Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Optekenen van Het Verhaal van Gelderland van start

In het Huis der Provincie in Arnhem is woensdagmiddag 16 januari 2019 de aftrap gegeven voor het schrijven van Het Verhaal van Gelderland. Ergens in 2022 moet het in boekvorm verschijnen.
Het Verhaal van Gelderland valt in vier grote delen uiteen. De tijd dat Gelderland nog niet bestond, Gelre in de Middeleeuwen, als onderdeel van De Nederlanden en als onderdeel van het Koninkrijk.
Het Verhaal moet in tien hoofdvragen antwoord geven op zeg maar 25 eeuwen Gelderland, Gelre en het gebied waaruit dit is ontstaan. Veel is bekend in losse stukken zonder samenhang. Nu wordt naar die samenhang gezocht, waarvoor ook een beroep wordt gedaan op lokale kennis. Daarbij wordt ook het Overkwartier betrokken, Roermond en Goch (Dld). De schrijvers zullen zeker ook regionale bijeenkomsten organiseren om te horen wat zeker niet mag ontbreken in Het Verhaal.

Lees hier verder -->


Heroprichting en inwijding St. Antonius Abt Gilde

Op zondag 20 januari 2019 zal de inwijding van het St Antonius Abt Gilde te Overasselt plaatsvinden. Dit zal geschieden om 11.00 uur in de kerk H. Antonius Abt.

... Het St. Antonius Abt gilde van Overasselt ging rond 1970 ter ziele. De voortzetting van het oude gilde in een nieuw jasje komt dichterbij. Een 20-tal mannen – en vrouwen – heeft al belangstelling getoond. Over de geschiedenis van het Overasseltse gilde is in de afgelopen jaren veel informatie verzameld. Nu is het tijd om te zien of heroprichting mogelijk is. Er zijn gesprekken gevoerd met allerlei personen en instanties zoals de St. Antonius Abt parochie, de gemeente, oud-leden van het Gilde en andere belangstellenden.

De traditie
Het oude gilde had een nauwe band met de kerk en de overheid. Het jaarfeest van de patroonheilige St. Antonius Abt op 17 januari was een ijkpunt; bij het inhalen van een nieuwe pastoor of burgemeester trad het gilde aan. En het koning schieten is een overblijfsel uit de tijd dat de schutters als buurtwachters, ‘De Nachtwacht’, optraden.

Mannen én vrouwen
Omwille van de duurzaamheid moet het nieuwe gilde moderner worden. De traditionele Broederschap stond alleen open voor mannen. In het nieuwe gilde zal ook plaats moeten zijn voor vrouwen. De belangrijkste bestaansreden van de oude gildes was de onderlinge solidariteit. Het gilde hielp zijn leden wanneer ze door ziekte of ouderdom niet konden werken. Ook regelde het vaak de begrafenis van zijn leden en ondersteunde hun gezin. Dat kan ook in onze tijd van ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ weer een reden zijn om zich te verenigen. Uitgangspunt van de initiatiefnemers: de leden van het nieuwe gilde bepalen de uitgangspunten van hun vereniging. ...

Bron: www.overasselt.info/activiteit/heroprichting-gilde/


Interview radio station RN7 Nijmegen

met Katja Zee en Frank Oerlemans. Beiden zijn lid van het erfgoedplatform Heumen werkgroep archeologie.
Het interview vond plaats naar aanleiding van de opgravingen op het Werklandschap in Overasselt november 2017 en maart 2018 en de inventarisatie van de vondsten die in 1980 verzameld zijn bij de opgraving van de resten van het kasteel Heumen.

Luister hier naar het interview -->


Tentoonstelling in het gemeentehuis te Malden

Kleine vondsten uit onze gemeente,
archeologische getuigenissen van het leven
40 jaar verzamelen …

In het gemeentehuis te Malden is vanaf 17 december 2018 een tentoonstelling te zien over unieke vondsten, zoals o.a. gespen, knopen, munten, regimentsknopen, stadsgewichtjes en zegeloodjes enz. U vindt de vitrines met talrijke uitgestalde voorwerpen op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Deze kleine tentoonstelling bestaat geheel uit vondsten die één van onze gemeenteleden over een periode van 40 jaar bij elkaar heeft verzameld. Alles is gevonden in de bodem in onze omgeving.

Lees hier verder -->

OPROEP

Begin 2018 is de eerste editie van De Canon van de gemeente Heumen verschenen. Dit boek is met groot enthousiasme ontvangen. Op termijn komt er een tweede, herziene druk op de markt. Want een canon is continu in ontwikkeling.

Daarom een oproep aan allen die aan de totstandkoming van deze tweede druk willen bijdragen, om contact op te nemen met het Erfgoedplatform Gemeente Heumen via e-mail: info@erfgoedheumen.nl.

Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 3Recente Activiteiten:

Nieuwsarchief


Erfgoed Kalender 2019 & 2018

  • 20.01.2019: Heroprichting en inwijding St. Antonius Abt Gilde Overasselt. Lees verder in Nieuws 2019
  • 16.01.2019: Optekenen van Het Verhaal van Gelderland van Start. Lees hier verder -->.
  • 12.12.2018: Bijeenkomst Historische Heggen en Wallen in de gemeenten Wijchen en Heumen. Lees hier verder -->
  • 09.12.2018: Lezing van René van Hoften: Met de Vliegmachien van Jan Olieslagers:Een historische rondvlucht door het Rijk van Nijmegen. Lees hier verder -->
  • 22.11.2018: Velps Heem organiseert op 22 november een avond met Wim Kattenberg en Hugo van Capelleveen over én in het oude kerkje in Velp. Kaartjes bestellen kan hier.

© 2019 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer