Boerderij De Waaij


"Boederij De Waaij (foto S van Dijk)">

De Waaij (foto S van Dijk)

Boerderij de Waaij (foto S van Dijk)

Boerderij bij yogahuisje II ( foto S van Dijk)

Mozes en Aaron (foto S van Dijk)

Oude toponiem De Waay
De Oude Kleefsebaan zorgde al in de 16e eeuw voor de verbinding tussen Grave en Kleef.
In Nederasselt gaat de naam over in Kleefse Veerstraat.
In de buurtschap Ewijk staan nog enkele oude boerderijen.
Nr. 71 De Waaij uit eind 18e eeuw met nog een klein deel van de vroegere wiel en ook nog een oud kweldijkje: in een akte uit 1700 wordt er al melding gemaakt van een huis en land aan de waaij.
Nr. 59 De Knip uit 1770: de naam kwam spontaan op bij de laatste eigenaar na de vraag van zijn nieuwe buurman ‘Hedde gij diejen knip gekocht?’.
Nr. 76 De Zomp uit 1768: ligt verscholen aan een oud binnenpad met het yogahuisje in het bijgebouw; de naam is ‘meegenomen’ door de bewoners die eerder in een gelijknamige boerderij aan de oostkant van het dorp woonden.
Ter plaatse van het huidige hoveniersbedrijf lag boerderij De Ewijksehof: deze boerderij wordt al in 1545 genoemd in een verkoopakte en was eigendom van de zusterorde uit Graefenthal; de niet meer bestaande boerderij vormde het middelpunt van de buurtschap Ewijk dat al in een document uit 1318 wordt genoemd; bij de verklaring van de naam kunnen we aansluiting zoeken bij de gelijknamige plaats aan de Waal (Ewuic: E = water en wijk = inham of handelsplaats).

© 2023 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer