Wandeling 4 # 23


Kaart Baptista, kasteel Heumen met schipbrug naar kampement Spaanse legeraanvoerder Mendoza

Kasteel Heumen 1575

Opgraving kasteel 1980
Het kasteel te Heumen wordt voor het eerst genoemd in 1188.
Rond 1330 koopt Johan van Groesbeek de Heerlijkheid Heumen.
Onder zijn zoon Zeger van Groesbeek is het in 1402 een Gelders leengoed.
Het kasteel is vele malen belegerd bij lokale conflicten en met name in de Tachtigjarige Oorlog onderwerp van strijd geweest.
Bij het beleg van Grave in 1602 door Maurits zijn de Spaanse troepen neergestreken in Cuijk/Groot-Linden.
Hun bevelvoerder Mendoza laat een schipbrug bouwen naar de Gelderse kant van de Maas en neemt zijn intrek in kasteel Heumen.

In 1659 kocht Ludolf van Steenhuijs de Heerlijkheden Heumen en Malden.
Zijn kleindochter Genoveva, gehuwd met Bernhard, Graaf van Welderen, verkocht in 1769 de beide heerlijkheden voor f 235.000 aan de stad Nijmegen.
In 1770 wordt het kasteel door Nijmegen verkocht aan M.C. Pasques de Chavonnes.
In 1791 wordt het kasteel eigendom van Cornelis Hendrik Craan en is gedeeltelijk afgebroken.
In 1809 is het doorverkocht binnen de familie Craan en Boreel de Mauregnault, deels gesloopt en verbouwd.
Tussen 1880-1890 zijn de restanten van het kasteel afgebroken.
Alleen de contouren van de fundamenten van de hoofdburcht zijn nu nog zichtbaar.
Bij de aanleg van de A73 en de brug over de Maas in 1980 heeft hier een archeologische noodopgraving plaats gevonden.
In 2016 is hierover Erfgoedcahier nr. 2 verschenen: Het verdwenen kasteel Heumen en zijn bewoners.

© 2022 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer