ARCHIEF 2021

Nieuwsbrief nummer 9 is uit !!

Het bestuur van het Erfgoedplatform heeft alweer haar 9e Nieuwsbrief uitgegeven.
Zoals gewoon staat deze brief weer vol interessante onderwerpen, zoals de historische begraafplaatsen in de gemeente Heumen en de Motte van de Maldenburcht.

Lees onder de rubriek publicaties de hele Nieuwsbrief.


In Memoriam: Jo van Lieshout

Onlangs is Jo van Lieshout overleden, lid van de werkgroep archeologie. Met zijn metaaldetector had hij in onze gemeente al vele vondsten verzameld die hij zorgvuldig bewaarde. Hij vond het belangrijk om zijn vondsten te laten zien en vertelde er graag over. Op dit moment is in het gemeentehuis van Heumen een deel van zijn collectie tentoongesteld, die hij ter beschikking stelde.

Zo heeft hij ook meegewerkt aan een landelijk project van de Vrije Universiteit waarin vondsten van zoekers met een metaaldetector worden geïnventariseerd. Buiten op onderzoek gaan met zijn metaaldetector heeft hij tot op het laatst met veel plezier gedaan. Hij heeft vorig jaar mee geholpen met het zoeken naar vondsten bij de Erpewaai op de plek van een redoute uit de 80jarige oorlog. Zelf heb ik nog in november met hem gezocht naar vondsten op het moment dat het nieuwe fietspad langs de Hessenbergseweg werd aangelegd. Geduldig met grote inzet heeft hij uren gezocht. Het leverde niet veel op, maar ook dat is resultaat!

Jo was een gewaardeerd lid van onze werkgroep. We zullen zijn enthousiaste inbreng en kennis over het verleden gaan missen.

Katja Zee


Erfgoedplatform Heumen heeft een nieuw bestuur

In de Nieuwsbrief nummer 7 werd het nieuwe bestuur al aangekondigd. Een overzicht van de bestuursleden met hun diverse taken is onder de rubriek Platform, Bestuur in te zien.

Subsidie Erfgoedplatform blijft!

Na veelvuldig overleg met de gemeente heeft penningmeester Petra Thijssen een prachtige brief van de gemeente ontvangen waaruit blijkt dat onze subsidie in stand blijft. Dat betekent dat we voort kunnen gaan op de weg die we al bewandelden. Voorzichtigheid of financieel terrein blijft geboden want ondanks de steun van de gemeente zijn we nog geen rijke vereniging. Het is wel een hele geruststelling dat voor de komende jaren het ongewisse van tafel is.

Het Erfgoedplatform is zeer verheugd dat wij samen met de gemeente onze geplande activiteiten en projecten verder kunnen gaan uitwerken. Op die manier kunnen we in goede relatie met elkaar ons cultureel-historisch erfgoed nu en in de toekomst blijven bewaken.

Dank aan B & W en de gemeenteraad voor hun inzet!


Kunst in de Georgiuskerk van Heumen

Steeds meer kerken in Nederland moeten noodgedwongen hun deuren sluiten. Zo ook de Georgiuskerk in Heumen. Op zondag 22 november 2020 vindt de allerlaatste mis plaats waarna de kerk aan de eredienst wordt onttrokken. Het kerkgebouw is verkocht aan een projectontwikkelaar die plannen ontwikkelt om er appartementen voor senioren en starters in te vestigen.

Weliswaar blijft het kerkgebouw voor het dorp Heumen behouden, maar de kunstwerken in de kerk zullen een andere bestemming krijgen. In dit katern worden niet alleen de geschiedenis en architectuur van het kerkgebouw behandeld, maar ook de kunstwerken die zich in de kerk bevinden.

  • Lees hier het gehele persbericht.
  • Dit katern is te bestellen via de rubriek Publicaties, onder Katernen. Ook is het te koop bij The Read Shop in Malden, bij Lucy van Langen Drogisterij en Kado in Overasselt en bij Ilona Wijnakker, Dorpstraat 34 in Overasselt, tel. 06-39713950.

Vier eeuwen oude verdediging dankzij droogte even zichtbaar

Een opvallende droge plek in de uiterwaarden bij Overasselt blijkt de afdruk te zijn van een eeuwenoud verdedigingswerk van het Staatse leger van Maurits van Nassau

  • Verdedigingslinie langs de Maas - Frank Oerlemans, interview bij GL8, zaterdag 17 oktober 2020. Luister hier.
  • Lees hier verder onder de werkgroep Heerlijkheden Overasselt.

Wandeling door de geschiedenis van Malden

Onlangs is het Ommetje Kop van Malden, samengesteld door de Stichting Heemkunde Malden met medewerking van de Gemeente Heumen, gepresenteerd aan het publiek.

Deze wandeling door de geschiedenis van Malden is 7,5 kilometer lang en voert langs bijzondere historische plaatsen, zoals naar het Maas Waalkanaal, over het Landgoed De Elshof en langs het nieuwe gedenkteken waarmee het Maldense vliegveld Airstrip B91 herdacht wordt. De wandeling is te downloaden op de website van de Stichting Heemkunde Malden: www.heemkundemalden.nl.

U kunt de wandeling starten vanuit Coffyn, Rijksweg 65 te Malden waar u ook de gratis brochure kunt meenemen. Tevens ligt de brochure gereed op diverse andere plaatsen zoals, in de heemkamer die gevestigd is in de bibliotheek te Malden en MFC Maldensteijn.

Wij wensen u een fijne wandeling!

Petra Thijssen


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer