Erfgoedplatform Heumen

Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden.
Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

In 1980 zijn de dorpen Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt samengevoegd tot een nieuwe gemeente.
De naam werd ‘gemeente Heumen’, zo had Den Haag het beslist.
De samenvoeging was op zich niet onlogisch.
De vier dorpen waren weliswaar sinds mensenheugenis aparte gemeenschappen geweest, maar er waren zoveel raakpunten in geografie en geschiedenis, in maatschappijstructuur, religie en cultuur dat ze in feite ook een eeuwenoud gemeenschappelijk verleden hadden.

In cahier 3 DE CANON VAN HEUMEN uit onze Erfgoedreeks wordt dit ‘living apart together’ in beeld gebracht.
Het landschap, de adellijke kastelen en huizen, toneel van internationale conflicten, maar ook voetbalclubs en carnavalsverenigingen, vele aspecten hebben een plaats gekregen in de vijftig vensters die ruim zicht geven op het boeiende leven van dit zuidelijk stukje Rijk van Nijmegen.

De Vuurvogel Malden

Een van de doelstellingen van werkgroep ROOD van het Erfgoedplatform is te trachten beeldbepalende panden met een architectonische structuur en betekenis te behouden, zodat daarmee de geschiedenis voor ons dorp, waar helaas in het verleden al veel verdwenen is, herkenbaar blijft. Daarom pleitte de werkgroep voor het behoud en herontwikkeling van de school Vuurvogel I, Veldsingel 2 te Malden. De gemeente had het plan dit pand te laten slopen en daar appartementen te laten bouwen.
De Vuurvogel I is een uniek schoolgebouw en is ontworpen in 1977, een fraai voorbeeld van het structuralisme. Dit is een architectuurstroming uit de jaren 60 en 70, waarbij de fysieke structuur van een gebouw gebaseerd is op de sociale structuur. Van binnen is dat goed zichtbaar, geen lange gangen en vierkante lokalen maar groepsruimten als bloembladen om een krans van multifunctionele ruimten. Het hart is een ruimte voor allerlei activiteiten. Het was het eerste schoolgebouw in Nederland dat in volledige aansluiting op het Jenaplan-concept is neergezet. Daarmee is dit gebouw uniek voor Nederland en zonder twijfel een onderwijskundig en architecturaal monument. De school is beeldbepalend voor de wijk Maldensveld die als het ware om het pand heen is ontwikkeld. Sloop van dit pand zou onherstelbare schade aanrichten aan de structuur van de wijk. In de documentatie over de bouw van de nieuwe school werd aangegeven dat de architectuur van dit pand zo bijzonder was dat het behouden zou moeten en kunnen blijven. Voor gebruik als school was het pand niet meer geschikt maar als basis voor kleinere wooneenheden en zakelijke ruimtes was het zeer geschikt. De vorige gemeenteraad van Heumen had ingestemd met deze visie op het pand. De werkgroep ROOD ging in gesprek met B&W van Heumen om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, maar ook om nieuwe ideeën voor behoud uit te wisselen. Tal van reacties hebben ons bereikt, zoals van aannemers, architecten, woongroepen en anderen die suggesties aandragen om met een andere bestemming het pand toch te laten voortbestaan in deze vorm.

En nu is dan goed nieuws te melden.
Op 8 maart 2023 heeft B&W Heumen besloten om de conclusies van het cultuurhistorisch onderzoek van het Gelders Genootschap over te nemen. De herontwikkeling en herbestemming van het pand wordt aan de markt overgelaten, maar met de randvoorwaarde dat De Vuurvogel als gemeentelijk monument blijft voortbestaan.

Open monumentendag

In het weekend van 10 en 11 september 2022 werd de jaarlijkse Open Monumentendag gehouden.
Het Erfgoedplatform had dit jaar een gevarieerd programma samengesteld.
In het programmaboekje ziet u de verschillende activiteiten die plaatsvonden in Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt.

Klik op de afbeelding om het pdf-bestand te downloaden.

Lees HIER een verslag ervan.
De monumentendagen voor 2023 zijn gepland op zaterdag 9 en zondag 10 september.
Het thema is ‘Levend Erfgoed’.

Deel 8 in de Erfgoedreeks


Op 11 september 2022 is deel 8 in de Erfgoedreeks verschenen:

Geschiedenis van protestants bezit en bestuur in Overasselt

Vier generaties Charisius als protestantse schouten


door Annette Mengde, Harrie Joosten en Loes Theunissen

Laatst verschenen nieuwsbrief

Paaszaterdag

Op Paaszaterdag 8 april 8.30 u kunt u onder begeleiding van een natuurgids en een erfgoedgids een wandeling maken door het Vennengebied bij Overasselt.
De wandeling kunt u combineren met het bijwonen van het voorafgaand optreden van het Gregoriaanse koor Schola Cantorem Karolus Magnus.
Bij de dageraad om 7.00 u treedt dit koor in monnikspij op bij de Walrickkapel en koortsboom.

Nadere info en aanmelding: https://nederasseltgezond.nl/index.php?page=wandeling.

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

Download HIER het verslag van de ALV van 11 mei 2022.

Nieuwsarchief


© 2023 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer