Uiterwaard percelen

[afbeeldingen volgen]
Een aantal percelen in de uiterwaarden hebben een naam (toponiem) die herinnert aan de voormalige verdedigingswerken ter bescherming van Grave.
‘Het 1e-4e Fort’ sluit aan bij de ligging van het voormalige kroonwerk.
‘De Breskamp’ is mogelijk de plek van waaruit kanonnen een bres in de stadswal/ hoornwerk moesten schieten.
‘Verloren Cost’ verwijst naar de snelle vlucht van de Spanjaarden van deze vooruitgeschoven post in 1602: de slag (de Cost) was verloren.
‘Het Doktershoekje’ verwijst vermoedelijk naar de (tijdelijke) aanwezigheid van een veldlazaret.
‘De Soldaat’ geeft mogelijk de plek aan van een voormalig tentenkamp.
‘De Tap’ is mogelijk de plek geweest van een drinklokaal in het veld. Het perceel is echter ook eigendom geweest van de familie (Van Haren) die ook het veerhuis uitbaatte en de verklaring van de naamgeving ook heel goed daarin gelegen kan zijn.

Grave heeft diverse malen met een beleg te maken gehad. Niet alleen in 1602 maar ook in 1586, 1674 en 1794 is er sprake geweest van dominante militaire aanwezigheid in het uiterwaardengebied. Het is soms onduidelijk vanwege welke periode een veldnaam in gebruik is gekomen.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer