Mevrouws Wei


Vliegshow 1933 voor slachtoffers watersnood (foto Gelders archief )

Boerderij de Knip (foto S van Dijk)

Minuutplan sectie C De Ouden Dyk en omgeving (kadastrale kaart 1820)

Kroonwerk Coehoorn (foto Graafs Museum 2006)

Landingsgebied 1944 (foto Gelders archief)

Glider Pick up I 1944 (foto Gelders archief)

Overasselt tijdens de luchtlanding (foto Gelders archief)

Luchtlanding bij boerderij De Gaasselt (foto Gelders archief)

Landingsplekken gliders in Overasselt (foto Gelders archief)

Mevrouws Wei, september 1944 (foto Gelders archief)

Market Garden met op de achtergrond het veerhuis van Nederasselt (foto Gelders archief)

Market Garden doortocht bevrijders in Nederasselt 1944 (foto Gelders archief)

Market Garden landing 1944 (foto Gelders archief)

Oude Toponieme Mevrouws Wei

Oude Toponieme De Zes Morgen

Den Ouden Dyk

Kaart Baptista uiterwaarden met redoutes 9-12

Hoogtekaart met redoutes 9-12

Dassenburcht in uiterwaarden
Het uiterwaardenterrein ten zuiden van de oude dijk heet Mevrouws Wei. Deze veldnaam verwijst waarschijnlijk naar de eigenaar, de Vrouwe van Schoonenburg. Het is aannemelijk dat hiermee Margaretha van Brakel, de weduwe van Isaac van Deelen, bedoeld wordt.
Het perceel is vooral bekend geworden in het kader van de grote luchtlandingsoperatie Market Garden in september 1944. Alle zweefvliegtuigen (WACO gliders) die in de omgeving van Overasselt zijn geland, zijn vanaf Mevrouws Wei (soms na reparatie) weer opgehaald (in de vlucht aangehaakt met een elastische kabel). De jeugd van Overasselt heeft dit van nabij kunnen volgen omdat de informatie over deze geheime operatie ’s avonds in café Van Lin door militairen ‘gelekt’ was.

AUDIO & VIDEO'S

 • AUDIO: HENNY VAN LIN
  (duur: 3 minuut 24)

 • VIDEO:MEVROUWS WEI
  (duur: 2 minuut 53)
  Door Erfgoedplatform Heumen gemaakte impressie met historische beelden van deze spectaculaire operatie en ook van landingen en het reparatieproces ter plaatse.

 • VIDEO:DE WACO GLIDER
  (duur: 3 minuut 57)
  Deze in opdracht van Groesbeek Airborne Vrienden gemaakte You Tube-video gaat nader in op de ontstaansgeschiedenis en strategische betekenis van de Waco Glider.
In de buurt van de grens met Nederasselt worden de uiterwaarden een stuk breder.
Dat komt door de dijkverlegging die volgde op de aanleg tegenover Grave van het verdedigingswerk Kroonwerk Coehoorn, waartoe prins Willem III in 1678 bij de Staten-Generaal had aangedrongen.
Het Kroonwerk werd rond 1700 gebouwd.
Door een veilige afstand tussen dijk en Kroonwerk te creëren werd de verdediging van Grave versterkt.
Tijdens de omsingeling van Grave in 1602 was de oude dijk voorzien van een aantal wachtposten (redoutes).
Een stukje van de afgegraven dijk is nog zichtbaar.
Volg je de oude dijk richting Nederasselt dan tref je na ongeveer 1 km een heuveltje aan dat nu door dassen wordt bewoond.
Dit is een overblijfsel van de oude linie uit 1602.
Buitendijks gelegen boerderijen − zoals Oude Dijk en De Zes Morgen − kregen vaak te maken met overstromingen en zijn al lang geleden verdwenen.
In de 17e eeuw bestaat De Zes Morgen uit percelen van verschillende eigenaars.
Vanaf 1712 koopt Willem Hermens hier stukken land en ook boerderij De Zes Morgen.
Bij de verkoop in 1737 is de boerderij met bouw- en weiland 6 morgen groot.
Een morgen is een oude landmaat.
Het is de hoeveelheid land die in een morgen bewerkt kon worden en dat is bijna een hectare.
In 1744 wordt de boerderij en de grond verkocht aan het Oud-Burger Gasthuis te Nijmegen.
Dit Gasthuis bood opname aan arme oudere burgers van Nijmegen. Halverwege de 19e-eeuw is de boerderij verdwenen. De vruchtbare klei in de uiterwaarden is goede landbouwgrond.
Vroeger hadden veel boeren er een perceeltje weide- en hooiland.
Nu zijn de percelen groter geworden en is er ook ruimte voor akkerbouw.
Daarbij zijn veel van de beeldbepalende Maasheggen verdwenen.
Gelukkig is er tegenwoordig weer veel aandacht voor en worden ze hier en daar weer aangeplant en gevlochten.
Na de laatste dijkverbetering is ook óp de dijk een vogelvriendelijke haag teruggebracht.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer