WERKGROEP GROEN

Werkgroep “Groen Erfgoed” houdt zich bezig met al het historisch waardevolle groen dat door de mens is bedacht en aangelegd. Het vraagt om een bijzondere aanpak omdat het levend erfgoed is, dat maakt het uniek. En het groeit uit zichzelf door en stelt daarom andere eisen aan onderhoud, restauratie en herbestemming dan historische gebouwen of archeologische monumenten. De werkgroep stelt zich ten doel om onderzoek te doen naar en bescherming van groen erfgoed en beeldbepalende bomen binnen de gemeente Heumen. En bekendheid geven over groen erfgoed door middel van tentoonstellingen, publicaties, lezingen, wandelingen, demonstraties e.d.

Activiteiten in verleden en heden:
Het werkplan van de werkgroep Groen kent vooral langlopende projecten zoals:

- Organiseren van de jaarlijks terugkerende hoogstam snoeicursus
- Ontwikkeling en beheer Kievitshofdam
- Beheer Kasteel Heumen
- Jaarlijks terugkerend oogstfestival boomgaard De Elshof
- Inventarisatie historische heggen en wallen in de gemeenten Heumen en Wijchen


Inmiddels afgerond zijn onder andere:

- Oprichting landschapsbrigade
- Uitgave vernieuwde folder werkgroep Groen
- Organisatie wandeling “Langs historische grenzen” in het kader van de open monumentendag 2018Leden/samenstelling van de werkgroep met hun Groen-cv / expertise:
Deze werkgroep bestaat sinds 2011 en heeft 6 leden. Allen zijn al jaren actief in het groen en het erfgoed, als vrijwilliger en soms ook als professional:
  • Jan Paul Bevoort, plannenmaker, waakhond en verbinder; meegewerkt aan grondslag structuurvisie Lierdal, Basisplan compensatiegebied en Heumen aan het water.
  • Jef Gielen, een uitgebreide CV is hier in te zien.
  • Chris Hagele
  • Mathilde Hofmans, voorzitter.
  • Ronald Jansen
  • Anneke Meijsen, adviseur groen ruimtelijk erfgoed (tuinen, parken, landschappen), met kennis van groene historie, onderzoek, waardestelling en beheer.
Contact: Mathilde Hofmans, mathildehofmans@gmail.com

Beide foto's zijn door Ronald Jansen gemaakt. De eerste foto is van het insectenhotel op het dassen compensatie gebied in Heumen en de tweede is van boomgaard de Elshof in Malden.

Meer interessante informatie & documenten:


Werkplan 2023-2024 (pdf-bestand)© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer