ERFGOEDREEKS DEEL 1

HET VEER VAN GRAVE NAAR NEDERASSELT

1381 – 1929

de turbulente geschiedenis van de belangrijkste Maasoversteek tussen Brabant en Gelderland

Inhoudsopgave

1 Inleiding
2 Eigendomskroniek door de eeuwen heen
3 Het veermonopolie en de verpachtingen
4 De veerhoofden en de veerstraat
5 Het overzetten van militairen
6 Het veerbedrijf
7 De ‘gemeene’ kist van weduwe Ermers
8 De 'rustige' negentiende eeuw
9 Opnieuw de veerquaestie
10 Rechtszaak Staat der Nederlanden versus Van Haren
11 Het einde van een tijdperk
12 Slot
Bijlage De kroniek van Willy
Drs. René M.H. van Hoften
Erfgoedreeks - Deel 1 
ISBN 978-90-825728-0-3
96 pagina’s, rijk geïllustreerd
€ 15,00

BESTELFORMULIER


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer