Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Vier eeuwen oude verdediging dankzij droogte even zichtbaar

Een opvallende droge plek in de uiterwaarden bij Overasselt blijkt de afdruk te zijn van een eeuwenoud verdedigingswerk van het Staatse leger van Maurits van Nassau

  • Verdedigingslinie langs de Maas - Frank Oerlemans, interview bij GL8, zaterdag 17 oktober 2020. Luister hier.
  • Lees hier verder onder de werkgroep Heerlijkheden Overasselt.

Nieuwsbrief nummer 6 is uit

Nieuwsbrief nummer 6 van het Erfgoedplatform is uit.

Accordeons De Muse uitgespeeld

Het Maldense accordeonmuseum De Muse heeft de deuren gesloten. Ook het muziekcafé is ter ziele. Exploitant Henk Kuik zag geen kans meer om zonder steun zowel het museum als het café langer te exploiteren. Daarmee verliest Malden een uniek stukje muziekgeschiedenis. Museum en café waren ondergebracht in de voormalige lagere school, ‘rood’ erfgoed, aan het Kerkplein. Natuurlijk heeft het Erfgoedplatform contact opgenomen met De Muse, want het museum was immers een van onze leden. Het moet voor Henk Kuik een heel zware beslissing geweest zijn om zo’n uniek project te beëindigen. De Muse is decennia lang een begrip geweest in onze gemeente. Een van de drie bijzondere musea in onze gemeente verdwijnt nu. Bovendien valt hiermee een markante ontmoetingsplek in het hart van Malden weg.

U kunt zich aanmelden voor een gratis toezenden van deze Nieuwsbrief, die 4 maal per jaar verschijnt. Zo blijft u op de hoogte van het erfgoedgebeuren in de gemeente Heumen. Schrijf een mailtje naar: info@erfgoedheumen.nl.


Mogelijke ombuigingen in gemeentelijke subsidies

Geachte leden van de Raad, Raadscommissies en College B&W,

U staat voor de moeilijke opgave besluiten te nemen over de gemeentelijke subsidies. Ook het Erfgoedplatform Gemeente Heumen kan getroffen worden door uw besluiten. Dit gevaar dreigt ook voor een aantal van onze leden: Agrarisch Museum De Lage Hof, Ateliermuseum Jac Maris, Heemtuin Malden, Heemkunde Malden, Wijkraad Hoogenhof en Dorpsplatform Overasselt.

Lees hier verder.


Het verhaal tussen Maas en Waal

Vanaf het open monumentenweekend 12 en 13 september 2020 is de Canon van het land tussen Maas en Waal in de lucht via deze link Verhaal tussen Maas en Waal

De geschiedenis van de streek is er te vinden rond drie verbindende thema’s: landschap, economie en macht. De invloed van de rivierenkomt er overal in terug. Als grens, als vijand, als vriend. Soms hoofdrolspeler en soms alleen aan de zijlijn maar altijd aanwezig. Ook wat de gemeente Heumen betreft. De overstroming van 1925/1926 komt uitgebreid in beeld in het venster “De ramp die geen ramp mocht heten”.
De Maasdijk brak toen door tussen Overasselt en Nederasselt. Met grote gevolgen voor met name het gebied stroomafwaarts.

Lees hier verder.


Wandeling door de geschiedenis van Malden

Onlangs is het Ommetje Kop van Malden, samengesteld door de Stichting Heemkunde Malden met medewerking van de Gemeente Heumen, gepresenteerd aan het publiek.

Deze wandeling door de geschiedenis van Malden is 7,5 kilometer lang en voert langs bijzondere historische plaatsen, zoals naar het Maas Waalkanaal, over het Landgoed De Elshof en langs het nieuwe gedenkteken waarmee het Maldense vliegveld Airstrip B91 herdacht wordt. De wandeling is te downloaden op de website van de Stichting Heemkunde Malden: www.heemkundemalden.nl.

U kunt de wandeling starten vanuit Coffyn, Rijksweg 65 te Malden waar u ook de gratis brochure kunt meenemen. Tevens ligt de brochure gereed op diverse andere plaatsen zoals, in de heemkamer die gevestigd is in de bibliotheek te Malden en MFC Maldensteijn.

Wij wensen u een fijne wandeling!

Petra Thijssen


RK Kerk te Heumen gaat sluiten

In de katholieke kerk van Heumen zal op 22 november a.s. de laatste viering worden gehouden. Zoals u in de media heeft kunnen lezen wordt genoemde kerk per 1 december gesloten. In de toekomst is het idee om appartementen in de kerk te bouwen, waarbij de buitenkant van de kerk zoveel mogelijk intact zal blijven.

Lees hier het hele verhaal of op de pagina van werkgroep Rood.

Erfgoed Kalender 2020

  • 01.10.2020: Eindpresentatie project Historische Heggen en Wallen in de gemeenten Heumen en Wijchen. Lees hier verder.
  • 01.01.2020: Cahier Heumense Molens te koop !! Zie elders op deze site.

NIEUW !!

Naar aanleiding van de herdenking ‘75 jaar Operation Market Garden’ in september 2019 is onlangs het boek Achter het front, Heumen en Malden september 1944 – zomer 1945 verschenen.

Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 4

De gemeente Heumen heeft een rijke geschiedenis van molens en molenaars. Nu staan er nog drie molens: de Maasmolen (Nederasselt), de Zeldenrust (Overasselt) en de Joannusmolen (Heumen).
Hierbij bieden wij u de zesde nieuwsbrief van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen aan.
Daarmee willen we u graag op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het erfgoed.
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en u kunt zich gratis abonneren via het emailadres van het Platform. Graag nodigen we u uit om nieuwsitems in te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl. Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Het abonnement is zoals gezegd gratis.

Nieuwsarchief


© 2020 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer