen, opgetekend door de werkgroep Woord en Beeld.

- Verslag cursus 'Oral history' (2013). Liesbeth en Piet van Casteren hebben in maart 2013 deelgenomen aan de cursus 'Oral history'.
Ze hebben het bijgevoegde verslag gemaakt.

De werkgroep Woord en Beeld zoekt nog mensen die geïnteresseerd zijn om samen met ons dit erfgoed te verzamelen en te bewaren.
Dit houdt concreet in: interviews houden, verhalen uitwerken en bijvoorbeeld met kennis van de media, fotografie, film, PP etc de deskundigheid in onze werkgroep vergroten.

Opgeven kan bij de voorzitter van de werkgroep Liesbeth Arts van Casteren: woordenbeelderfgoedheumen@gmail.com.

© 2019 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer