Kroonwerk Coehoorn


Vlechtheggen Kroonwerk Coehoorn, gele pijl geeft locatie Cost Verloren aan (foto Florus van Lanen)

Kroonwerk Coehoorn reliëfkaart

Vlechtheggen met contouren Kroonwerk Coehoorn
Kroonwerk Coehoorn is in 1699 aangelegd door Menno van Coehoorn ter bescherming van de stad Grave en ook als onderdeel van de Zuiderwaterlinie voor de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.
Menno van Coehoorn (1641-1704) sloot zich al op jonge leeftijd aan bij het leger en maakte daar snel carrière.
In 1674 was hij betrokken bij het terugveroveren van Grave op de Fransen.
Zijn ruime ervaring in het leger gebruikte hij bij de ontwikkeling van nieuwe inzichten bij de aanleg van vestingwerken.
Na het rampjaar waren de regenten wel gevoelig voor nieuwe inzichten op dat terrein.
Met zijn boek Nieuwe vestingbouw op een natte of lage horizont vestigde hij naam als vestingbouwkundige en in 1695 werd hij aan het hoofd van de landelijke fortificatiedienst geplaatst.
In deze functie adviseerde hij het landsbestuur over de wijze waarop het grondgebied moest worden beveiligd en gaf hij leiding aan de uitvoering van een omvangrijk bouwprogramma, waarbij een groot aantal grensvestingen waar onder Grave werd gemoderniseerd. br>Gelijktijdig werd daarmee een verdedigingsgordel ontworpen, die de toegang tot de Republiek vanuit het zuiden afgrendelde: de Zuiderwaterlinie.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer