Schans Nederasselt


Kaart Baptista met schans Nederasselt

Projectie schans Nederasselt

Satelietfoto , zichtbaar spoor hoek schans

Molenhuis met molen nieuwe plek 1976

Molen op de oude plek in 1952

Molenwiel met molen 2021 (foto Florus van Lanen)

Natuuropname Molenwiel (foto Stef Bruijsten)
De oudste vermelding van de molen in Nederasselt vinden we in een verpondingsregister uit 1650.
De eigenaresse was de abdis van het klooster in Graefenthal en de molen werd gepacht door Willem Hendrixen.
In 1692 wordt de molen verkocht aan Arnold van der Moelen, Heer van Overasselt.
Tot 1740 stond de standerdmolen buitendijks waarschijnlijk ter hoogte van Maasbandijk 9.
In dat jaar werd de molen door de Kerstvloed zwaar beschadigd en in 1741 binnendijks ten oosten van de Molenweg weer opgebouwd door Melchior ten Hove, heer van Sleeburg.
In 1973 is de molen verplaatst naar zijn huidige plek naast het Molenwiel, dat bij de dijkdoorbraak van 1740 ontstaan is.

De molen werd in 1803 in erfpacht gegeven aan de toenmalige molenaar Hendrik Heynen.
In 1814 kwam de molen in handen van de familie Heynen, die deze tot 1894 bemaalde.
Daarna ging de molen over in handen van de familie Dijkman waarna in 1924 de familie van Lau van Haren eigenaar werd.
De opeenvolgende molenaarsfamilies bewoonden het nabijgelegen Molenaarshuis.
De boerderij dateert uit het begin van de 19e eeuw maar heeft vermoedelijk een oudere kern.
Woonhuis en stal hebben een T-vormige plattegrond, die op een kadastraal minuutplan uit 1820 ook al weergegeven wordt.
Zie ook Erfgoedcahier nr. 4: De Heumense molens.

Ter hoogte van Maasbandijk 9 zijn aan de oostkant in het weiland sporen gevonden van een schans uit 1602. Langs de oostelijke oever van het Molenwiel, op het terrein waarop Maasmolen en Molenaarshuis staan, zijn er plannen om een ecologische woonwijk te realiseren.

Op de website http://www.ecowijknederasselt.nl staat hierover meer informatie.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer