Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Fotografisch verslag Algemene Ledenvergadering

Op 30 oktober 2019 is in Ons Huis te Nederasselt de Algemene Ledenvergadering van het Erfgoedplatform Heumen gehouden.

Een kort fotografisch verslag treft u hier aan.


De Heumense molens. Een bewogen geschiedenis van molens en molenaars in Heumen, Malden, Nederasselt en Overasselt

Op een bijeenkomst in Buurderij De Lage Hof in Overasselt op woensdag 20 november a.s. zal het eerste exemplaar van deze uitgave aangeboden worden aan wethouder M. Schoenaker van de gemeente Heumen.

Bovendien zal de bestuursvoorzitter van de landelijke molenorganisatie De Hollandsche Molen, de heer N. Papineau Salm, een lezing verzorgen.

Meer informatie over deze bijeenkomst leest u in de bijlage.

U bent van harte welkom!
Namens het bestuur van het Erfgoedplatform


Algemene ledenvergadering van het Erfgoedplatform

WOENSDAG 30 OKTOBER 2019 OM 19.30 UUR

in ONS HUIS

Kerklaantje 17,Nederassselt

Aansluitend aan de vergadering om 20.30 uur volgen drie presentaties over het Kroonwerk Coehoorn in Nederasselt. Jan Willemsen spreekt over de Tachtigjarige oorlog en de waterlinies als verdedigingswerken. Hans Dingemanse vertelt over de historie van Verloren Cost (Spaans) en Kroonwerk Coehoorn (Staats); de circumvallatielinie van 1602 wordt ook behandeld. En Jef Gielen licht de eerste plannen toe met de meidoornhagen van deze herfst en winter.

Ook toegankelijk voor niet-leden van het Erfgoedplatform.


VERSLAG OPEN MONUMENTENDAG 2019

SAMENVATTING Door goede samenwerking van het Erfgoedplatform en de gemeente ontstond een aantrekkelijk programma voor Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt. Open Monumentendag viel dit jaar samen met een grote manifestatie in Overasselt rond ’75 jaar Market Garden’. De bezoekersaantallen in Overasselt hebben hier onder geleden. In totaal bezochten 639 bezoekers de OMD activiteiten in de vier kernen.

INLEIDING Het landelijke thema ‘Plekken van Plezier’ kwam aan bod in fototentoonstellingen in Malden en Heumen. Het programma werd vooral bepaald door de molens, musea, kerken, gilden, pontveren, heggen en wallen, zangkunst, schilderkunst, verhalen en gedichten.


Erfgoed Kalender 2019

  • 20.11.2019: Presentatie Heumense Molens. Zie elders op deze site.
  • 15.11.2019: 2e Gelderse Landdag.Op 15 november vindt de tweede Gelderse Landdag plaats in Theater De Lindenberg (Nijmegen). Lees verder op: Gelderse Landdag

NIEUW !!

Naar aanleiding van de herdenking ‘75 jaar Operation Market Garden’ in september 2019 is onlangs het boek Achter het front. Heumen en Malden september 1944 – zomer 1945 verschenen.
De auteur Geert Dibbets (Malden) heeft nauwgezet de situatie in kaart gebracht waarin de bevolking van de dorpen Malden en Heumen terecht kwam tijdens en na de bevrijding door de geallieerden in september 1944.
Lees hieronder het volledige persbericht. Het boek is pas ná 18 september 2019 te bestellen.

Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 4


Hierbij bieden wij u de tweede nieuwsbrief van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen aan.
Daarmee willen we u graag op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het erfgoed.
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en u kunt zich gratis abonneren via het emailadres van het Platform. Graag nodigen we u uit om nieuwsitems in te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl. Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Het abonnement is zoals gezegd gratis.

Nieuwsarchief


© 2019 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer