Het oude St Joriskerkje


St Joriskerk (tekening Cornelis Pronk 1732)

St Joriskerk ca 1925 I

St Joriskerk ca 1925 II

Bevrijdingsfeest 1944

Interieur St Joriskerk 1920

Monument voor de broers Oranje in de St Joriskerk 1903

Bezoek koningin Wilhelmina aan grenstroepen febr 1940 (foto Gelders archief)
De oude St. Joriskerk is in de 15e eeuw gebouwd.
Daarvoor stond hier een kapel die in de 12e eeuw gesticht was door de Benedictijner monniken van St. Wallrick, die een priorij hadden in Overasselt.
In de (NH) kerk bevindt zich een grafmonument uit 1891 ter herdenking aan de bij de slag op de Mookerheide (1574) gesneuvelde Lodewijk en Hendrik van Nassau, twee broers van Willem van Oranje.
In 1891 kregen de graven van Nassau een indrukwekkend grafmonument in de kerk.
Het monument is gemaakt in renaisance stijl door F.L Stracke.

In de voorgevel van de toren werd in 1939 een plaquette ingemetseld.
Dit keramiek kunstwerk is van de hand van Jac Maris.
Het is aangeboden door de tijdens de mobilisatie ter plaatse gelegerde grenstroepen.
De tekst op de plaquette luidt: ‘Plutot mort que vaincu généreux sang de Nassau’.
Zo luidde het devies van Lodewijk van Nassau: ‘Liever dood dan overwonnen, edel bloed van Nassau’.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer