De Sluis


Aanleg sluis, stuw en brug na de dijkdoorbraak 1926

Aanleg sluis, stuw en brug 1927-1928

Bouwput stuw juli 1928

Brug en veer 1928

KLM luchtfoto 1930

Opgeblazen brug mei 1940

Nieuwe sluis uit 1974

Oude sluis

Aanvaring 2016

Oude sluis uit 1929
De vrouw van sluismeester Schreurs wordt dodelijk getroffen door granaatscherven tijdens het gevecht om de brug op 17 september 1944. De sluismeester verliest daarbij een van zijn benen.
Stuw, sluis en brug zijn als één geheel gebouwd en in 1929 in gebruik genomen.
Op de plaats van de brug was al eeuwen sprake van een hogere doorwaadbare zandbank in de Maas.
Dat is ook mede de verklaring voor het grote hoogteverschil of verval van het water dat hier zichtbaar is.
Door verdere kanalisering van de rivier werd deze tussen Gewande (bij Den Bosch) en Grave verkort van 56,5 tot 37,5 km.
Het resultaat hiervan was dat er ook schepen met meer diepgang op de route Rotterdam naar Maastricht en zelfs tot Luik konden varen.
De brug is later vernoemd naar de Amerikaanse luitenant John S. Thompson, die met zijn peloton tijdens de operatie Market Garden (1944) verantwoordelijk was voor de verovering ervan. Een nieuwe tweede en grotere sluis werd in 1974 geopend.

Op 29 december 2016 werd de stuw door een binnenvaartschip geramd waardoor het waterpeil in korte tijd 3 meter zakte en de Maas tussen Sambeek en Grave en het Maas-Waalkanaal niet meer bevaarbaar was.
De gevolgen voor beroepsvaart, woonboten en jachten waren groot.
Na vier weken zorgde een ringdijk voor provisorisch herstel en na een half jaar was de stuw weer hersteld.
Nu zijn er plannen om de stuw om te bouwen tot waterkrachtcentrale.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer