Wandeling 4 # 20


Rentmeestershuis in 1938

Rentmeestershuis in 1960

Rentmeestershuis in 1974

Domineeskolk met predikantswoning
Het Rentmeestershuis is gebouwd in het midden van de 18e eeuw. Er is een akte uit 1750 waarin een afspraak over een perceel westelijk van de NH kerk en oostelijk van de voormalige NH pastorie is vastgelegd.
Betrokkenen zijn het Gilde van Heumen, de Vrouwe van Heumen (Genoveva van Welderen-Steenhuis) en rentmeester Andries Gijben.
Gijben kreeg toestemming om een huis met schuur te bouwen voor rekening van de kasteelvrouwe.
De grond van het Gilde kreeg hij in erfpacht.
Het Rentmeestershuis krijgt na de kasteelveiling in 1877 nog een gevarieerde bestemming: zo wordt het achtereenvolgens gebruikt als café-pension, gemeentehuis, huisartsenpraktijk, boerenbedrijf en particuliere woning.

Men denkt dat het oorspronkelijk huis een kleiner vierkant deel vormde van de huidige situatie.
Rond 1829/1830 heeft een uitbreiding plaatsgevonden waardoor ook de typische dakconstructie is ontstaan.
Na een brand in 1892 is de oorspronkelijk losstaande schuur verbonden met het huis.
De markante muur is waarschijnlijk ook van latere datum en opgebouwd met vrijgekomen materiaal van de sloop van het kasteel en bijgebouwen.
De naastgelegen voormalige NH pastorie ‘de Holenberg’ krijgt blijkens een aanbestedingsakte in opdracht van de stad Nijmegen in 1803 een reparatie en uitbreiding.
Het huidige gebouw op deze plek is door de stad Nijmegen in 1842 aanbesteed met afbraak van de oude pastorie.
In 1863 heeft de stad Nijmegen de nieuwe predikantswoning overgedragen aan de NH gemeente van Heumen en Malden.
Tot 1939/1940 lag aan de westzijde van het huis een kolk genaamd de Domineeskolk of Predikantenwaai.
Deze is grotendeels gedempt in genoemde jaren bij het verleggen van de kwelkade om de kolken en de reconstructie van de aansluiting Vosseneindseweg op de Overasseltseweg.
Na aanleg van de A73 bleef er ook van het restant weinig over.

© 2022 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer