Sint Anthonius Abt


Anthoniuskerk met pastorie in 1926 (foto burg vd Vijver Geschiedenis Maasdorpen)

Café van Lin naast de kerk (foto Gelders Archief)

Mobilisatie 29 aug. 1939 voor Café van Lin (foto collectie Henk van Lin)

Sinterklaasviering 1944 in het Café van Lin (foto collectie Henk van Lin)

Kerstviering 1939 (foto collectie van Lin )

Duitse soldaten voor cafe van Lin (collectie van Lin)

Duitse soldaten in de Hoogstraat (collectie van Lin)

Geallieerde tanks in de Hoogstraat (foto collectie van Lin)
De aan Sint Anthonius Abt (die “met het varken”, zie beeld aan de voorgevel) gewijde Rooms-Katholieke kerk is in 1891 gebouwd naar ontwerp van architect C. Weber in neoromaanse stijl.
In het ontwerp was eigenlijk een tweede toren voorzien maar die kon door geldgebrek niet worden gerealiseerd.
Ernaast werd de pastorie gebouwd.
Later (1972) werd de pastorie het gemeentehuis van Overasselt (het wapen prijkt nog aan de voorgevel) en nu wordt het particulier bewoond.
Het huis tegenover de pastorie ( met de voordeuren precies tegenover elkaar) dateert ook uit die tijd.
In samenhang met de financiële perikelen van de kerk had een kapitaalkrachtige parochiaan als voorwaarde voor een door hem verleende borgstelling bedongen, dat hij op die plek een nieuw huis mocht bouwen.
Aan de westkant van de kerk was in het huidige uitvaartcentrum vroeger Café van Lin gevestigd.
Hanneke van Lin nam in 1913 met haar man Koos een café aan de Hoogstraat van haar schoonouders over.
Koos bleef kleermaker en liet de zorg voor het café over aan zijn vrouw.
In 1939 werd een feestzaal aangebouwd.
Mede daardoor kon café van Lin uitgroeien tot een centrum van vermaak waar opeenvolgende legers gebruik van hebben gemaakt.
Dit voormalige dorpscafé kon in de oorlogsjaren achtereenvolgens rekenen op klandizie vanuit het Nederlandse leger in de mobilisatietijd, de Duitse bezetter en de geallieerde legers tijdens hun Market Garden opmars.
De Duitse bezetter moest zich overigens wel aan de spelregels van moeder van Lin houden: de biljarters mochten tijdens de radio-toespraken van Hitler gewoon doorgaan met hun spel.
Vooral in de laatste fase van de oorlog kreeg het door de geallieerden gebruikte café bekendheid vanwege optredens van beroemdheden als Josephine Baker.
In het pand is in de periode sept 2019-mei 2020 de oude inrichting teruggebracht met allerlei herinneringen aan het voormalige idool Josephine Baker.

Henny van Lin was een markante inwoner uit Overasselt.
Geboren in 1927 maakt hij als zestienjarige de bevrijding van het dorp mee.
Zijn moeder runde het dorpscafé en zijn vader had annex een kleermakerij.
In die kleermakerij start Henny later een slagerij.


VIDEO: CAFÉ VAN LIN
(mp4-bestand; 2 minuten)


DOCUMENT: DE OORLOG
(pdf-bestand; 17 pagina's)
(uit het levensverhaal van Hennie van Lin)


AUDIO: HENNY VAN LIN
(mp3-bestand; 3 minuten)


© 2023 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer