WERKGROEP HISTORIE WORSUM

Munnikhof

Opgericht in 2004

Doelstelling


De werkgroep stelt zich als doel de geschiedenis van de Overasseltse buurtschap Worsum te onder zoeken en vast te leggen.

De geschiedenis van Worsum gaat ver terug in het verleden. Worsum kreeg zijn huidige vorm tijdens de laatste ijstijd. Het water van de Maas zocht zich vlechtend een weg door ons gebied. Er ontstonden oeverwallen en rivierduinen waar zich later de eerste bewoners zich vestigden.
Archeologische vondsten vertellen het verhaal van de bewoning door Kelten in de prehistorie. De Romeinen hebben hier ook hun sporen nagelaten. Worsum is ook rijk aan oude boerderijen. De kloosterboerderij de Munnikhof is in de 12de eeuw gesticht door de Benedictijnen van de heilige Walaricus van de abdij van St. Valéry in Frankrijk. Boerderijen van later datum zijn Worsumsche Hof, De Heegt, Hooge Hof, Sleeberg en Bloemershof.

De resultaten van het onderzoek naar de rijke historie van Worsum worden gepubliceerd op internet. De bulletins zijn te vinden op de websites www.dorpsplatformoverasselt.nl en www.overasseltpromotions.nl

Leden werkgroep

Hennie Arts; Piet Arts; Piet van Casteren; Grad Gerrits; Harrie Joosten; Sjef Klabbers; Ton van Raaij; Piet van Zuijlen

Contactpersoon:

Email contactpersoonjoostenharrie(at)gmail.com


Publicaties

De werkgroep geeft twee maal per jaar een bulletin uit dat in de buurtschap huis-aan-huis wordt verspreid. De bulletins worden ook gepubliceerd op het internet:

Bull. Uitgave Onderwerpen
nr. 1

December 2005

Presentatie van de werkgroep

nr. 2

Mei 2006

Worsumse Doeltrappers

Trek van Groesbeek naar Heumen

nr. 3

September 2006

Voettocht door het verleden van Overasselt in 1846

nr. 4

November 2007

  • Worsumseweg 3, Geschiedenis van drie eeuwen bewoning door de families Groenen, Klabbers en van Zuijlen
  • Sjang Gerrits, Een bijzondere bewoner van het huis van Herman Kwartje
  • De bedrijfseconomische situatie van de landbouwbedrijven in het dorp Overasselt in 1964
nr. 5

Maart 2008

Worsumse veldnamen

nr. 6

November 2008

De Heegt, Opkomst en neergang van een historische boerderij op Worsum

nr. 7

April 2009

Huys Sleeburg, Over ridders, graven, landjonkers, dominees, boeren en burgers

nr. 8

November 2009

  • Worsumsche Hof
  • Larry Van Ray, Amerikaan van Worsum
  • Herinneringen van Ardie Jacobs aan de bevrijding op zondag 17 september 1944
nr. 9

April 2010

Hooge Hof van ca. 1700 tot 2010

nr. 10

December 2010

  • Worsumseweg 2, over kleermakers en boerentimmerlieden
  • Worsumseweg 14, Stapperskamp of Stalburgkamp
nr. 11 Mei 2011
  • Worsumseweg 8, Bloemershof
  • Worsumseweg 10, Boerderij Ouwens
nr. 12 December 2011 De Munnikhof op Worsum
nr. 13 Juni 2012

Het verhaal van Harrie Peters van het winkeltje, Janus van den Boom en Peters den Dij aan de Sleebergsestraat

nr. 14 April 2014  Kronieken van Overasseltse families

Werkplan 2023-2024 (pdf-bestand)© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer