Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Nieuwsbrief nummer 7 is uit

Nieuwsbrief nummer 7 van het Erfgoedplatform is uit.

Nieuwe bestuurssamenstelling

Harrie Joosten, een van de oprichters, heeft na bijna tien jaar afscheid genomen als bestuursvoorzitter van het Erfgoedplatform. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn tomeloze inzet. Harrie blijft nog wel actief in enkele werkgroepen en bij publicaties van het Erfgoedplatform. Ook Wilbert Kruijsen heeft besloten zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. Hij blijft betrokken bij het Erfgoedplatform door onze website en de Facebookpagina te onderhouden en fotografische klussen te verrichten.

U kunt zich aanmelden voor een gratis toezenden van deze Nieuwsbrief, die 4 maal per jaar verschijnt. Zo blijft u op de hoogte van het erfgoedgebeuren in de gemeente Heumen. Schrijf een mailtje naar: info@erfgoedheumen.nl.


Kroonwerk Coehoorn

een verdedigingswerk van de Brabantse vestingstad Grave in het Gelderse Nederasselt

Op de Gelderse Maasoever in Nederasselt, met de Brabantse vestingstad Grave aan de overkant, stond ooit een vestingwerk om Grave te beschermen tegen vijandige legers. Het machtige kroonwerk werd rond 1700 gebouwd door vestingbouwer Menno van Coehoorn.

Van het vestingwerk is weinig overgebleven. Magazijnen, kruithuizen en kwartieren zijn met de grond gelijkgemaakt, maar onder de grond zijn de muurwerken nog in goede staat. De contouren van het kroonwerk zijn gemarkeerd met meidoornheggen.

  • Lees hier het gehele persbericht.
  • Dit Cahier is te bestellen via de rubriek Publicaties, onder Erfgoedreeks. Ook is het te koop bij The Read Shop in Malden en bij Lucy van Langen Drogisterij en Kado in Overasselt.

Overhandiging van de eerste exemplaren aan de burgemeesters Mittendorff van de gemeente Heumen en Roolvink van de gemeente Grave op 11 november 2020.


Kunst in de Georgiuskerk van Heumen

Steeds meer kerken in Nederland moeten noodgedwongen hun deuren sluiten. Zo ook de Georgiuskerk in Heumen. Op zondag 22 november 2020 vindt de allerlaatste mis plaats waarna de kerk aan de eredienst wordt onttrokken. Het kerkgebouw is verkocht aan een projectontwikkelaar die plannen ontwikkelt om er appartementen voor senioren en starters in te vestigen.

Weliswaar blijft het kerkgebouw voor het dorp Heumen behouden, maar de kunstwerken in de kerk zullen een andere bestemming krijgen. In dit katern worden niet alleen de geschiedenis en architectuur van het kerkgebouw behandeld, maar ook de kunstwerken die zich in de kerk bevinden.

  • Lees hier het gehele persbericht.
  • Dit katern is te bestellen via de rubriek Publicaties, onder Katernen. Ook is het te koop bij The Read Shop in Malden, bij Lucy van Langen Drogisterij en Kado in Overasselt en bij Ilona Wijnakker, Dorpstraat 34 in Overasselt, tel. 06-39713950.

Vier eeuwen oude verdediging dankzij droogte even zichtbaar

Een opvallende droge plek in de uiterwaarden bij Overasselt blijkt de afdruk te zijn van een eeuwenoud verdedigingswerk van het Staatse leger van Maurits van Nassau

  • Verdedigingslinie langs de Maas - Frank Oerlemans, interview bij GL8, zaterdag 17 oktober 2020. Luister hier.
  • Lees hier verder onder de werkgroep Heerlijkheden Overasselt.

Mogelijke ombuigingen in gemeentelijke subsidies

Geachte leden van de Raad, Raadscommissies en College B&W,

U staat voor de moeilijke opgave besluiten te nemen over de gemeentelijke subsidies. Ook het Erfgoedplatform Gemeente Heumen kan getroffen worden door uw besluiten. Dit gevaar dreigt ook voor een aantal van onze leden: Agrarisch Museum De Lage Hof, Ateliermuseum Jac Maris, Heemtuin Malden, Heemkunde Malden, Wijkraad Hoogenhof en Dorpsplatform Overasselt.

Lees hier verder.


Het verhaal tussen Maas en Waal

Vanaf het open monumentenweekend 12 en 13 september 2020 is de Canon van het land tussen Maas en Waal in de lucht via deze link Verhaal tussen Maas en Waal

De geschiedenis van de streek is er te vinden rond drie verbindende thema’s: landschap, economie en macht. De invloed van de rivierenkomt er overal in terug. Als grens, als vijand, als vriend. Soms hoofdrolspeler en soms alleen aan de zijlijn maar altijd aanwezig. Ook wat de gemeente Heumen betreft. De overstroming van 1925/1926 komt uitgebreid in beeld in het venster “De ramp die geen ramp mocht heten”.
De Maasdijk brak toen door tussen Overasselt en Nederasselt. Met grote gevolgen voor met name het gebied stroomafwaarts.

Lees hier verder.


Wandeling door de geschiedenis van Malden

Onlangs is het Ommetje Kop van Malden, samengesteld door de Stichting Heemkunde Malden met medewerking van de Gemeente Heumen, gepresenteerd aan het publiek.

Deze wandeling door de geschiedenis van Malden is 7,5 kilometer lang en voert langs bijzondere historische plaatsen, zoals naar het Maas Waalkanaal, over het Landgoed De Elshof en langs het nieuwe gedenkteken waarmee het Maldense vliegveld Airstrip B91 herdacht wordt. De wandeling is te downloaden op de website van de Stichting Heemkunde Malden: www.heemkundemalden.nl.

U kunt de wandeling starten vanuit Coffyn, Rijksweg 65 te Malden waar u ook de gratis brochure kunt meenemen. Tevens ligt de brochure gereed op diverse andere plaatsen zoals, in de heemkamer die gevestigd is in de bibliotheek te Malden en MFC Maldensteijn.

Wij wensen u een fijne wandeling!

Petra Thijssen


RK Kerk te Heumen gaat sluiten

In de katholieke kerk van Heumen zal op 22 november a.s. de laatste viering worden gehouden. Zoals u in de media heeft kunnen lezen wordt genoemde kerk per 1 december gesloten. In de toekomst is het idee om appartementen in de kerk te bouwen, waarbij de buitenkant van de kerk zoveel mogelijk intact zal blijven.

Lees hier het hele verhaal of op de pagina van werkgroep Rood.

Erfgoed Kalender 2020

  • 11.11.2020: Cahier Kroonwerk Coehoorn te koop !! Zie onder de rubriek publicaties.
  • 01.10.2020: Eindpresentatie project Historische Heggen en Wallen in de gemeenten Heumen en Wijchen. Lees hier verder.
  • 01.01.2020: Cahier Heumense Molens te koop !! Zie elders op deze site.

NIEUW !!

Naar aanleiding van de herdenking ‘75 jaar Operation Market Garden’ in september 2019 is onlangs het boek Achter het front, Heumen en Malden september 1944 – zomer 1945 verschenen.

Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 5

Kroonwerk Coehoorn

een verdedigingswerk van de Brabantse vestingstad Grave in het Gelderse Nederasselt


Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 4

De gemeente Heumen heeft een rijke geschiedenis van molens en molenaars. Nu staan er nog drie molens: de Maasmolen (Nederasselt), de Zeldenrust (Overasselt) en de Joannusmolen (Heumen).
Hierbij bieden wij u de zevende nieuwsbrief van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen aan.
Daarmee willen we u graag op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het erfgoed.
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en u kunt zich gratis abonneren via het emailadres van het Platform. Graag nodigen we u uit om nieuwsitems in te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl. Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Het abonnement is zoals gezegd gratis.

Nieuwsarchief


© 2020 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer