Schenkens


Uiterwaarden met Schenskens en Bovenste en Benedenste Polder (foto S van Dijk)

Kasteel Heumen in 1732 (Gelders archief)

Door prins Maurits bij het beleg van Grave in 1602 aangelegde zgn circumvallatielinie (kaart beleg Grave Wikipedia)

Oude toponiem De Schenskens

Udens Fort

Redoute Erpewaai (binnen de gele lijnen)

Tekening redoute (a) en redan (b)

Luchtfoto redoute Erpewaai
Vlak voor het punt waar de afstand tussen dijk en Maas flink groter wordt ligt in de uiterwaarden een perceel dat van oudsher Schenskens wordt genoemd.
Hier lag een verdedigingswal.
De naam heeft te maken met de omsingelingslinie rond de stad Grave, die prins Maurits tijdens het beleg van deze stad in 1602 heeft laten bouwen.
De uiterwaarden ten oosten van de Schenskens hebben als naam: Bovenste en Benedenste Polder.
Naast de Bovenste Polder, ter hoogte van de eerste kolk van de Erpewaai, is in augustus 2020 de plek van het laatste redoute (of ‘corps de garde’) van deze linie in Gelderland gevonden.
Wat meer noordelijk in de buurtschap Worsum ligt een perceel dat Udens Fort genoemd wordt.
Deze naam heeft waarschijnlijk met de oude verdedigingslinie te maken.

Vroeger waren hier duikers geplaatst waarmee het water werd gereguleerd.
Tot in de jaren 50 werd hier elke winter geschaatst.
Het meest waarschijnlijk is dat de monniken hier al in vroege tijden de landwinning hebben georganiseerd en er bij de bouw van het Kasteel of Huys Heumen in de 12e eeuw gebruik is gemaakt van deze brede uiterwaarden.
Van dit kasteel zijn na de sloop tussen 1880-1890 alleen de contouren van het fundament in de uiterwaarden pal ten oosten van de brug nog zichtbaar.
  • 2020: Vier eeuwen oude verdediging dankzij droogte even zichtbaar
    Lees hier het artikel uit de Gelderlander.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer