Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Deel 7 in de Erfgoedreeks

Op 11 september 2021 is deel 7 in de Erfgoedreeks verschenen:

Reconstructie van een linie

De circumvallatielinie van Maurits rond de stad Grave in 1602 van Heumen, Overasselt en Nederasselt tot Balgoij/Keent


door Frank Oerlemans

Klik hier voor

Wandelroute De linie van Prins Maurits

Tegelijk met het verschijnen van het boek Reconstructie van een linie is een wandelroute uitgezet die langs markante plekken van de circumvallatielinie voert.
Deze route loopt van Heumen via Overasselt naar Nederasselt, en is 25 km lang.
Ook kan de route in gedeelten worden gelopen.
Klik hieronder voor een pdf-bestand van de wandelroute. Voor het eind van dit jaar zal er ook een nadere toelichting in woord en beeld op deze website beschikbaar zijn, die via QRcodeplaatjes te bereiken is.

Open Monumentendagen 11 en 12 september 2021

Voor het programma klik op het logoNieuwsbrief nummer 11 is uit !!

In deze oktober-editie staan weer veel interessante onderwerpen.
Ook is een agenda toegevoegd.

Lees onder de rubriek publicaties de hele Nieuwsbrief.

Behoud school Vuurvogel I in Malden

Een bewonersgroep is een petitie gestart om het schoolgebouw Vuurvogel 1 in Malden voor sloop te behoeden: Stop sloop van de Vuurvogel in Malden

KLOOSTERGOEDEREN IN OVERASSELT

DE UNIEKE GESCHIEDENIS VAN DE BEZITTINGEN VAN ST. WALRICK EN GRAEFENTHAL

Kloosters speelden tijdens de middeleeuwen een belangrijke rol in de verbreiding van het katholieke geloof. Naast hun religieuze functie hadden ze ook wereldlijke macht.

Bovendien bouwden veel kloosters grote bezittingen op in de vorm van boerderijen en landerijen. Het waren daarmee ook grootgrondbezitters.


Algemene Ledenvergadering (ALV)

Beste allen.

Helaas zijn we door de voortdurende coronamaatregelen genoodzaakt ook dit voorjaar geen algemene ledenvergadering (ALV) te houden. Het spijt ons bijzonder dat we daardoor niet in de gelegenheid zijn met elkaar te overleggen over de gang van zaken en elkaar te inspireren. Hopelijk is het komend najaar wel weer mogelijk een fysieke vergadering te beleggen. We brengen jullie hierbij graag op de hoogte van enkele lopende zaken die ondanks corona toch doorgang vinden:

  • met de gemeente zijn we in overleg over een meer adequaat beleid inzake Rijks- en gemeentemonumenten, naar aanleiding van de afbraak van het Rijksmonument Vosseneindseweg 5 in Heumen;
  • op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid – ondanks de coronasituatie – op 11 september a.s. een (afgeslankte) Open Monumentendag te organiseren met vooral buitenactiviteiten;
  • in voorbereiding is een beeldbank met foto’s, kaartmateriaal, bidprentjes, afbeeldingen van grafzerken, overige documenten, geluids- en videomateriaal en afbeeldingen van museale objecten die in de gemeente Heumen beschikbaar zijn;
  • dit voorjaar verschijnt een cahier met de titel: Kloostergoederen in Overasselt van St. Valéry en Graefenthal, geschreven door Harrie Joosten;
  • verder wordt een wandelroute uitgezet van Nederasselt via Overasselt naar Heumen (25 km) die de circumvallatielinie volgt die prins Maurits bij het bezet van Grave in 1602 heeft aangelegd; daarvoor heeft Frank Oerlemans unieke research verricht dat begin van dit najaar ook in boekvorm verschijnt met de titel Reconstructie van een linie;
  • de gemeente heeft bij het Kroonwerk Coehoorn een nieuw wandelpad aangelegd met de toepasselijke naam: Hertog van Parmapad; ook zijn de hagen van het kroonwerk doorgetrokken tot aan de Maas.
Wij hopen van harte dat we elkaar in het najaar wel tijdens een algemene ledenvergadering kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Frans Wildenborg, secr.

Erfgoed Kalender 2021


NIEUW !!

Naar aanleiding van de herdenking ‘75 jaar Operation Market Garden’ in september 2019 is het boek Achter het front, Heumen en Malden september 1944 – zomer 1945 verschenen.

Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 5

Kroonwerk Coehoorn - een verdedigingswerk van de Brabantse vestingstad Grave in het Gelderse Nederasselt
Hierbij bieden wij u de tiende nieuwsbrief van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen aan.
Daarmee willen we u graag op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het erfgoed.
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en u kunt zich gratis abonneren via het emailadres van het Platform. Graag nodigen we u uit om nieuwsitems in te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl. Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Het abonnement is zoals gezegd gratis.

Nieuwsarchief


© 2021 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer