Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Mogelijke ombuigingen in gemeentelijke subsidies

Geachte leden van de Raad, Raadscommissies en College B&W,

U staat voor de moeilijke opgave besluiten te nemen over de gemeentelijke subsidies. Ook het Erfgoedplatform Gemeente Heumen kan getroffen worden door uw besluiten. Dit gevaar dreigt ook voor een aantal van onze leden: Agrarisch Museum De Lage Hof, Ateliermuseum Jac Maris, Heemtuin Malden, Heemkunde Malden, Wijkraad Hoogenhof en Dorpsplatform Overasselt.

Lees hier verder.


Het verhaal tussen Maas en Waal

Vanaf het open monumentenweekend 12 en 13 september 2020 is de Canon van het land tussen Maas en Waal in de lucht via deze link Verhaal tussen Maas en Waal

De geschiedenis van de streek is er te vinden rond drie verbindende thema’s: landschap, economie en macht. De invloed van de rivierenkomt er overal in terug. Als grens, als vijand, als vriend. Soms hoofdrolspeler en soms alleen aan de zijlijn maar altijd aanwezig. Ook wat de gemeente Heumen betreft. De overstroming van 1925/1926 komt uitgebreid in beeld in het venster “De ramp die geen ramp mocht heten”.
De Maasdijk brak toen door tussen Overasselt en Nederasselt. Met grote gevolgen voor met name het gebied stroomafwaarts.

Lees hier verder.


Wandeling door de geschiedenis van Malden

Onlangs is het Ommetje Kop van Malden, samengesteld door de Stichting Heemkunde Malden met medewerking van de Gemeente Heumen, gepresenteerd aan het publiek.

Deze wandeling door de geschiedenis van Malden is 7,5 kilometer lang en voert langs bijzondere historische plaatsen, zoals naar het Maas Waalkanaal, over het Landgoed De Elshof en langs het nieuwe gedenkteken waarmee het Maldense vliegveld Airstrip B91 herdacht wordt. De wandeling is te downloaden op de website van de Stichting Heemkunde Malden: www.heemkundemalden.nl.

U kunt de wandeling starten vanuit Coffyn, Rijksweg 65 te Malden waar u ook de gratis brochure kunt meenemen. Tevens ligt de brochure gereed op diverse andere plaatsen zoals, in de heemkamer die gevestigd is in de bibliotheek te Malden en MFC Maldensteijn.

Wij wensen u een fijne wandeling!

Petra Thijssen


Nieuwsbrief nummer 5 is uit

Nieuwsbrief nummer 5 van het Erfgoedplatform is uit.

U kunt zich aanmelden voor een gratis toezenden van deze Nieuwsbrief, die 4 maal per jaar verschijnt. Zo blijft u op de hoogte van het erfgoedgebeuren in de gemeente Heumen. Schrijf een mailtje naar: info@erfgoedheumen.nl.


RK Kerk te Heumen gaat sluiten

In de katholieke kerk van Heumen zal op 22 november a.s. de laatste viering worden gehouden. Zoals u in de media heeft kunnen lezen wordt genoemde kerk per 1 december gesloten. In de toekomst is het idee om appartementen in de kerk te bouwen, waarbij de buitenkant van de kerk zoveel mogelijk intact zal blijven.

Lees hier het hele verhaal of op de pagina van werkgroep Rood.


Rijk ‘Keltisch’ wagengraf uit de IJzertijd ontdekt in bossen bij Heumen

Metaaldetectoramateurs hebben in de Hatertse en Overasseltse Vennen een graf gevonden van een zeer vooraanstaand persoon uit de IJzertijd.
Het zogeheten wagengraf zou zeker tweeduizend jaar oud zijn...

De vondsten werden vrijdag 26 juni jl. gepresenteerd in Museum Het Valkhof in Nijmegen, waar ze binnenkort ook te zien zijn. 'Bijzonder aan dit graf is dat de persoon gecremeerd is. Dit soort graven zijn door heel Europa gevonden met lijkbegravingen, maar hier is het lijk met alle grafgiften op de brandstapel gegaan', zegt Bazelmans van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Lees hier een 3-tal interessante artikelen:

Erfgoed Kalender 2020

  • 01.10.2020: Eindpresentatie project Historische Heggen en Wallen in de gemeenten Heumen en Wijchen. Lees hier verder.
  • 01.01.2020: Cahier Heumense Molens te koop !! Zie elders op deze site.

NIEUW !!

Naar aanleiding van de herdenking ‘75 jaar Operation Market Garden’ in september 2019 is onlangs het boek Achter het front, Heumen en Malden september 1944 – zomer 1945 verschenen.

Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 4

De gemeente Heumen heeft een rijke geschiedenis van molens en molenaars. Nu staan er nog drie molens: de Maasmolen (Nederasselt), de Zeldenrust (Overasselt) en de Joannusmolen (Heumen).
Hierbij bieden wij u de vijfde nieuwsbrief van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen aan.
Daarmee willen we u graag op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het erfgoed.
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en u kunt zich gratis abonneren via het emailadres van het Platform. Graag nodigen we u uit om nieuwsitems in te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl. Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Het abonnement is zoals gezegd gratis.

Nieuwsarchief


© 2020 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer