DISCLAIMER

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.erfgoedheumen.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Erfgoedplatform Gemeente Heumen streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Erfgoedplatform Gemeente Heumen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Erfgoedplatform Gemeente Heumen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Erfgoedplatform Gemeente Heumen en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Erfgoedplatform Gemeente Heumen garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Erfgoedplatform Gemeente Heumen te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Erfgoedplatform Gemeente Heumen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Erfgoedplatform Gemeente Heumen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Erfgoedplatform Gemeente Heumen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Erfgoedplatform Gemeente Heumen dient vooraf schriftelijke toestemming te geven voor gebruik. Voor foto's en andere afbeeldingen geldt dat daarvoor toestemming moet worden gevraagd aan de makers.


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer