MUSEUM DE LAGE HOF


Vertrekpunt Buurderij de Lage Hof met karnhuisje in aanbouw. (foto André Arts)
In dit agrarisch museum is een gezellig lunch café gevestigd.
Er naast ligt sinds 2013 een zorgcentrum.
De Lage Hof was voorheen een grote boerderij die al in een akte van 1677 wordt genoemd.
In de “mooie kamer” van de boerderij was lange tijd een filiaal van de Boerenleenbank gevestigd.
Café, zorgcentrum en museum heten samen De Buurderij.
Door Ronald Baksteen is in 2014 bij het 70-jarig jubileum een boekje gemaakt over de oorlogsjaren in Overasselt.
Zijn algemeen verhaal over WOII is in bijgevoegd tekstdocument hieronder opgenomen.
Enkele van zijn verhalen over bijzondere voorvallen zijn bij de informatienummers 7, 11 en 12 opgenomen.

Ronald Baksteen - Oorlogsjaren in Overasselt - De jaren dertig


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer