Sint Salvator kerk


St Salvator kerk (tekening Cornelis Pronk 1732)
De middeleeuwse St.-Salvatorkerk komt al voor op de door Baptista van Deuticum gemaakte kaart van het beleg van Grave door prins Maurits in 1602.
Na de Hervorming ging de middeleeuwse St.-Salvatorkerk over in protestantse handen, maar raakte al snel in verval, waarschijnlijk mede ten gevolge van de oorlogshandelingen rond Grave in 1674.

In 1794 is de kerk op last van de commandant van Grave (generaal de Bons) omver gehaald.
De standplaats is niet nauwkeurig bekend, maar moet gezien de vondst van kruiswegstaties in 1928 en 1972 gezocht worden in de omgeving van de noordelijke oprit van de brug over de Maas.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer