De Erpewaai


Natuurgebied Erpewaai (foto S van Dijk)

De Erpewaai

Erpewaai huis familie Spanjaard aan gelijknamige kolk

Kolk de Spanjaard

Familie Spanjaard aan Spanjaardkolk
De Erpewaai is een natuurparel met een viertal plassen ontstaan door dijkdoorbraken.
Het wilde water van de rivier heeft naast ellende ook mooie natuur opgeleverd.
De vier kolken bieden al eeuwen een onderkomen aan velerlei vogelsoorten. De buurtschap heet dan ook geheel terecht Vogelzang.
De Erpewaai vormt samen met De Kruisbergsewaai (of Spanjaard), Krommewaai en Steenkampsewaai de Heumense kolken.
De vier plassen zijn ontstaan vóór 1677 (eerste vermelding in de archieven).
Het zo ontstane natuurgebied is belangrijk uit het oogpunt van natuur en recreatie.
Het gebied ontvangt zijn water door kwel en regen.
Een kweldam omgeeft het gebied om het kwelwater vast te houden.

De oorsprong van de naam waai (kolk, wiel) verwijst naar de dijkdoorbraken.
Het voorvoegsel erp is mogelijk afgeleid van de naam van een inwoner van Overasselt, namelijk Erke Jacobs; Erkewaai zou dan op den duur in Erpenwaai veranderd zijn.
Zie verder een gedicht van Marjolein Pieks en een artikel over de kolken van Heumen.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer