Kerk en klooster


Luchtfoto Antonius Ambt kerk 1926 (foto burg. vd Vijver)

Oostzijde voormalige klooster, Het Tweede Huis

Westzijde voormalige klooster, Het Tweede Huis

De grote klok is in 1898 geplaatst en weegt 350kg.
De tweede grote klok is in 1943 geroofd door de bezetter en later vervangen door een veel kleinere vermoedelijk afkomstig van het raadhuis in Horst (L).
Tijdens de oorlog nemen de Duitsers een van de twee grote klokken mee, die nu vervangen is door een veel kleiner model. Op zondagochtend schrikken kerkgangers op door beschietingen bij de start van Market Garden. Het klooster JMJ, nu Het Tweede Huis, fungeert als militair noodhospitaal in die oorlogsdagen.
De H. Antonius Abt kerk is gebouwd in de jaren 1890-1891 naar een ontwerp van architect Caspar Fransen.
Hij ontwierp voor Nederasselt een prachtig neogotisch kerkgebouw.
De kosten van de bouw van kerk, toren en pastorie werden door pastoor Van Hooff geraamd op f 32.500.
Een van de weldoeners voor de bouw van de kerk was Lambertus Barten die f 10.000 schonk alsmede een stuk grond voor kerk en kerkhof.

Door de energieke en bouwlustige pastoor werd in 1903 besloten om aan de bisschop voor te stellen om een klooster en een school te bouwen.
Het was immers belangrijk om katholiek onderwijs te geven binnen de parochie.
De zusters bouwden in 1905 het klooster en vier klaslokalen.
Op 14 november 1905 werden de eerste zusters in Nederasselt met vlag en wimpel binnengehaald.
De kosten van de bouw bedroegen f 25.207 en werden vrijwel geheel gefinancierd door schenkingen van de familie Van Tienen in ruil voor een eeuwigdurende aflaat.
Op 15 juli 1990 werd afscheid genomen van de zusters van J.M.J. en ging het klooster over in handen van de jonge stichting ‘Het Tweede Huis’ die het werk van de zusters voortzetten.
Het Tweede Huis biedt opvang aan mensen die op verhaal willen komen en zich op terugkeer in de maatschappij voorbereiden.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer