Jac Maris
verzetsman en maker van oorlogsmonumentenJac Maris op jonge en late leeftijd.


Het ateliermuseum van Jac Maris, waar hij van 1926 tot 1994 heeft gewoond en gewerkt.


Marishuis zoals het er nu uitziet (Mijn Gelderland).
Jac Maris (1900-1996) was de kleinzoon van Jacob Maris, de bekende landschapsschilder van de Haagse School. Hij kwam in 1917 met zijn familie uit Duitsland naar Nederland en vestigde zich in 1926 in Heumen. Hij creëerde er een rijk oeuvre in hout, brons, keramiek, kunststeen en natuursteen en bleef tot op hoge leeftijd heel actief. Tijdens de oorlog trad hij op als hoofd van de verzetsgroep Heumen en regelde ook onderdak aan Joodse onderduikers, zelfs bij hem thuis. Hij verspreidde anti- Duitse propaganda en vervalste bonnen en stempels. Bij de Operatie Market Garden wees hij de Amerikaanse troepen de weg in de regio en daarvoor kreeg hij later een persoonlijke dankbrief van generaal Gavin.
Na de oorlog kreeg Maris als oud verzetsman diverse opdrachten voor oorlogsmonumenten. Voor een beschrijving van de belangrijkste : zie link Hij heeft zijn hele bezit overgedragen aan een stichting en daarmee de basis gelegd voor het huidige ateliermuseum. In het museum en de fraaie museumtuin worden nog een groot aantal van zijn werken tentoongesteld. Er is een ook een zgn oorlogskabinet ingericht met herinneringen aan het verzetsverleden van Maris.
Voor een beschrijving in woord en beeld van de herdenkingsmonumenten van Jac Maris in de regio klik dan naar de website van het Marishuis

Voor de door Sjaak Jakobs gemaakte videofilm op YouTube over het leven van Jac Maris klik dan op deze LINK.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer