Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Excursie van het Erfgoed Platform Heumen dit jaar naar Venray

Leden van de werkgroepen en Ledeninstellingen van het Erfgoedplatform Heumen zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze jaarlijkse excursie.
Deze voert ons op vrijdag 21 juni aanstaande naar Venray en zijn omgeving.
Het belooft een heel interessante dag te worden met bezoeken aan een boerenschans, werkplaats Kruisen en Kapellen, Historisch Platform Venray en de kunstschatten van de Petrus Banden Kerk. De deelname aan de excursie is gratis, maar u moet zich wel voor 14 juni aanmelden.

Het programma en meer informatie kunt u vinden in de bijlage. Lees hier verder -->


Wie wint de erfgoedprijs 2019 in de gemeente Heumen?

De Werkgroep Rood is onderdeel van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen en reikt voor het eerst een Erfgoedprijs uit voor de hele gemeente. Dit gebeurt tijdens de Open Monumentendag op zondag 15 september 2019.

Waardering
Met het toekennen van de prijs willen we waardering uitspreken voor het behoud en de wijze van herstel van waardevolle oude panden of objecten en tevens het erfgoed in onze gemeente onder de aandacht brengen. De erfgoedprijs zal nu in september uitgereikt worden aan een persoon, die op eigen initiatief met veel inzet en financiële inbreng een bouwwerk met historische waarde heeft onderhouden of gerestaureerd.

---> Verder lezen en aanmelden


Kievitshofdam weer in beeld in het Heumense landschap

De Kievitshofdam heeft een nieuwe start gemaakt in het Heumense Landschap. Cultuurhistorie en natuur hebben weer een nieuwe balans gekregen op dit kleine stukje grond met zo veel geschiedenis. Dankzij de openstelling als struinroute en de opname in het wandelknooppuntennetwerk Rijk van Nijmegen Zuid is de dam en omgeving van dichtbij te bekijken door de wandelaar.

Lees hier het hele artikel


Priester Sander Kesseler deed zijn eerste mis in Heumen

Onder zeer grote belangstelling en omringd door zijn familie hield priester Sander Kesseler afgelopen zondag zijn eerste mis in Heumen. Hij werkt in Uganda in een vluchtelingenkamp nabij de stad Gulu. Lees hier een uitgebreid artikel in De Gelderlander.

Het Erfgoedplatform bezorgt om de Garstkamp

Het Erfgoedplatform vraagt aan de Raadsleden CDA, VVD, PvdA, DGH, GroenLinks, D66, en College B & W aandacht voor het onderwerp Bestemmingsplan Garstkampsestraat 2A op de agenda van de raadsvergadering van 28 maart.
In bijgaande brief aan uw Raad roepen wij u op geen besluiten te nemen die sloop van De Garstkamp mogelijk maken.

---> Lees hier de brief


Al eeuwen wonen op een rivierduin

Frank Oerlemans van de werkgroep Archeologie heeft een interessant artikel geschreven over de vondsten die gedaan zijn op Worsum.

Lees hier het artikel -->


Noord-Brabants Archeologisch Genootschap (NBAG)

Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische voorjaarsstudiedag op zondag 14 april 2019. Het thema van de studiedag is: Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant

Bijgevoegd zijn de uitnodiging & programma + aanmeldingsformulier.


Grave, geliefde stad, toneel van drama’s

GRAVE - In Grave is maandag 1 april om 20 uur een lezing over Maria van Gelre en de burcht in Grave. Johan Oosterman, eerder gastconservator van de tentoonstelling 'Ik, Maria van Gelre' in Museum Het Valkhof, vertelt in de Graafse bibliotheek over Grave in Gelre, de stad en de landsheerlijke burcht. Een lezing door een kenner van de burcht en zijn belangrijkste bezoekers.

Lees hier verder -->


De Werkgroep WOORD en BEELD verzamelt VERHALEN die nog nooit zijn opgeschreven en de moeite waard zijn om te bewaren voor de huidige generatie en voor ons nageslacht. Wat mensen hebben beleefd staat niet in geschiedenisboeken en dat maakt historie juist levendig. Vandaag zijn er weer enkele verhalen toegevoegd. Lees hier verder.

OPROEP

Begin 2018 is de eerste editie van De Canon van de gemeente Heumen verschenen. Dit boek is met groot enthousiasme ontvangen. Op termijn komt er een tweede, herziene druk op de markt. Want een canon is continu in ontwikkeling.

Daarom een oproep aan allen die aan de totstandkoming van deze tweede druk willen bijdragen, om contact op te nemen met het Erfgoedplatform Gemeente Heumen via e-mail: info@erfgoedheumen.nl.

Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 3


Erfgoed Kalender 2019

  • 15.09.2019: Open Monumenten Dag 2019 in Heumen. Meer informatie volgt.
  • 21.06.2019: Excursie Erfgoed Platform Heumen naar Venray. Deelnemen ? Lees hier verder -->
  • 26.05.2019: Open poort wandeling Dassen Compensatie gebied Heumen Noord. Lees hier verder -->
  • 10.05.2019: Uitnodiging Platform Agrarisch Erfgoed. Duurzaamheid is de grote opgave voor de aankomende jaren. Maar dat is bij historische boerderijen moelijker dan bij een nieuwbouwwoning. Wat zijn de mogelijkheden? Tijdens het platform Agrarisch erfgoed op vrijdagmiddag 10 mei gaan we uitgebreid in op duurzame boerderijen. We nodigen u van harte uit om mee te discussiëren of eigen ervaringen in te brengen. Lees hier verder -->
  • 10.05.2019: Uitnodiging Erfgoed Gezocht. Op vrijdagmiddag 10 mei organiseert Erfgoed Gelderland samen met Universiteit Leiden een minisymposium ter gelegenheid van de officiële lancering van het project Erfgoed Gezocht. In dit project kan iedereen met interesse in het verleden meespeuren naar archeologische resten op de Veluwe. Lees hier verder -->
  • 14.04.2019: NBAG organiseert een studiedag met als thema: Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant. Bijgevoegd zijn de uitnodiging & programma + aanmeldingsformulier.
  • 10.04.2019: Algemene Ledenvergadering (ALV) van Erfgoedplatform Heumen, om 19.30 uur in de kantine van Rijvereniging en Ponyclub VCM, Lierseweg 4 in Malden. U bent van harte welkom.
  • 01.04.2019: Grave, geliefde stad, toneel van drama’s. Lees hier verder -->
  • 12.03.2019: Lezingenreeks NVG Nijmegen. Lees hier verder -->


Nieuwsarchief


© 2019 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer