ARCHIEF 2020

ERFGOEDREEKS DEEL 3, DE CANON VAN DE GEMEENTE HEUMEN

Malden, Heumen, Overasselt, Nederasselt, een geschiedenis in vijftig vensters kan weer besteld worden.

Ga daarvoor naar de rubriek Publicaties.


Herstel en Behoud Hoogstamboomgaarden

Appels en peren groeien tegenwoordig aan laagstamboompjes. De traditionele hoogstamboomgaard voor de commerciële fruitteelt is verleden tijd. Hoogstamfruitbomen zijn groen erfgoed geworden, maar hun cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische functie willen we niet verliezen.

In 2014 kwam het behoud van de hoogstamboomgaard in het werkplan van de Werkgroep GROEN erfgoed van het Erfgoedplatform en vervolgens in het LandschapsOntwikkelingsPlan 2014 van de gemeente. Daarna ging het snel. Een inventarisatie van oude boomgaarden werd uitgevoerd, vrijwilligers geworven en opgeleid. In 2016 is begonnen met het snoeien van de eerste boomgaard in de Elshof. ........
De groep vrijwilligers van de Hoogstambrigade is inmiddels gegroeid tot ca. zes personen. Elk jaar opnieuw wordt er een cursus aangeboden en neemt het aantal vrijwilligers toe. Naast de Elshof boomgaard wordt onder deskundige leiding ook de gemeentelijke boomgaard aan de Monumentweg en in Heumen Noord jaarlijks onderhouden.

Lees hier onder Werkgroep Groen het hele verhaal.


Protest op de dijk, nieuw verhaal van Theo Dinnissen

Theo Dinnissen, verbonden aan Woord en Beeld van het erfgoedplatform heeft al veel verhalen en gedichten geschreven. In 2017 schreef hij ‘Protest op de dijk’, het was toen heel actueel ivm de mogelijke plaatsing van 5 grote windturbines in de Coehoorn. Het onderwerp blijft anno 2020 in de gemeente nog steeds de gemoederen bezig houden. De gemeenteraad heeft in januari 2020 voorlopig gekozen om eerst Water, dan Zon en later Wind of andere energiebronnen te ontwikkelen.

Lees verder op: Protest op de Dijk


De Vloek van de Sleeburg - Een Oude Sage-

In de Dorpskrant Overasselt van december 2019 staat een artikel waarin de sage over de Sleeburg wordt genoemd. Overasselt bestond in de Middeleeuwen uit drie zgn. Heerlijkheden: Schoonenburg, Overasselt en Sleeburg. De Heerlijkheden werden bestuurd vanuit een verstevigd huis, een kasteel of burcht. Van de Heerlijkheid Sleeburg is maar weinig bekend. En de bijbehorende burcht is al vele eeuwen geleden verdwenen.

Het hele verhaal met vele illustraties is hier te lezen of onder de Werkgroep Heerlijkheden Overasselt. Lees hier verder.


De Heumense molens. Een bewogen geschiedenis van molens en molenaars in Heumen, Malden, Nederasselt en Overasselt

Op een bijeenkomst in Buurderij De Lage Hof in Overasselt op woensdag 20 november a.s. zal het eerste exemplaar van deze uitgave aangeboden worden aan wethouder M. Schoenaker van de gemeente Heumen.

Bovendien zal de bestuursvoorzitter van de landelijke molenorganisatie De Hollandsche Molen, de heer N. Papineau Salm, een lezing verzorgen.

Meer informatie over deze bijeenkomst leest u in de bijlage.

U bent van harte welkom!
Namens het bestuur van het Erfgoedplatform


Nieuwsbrief nummer 5 is uit

Nieuwsbrief nummer 5 van het Erfgoedplatform is uit.

U kunt zich aanmelden voor een gratis toezenden van deze Nieuwsbrief, die 4 maal per jaar verschijnt. Zo blijft u op de hoogte van het erfgoedgebeuren in de gemeente Heumen. Schrijf een mailtje naar: info@erfgoedheumen.nl.


RK Kerk te Heumen gaat sluiten

In de katholieke kerk van Heumen zal op 22 november a.s. de laatste viering worden gehouden. Zoals u in de media heeft kunnen lezen wordt genoemde kerk per 1 december gesloten. In de toekomst is het idee om appartementen in de kerk te bouwen, waarbij de buitenkant van de kerk zoveel mogelijk intact zal blijven.

Lees hier het hele verhaal of op de pagina van werkgroep Rood.


Rijk ‘Keltisch’ wagengraf uit de IJzertijd ontdekt in bossen bij Heumen

Metaaldetectoramateurs hebben in de Hatertse en Overasseltse Vennen een graf gevonden van een zeer vooraanstaand persoon uit de IJzertijd.
Het zogeheten wagengraf zou zeker tweeduizend jaar oud zijn...

De vondsten werden vrijdag 26 juni jl. gepresenteerd in Museum Het Valkhof in Nijmegen, waar ze binnenkort ook te zien zijn. 'Bijzonder aan dit graf is dat de persoon gecremeerd is. Dit soort graven zijn door heel Europa gevonden met lijkbegravingen, maar hier is het lijk met alle grafgiften op de brandstapel gegaan', zegt Bazelmans van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Lees hier een 3-tal interessante artikelen:


ERFGOEDREEKS DEEL 3, DE CANON VAN DE GEMEENTE HEUMEN

Malden, Heumen, Overasselt, Nederasselt, een geschiedenis in vijftig vensters kan weer besteld worden.

Ga daarvoor naar de rubriek Publicaties.


Herstel en Behoud Hoogstamboomgaarden

Appels en peren groeien tegenwoordig aan laagstamboompjes. De traditionele hoogstamboomgaard voor de commerciële fruitteelt is verleden tijd. Hoogstamfruitbomen zijn groen erfgoed geworden, maar hun cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische functie willen we niet verliezen.

In 2014 kwam het behoud van de hoogstamboomgaard in het werkplan van de Werkgroep GROEN erfgoed van het Erfgoedplatform en vervolgens in het LandschapsOntwikkelingsPlan 2014 van de gemeente. Daarna ging het snel. Een inventarisatie van oude boomgaarden werd uitgevoerd, vrijwilligers geworven en opgeleid. In 2016 is begonnen met het snoeien van de eerste boomgaard in de Elshof. ........
De groep vrijwilligers van de Hoogstambrigade is inmiddels gegroeid tot ca. zes personen. Elk jaar opnieuw wordt er een cursus aangeboden en neemt het aantal vrijwilligers toe. Naast de Elshof boomgaard wordt onder deskundige leiding ook de gemeentelijke boomgaard aan de Monumentweg en in Heumen Noord jaarlijks onderhouden.

Lees hier onder Werkgroep Groen het hele verhaal.


Nieuwsbrief nummer 4 is uit

Nieuwsbrief nummer 4 van het Erfgoedplatform is uit. U kunt zich aanmelden voor een gratis toezenden van deze Nieuwsbrief, die 4 maal per jaar verschijnt. Zo blijft u op de hoogte van het erfgoedgebeuren in de gemeente Heumen. Schrijf een mailtje naar: info@erfgoedheumen.nl.


Protest op de dijk, nieuw verhaal van Theo Dinnissen

Theo Dinnissen, verbonden aan Woord en Beeld van het erfgoedplatform heeft al veel verhalen en gedichten geschreven. In 2017 schreef hij ‘Protest op de dijk’, het was toen heel actueel ivm de mogelijke plaatsing van 5 grote windturbines in de Coehoorn. Het onderwerp blijft anno 2020 in de gemeente nog steeds de gemoederen bezig houden. De gemeenteraad heeft in januari 2020 voorlopig gekozen om eerst Water, dan Zon en later Wind of andere energiebronnen te ontwikkelen.

Lees verder op: Protest op de Dijk


Nieuwsbrief nummer 3 is uit

Nieuwsbrief nummer 3 van het Erfgoedplatform is uit. U kunt zich aanmelden voor een gratis toezenden van deze Nieuwsbrief, die 4 maal per jaar verschijnt. Zo blijft u op de hoogte van het erfgoedgebeuren in de gemeente Heumen. Schrijf een mailtje naar: info@erfgoedheumen.nl.


Kroonwerk Coehoorn

een verdedigingswerk van de Brabantse vestingstad Grave in het Gelderse Nederasselt

Op de Gelderse Maasoever in Nederasselt, met de Brabantse vestingstad Grave aan de overkant, stond ooit een vestingwerk om Grave te beschermen tegen vijandige legers. Het machtige kroonwerk werd rond 1700 gebouwd door vestingbouwer Menno van Coehoorn.

Van het vestingwerk is weinig overgebleven. Magazijnen, kruithuizen en kwartieren zijn met de grond gelijkgemaakt, maar onder de grond zijn de muurwerken nog in goede staat. De contouren van het kroonwerk zijn gemarkeerd met meidoornheggen.

  • Lees hier het gehele persbericht.
  • Dit Cahier is te bestellen via de rubriek Publicaties, onder Erfgoedreeks. Ook is het te koop bij The Read Shop in Malden en bij Lucy van Langen Drogisterij en Kado in Overasselt.

Overhandiging van de eerste exemplaren aan de burgemeesters Mittendorff van de gemeente Heumen en Roolvink van de gemeente Grave op 11 november 2020.


Kunst in de Georgiuskerk van Heumen

Steeds meer kerken in Nederland moeten noodgedwongen hun deuren sluiten. Zo ook de Georgiuskerk in Heumen. Op zondag 22 november 2020 vindt de allerlaatste mis plaats waarna de kerk aan de eredienst wordt onttrokken. Het kerkgebouw is verkocht aan een projectontwikkelaar die plannen ontwikkelt om er appartementen voor senioren en starters in te vestigen.

Weliswaar blijft het kerkgebouw voor het dorp Heumen behouden, maar de kunstwerken in de kerk zullen een andere bestemming krijgen. In dit katern worden niet alleen de geschiedenis en architectuur van het kerkgebouw behandeld, maar ook de kunstwerken die zich in de kerk bevinden.

  • Lees hier het gehele persbericht.
  • Dit katern is te bestellen via de rubriek Publicaties, onder Katernen. Ook is het te koop bij The Read Shop in Malden, bij Lucy van Langen Drogisterij en Kado in Overasselt en bij Ilona Wijnakker, Dorpstraat 34 in Overasselt, tel. 06-39713950.

Vier eeuwen oude verdediging dankzij droogte even zichtbaar

Een opvallende droge plek in de uiterwaarden bij Overasselt blijkt de afdruk te zijn van een eeuwenoud verdedigingswerk van het Staatse leger van Maurits van Nassau

  • Verdedigingslinie langs de Maas - Frank Oerlemans, interview bij GL8, zaterdag 17 oktober 2020. Luister hier.
  • Lees hier verder onder de werkgroep Heerlijkheden Overasselt.

Nieuwsbrief nummer 6 is uit

Nieuwsbrief nummer 6 van het Erfgoedplatform is uit.

Accordeons De Muse uitgespeeld

Het Maldense accordeonmuseum De Muse heeft de deuren gesloten. Ook het muziekcafé is ter ziele. Exploitant Henk Kuik zag geen kans meer om zonder steun zowel het museum als het café langer te exploiteren. Daarmee verliest Malden een uniek stukje muziekgeschiedenis. Museum en café waren ondergebracht in de voormalige lagere school, ‘rood’ erfgoed, aan het Kerkplein. Natuurlijk heeft het Erfgoedplatform contact opgenomen met De Muse, want het museum was immers een van onze leden. Het moet voor Henk Kuik een heel zware beslissing geweest zijn om zo’n uniek project te beëindigen. De Muse is decennia lang een begrip geweest in onze gemeente. Een van de drie bijzondere musea in onze gemeente verdwijnt nu. Bovendien valt hiermee een markante ontmoetingsplek in het hart van Malden weg.

U kunt zich aanmelden voor een gratis toezenden van deze Nieuwsbrief, die 4 maal per jaar verschijnt. Zo blijft u op de hoogte van het erfgoedgebeuren in de gemeente Heumen. Schrijf een mailtje naar: info@erfgoedheumen.nl.


Mogelijke ombuigingen in gemeentelijke subsidies

Geachte leden van de Raad, Raadscommissies en College B&W,

U staat voor de moeilijke opgave besluiten te nemen over de gemeentelijke subsidies. Ook het Erfgoedplatform Gemeente Heumen kan getroffen worden door uw besluiten. Dit gevaar dreigt ook voor een aantal van onze leden: Agrarisch Museum De Lage Hof, Ateliermuseum Jac Maris, Heemtuin Malden, Heemkunde Malden, Wijkraad Hoogenhof en Dorpsplatform Overasselt.

Lees hier verder.


Het verhaal tussen Maas en Waal

Vanaf het open monumentenweekend 12 en 13 september 2020 is de Canon van het land tussen Maas en Waal in de lucht via deze link Verhaal tussen Maas en Waal

De geschiedenis van de streek is er te vinden rond drie verbindende thema’s: landschap, economie en macht. De invloed van de rivierenkomt er overal in terug. Als grens, als vijand, als vriend. Soms hoofdrolspeler en soms alleen aan de zijlijn maar altijd aanwezig. Ook wat de gemeente Heumen betreft. De overstroming van 1925/1926 komt uitgebreid in beeld in het venster “De ramp die geen ramp mocht heten”.
De Maasdijk brak toen door tussen Overasselt en Nederasselt. Met grote gevolgen voor met name het gebied stroomafwaarts.

Lees hier verder.


Wandeling door de geschiedenis van Malden

Onlangs is het Ommetje Kop van Malden, samengesteld door de Stichting Heemkunde Malden met medewerking van de Gemeente Heumen, gepresenteerd aan het publiek.

Deze wandeling door de geschiedenis van Malden is 7,5 kilometer lang en voert langs bijzondere historische plaatsen, zoals naar het Maas Waalkanaal, over het Landgoed De Elshof en langs het nieuwe gedenkteken waarmee het Maldense vliegveld Airstrip B91 herdacht wordt. De wandeling is te downloaden op de website van de Stichting Heemkunde Malden: www.heemkundemalden.nl.

U kunt de wandeling starten vanuit Coffyn, Rijksweg 65 te Malden waar u ook de gratis brochure kunt meenemen. Tevens ligt de brochure gereed op diverse andere plaatsen zoals, in de heemkamer die gevestigd is in de bibliotheek te Malden en MFC Maldensteijn.

Wij wensen u een fijne wandeling!

Petra Thijssen


RK Kerk te Heumen gaat sluiten

In de katholieke kerk van Heumen zal op 22 november a.s. de laatste viering worden gehouden. Zoals u in de media heeft kunnen lezen wordt genoemde kerk per 1 december gesloten. In de toekomst is het idee om appartementen in de kerk te bouwen, waarbij de buitenkant van de kerk zoveel mogelijk intact zal blijven.

Lees hier het hele verhaal of op de pagina van werkgroep Rood.


Rijk ‘Keltisch’ wagengraf uit de IJzertijd ontdekt in bossen bij Heumen

Metaaldetectoramateurs hebben in de Hatertse en Overasseltse Vennen een graf gevonden van een zeer vooraanstaand persoon uit de IJzertijd.
Het zogeheten wagengraf zou zeker tweeduizend jaar oud zijn...

De vondsten werden vrijdag 26 juni jl. gepresenteerd in Museum Het Valkhof in Nijmegen, waar ze binnenkort ook te zien zijn. 'Bijzonder aan dit graf is dat de persoon gecremeerd is. Dit soort graven zijn door heel Europa gevonden met lijkbegravingen, maar hier is het lijk met alle grafgiften op de brandstapel gegaan', zegt Bazelmans van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Lees hier een 3-tal interessante artikelen:


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer