Erfgoedplatform Heumen

Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden.
Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

In 1980 zijn de dorpen Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt samengevoegd tot een nieuwe gemeente.
De naam werd ‘gemeente Heumen’, zo had Den Haag het beslist.
De samenvoeging was op zich niet onlogisch.
De vier dorpen waren weliswaar sinds mensenheugenis aparte gemeenschappen geweest, maar er waren zoveel raakpunten in geografie en geschiedenis, in maatschappijstructuur, religie en cultuur dat ze in feite ook een eeuwenoud gemeenschappelijk verleden hadden.

In cahier 3 DE CANON VAN HEUMEN uit onze Erfgoedreeks wordt dit ‘living apart together’ in beeld gebracht.
Het landschap, de adellijke kastelen en huizen, toneel van internationale conflicten, maar ook voetbalclubs en carnavalsverenigingen, vele aspecten hebben een plaats gekregen in de vijftig vensters die ruim zicht geven op het boeiende leven van dit zuidelijk stukje Rijk van Nijmegen.

Week van de Heg 2023


Van zondag 26 november tot en met zaterdag 2 december 2023 wordt voor het eerst de WEEK VAN DE HEG georganiseerd.

Voor verdere informatie, klik op:

Geldprijs voor Open Monumentendag in Heumen

Het Erfgoedplatform Heumen heeft een geldbedrag van € 1.000,- ontvangen voor de organisatie van de lokale Open Monumentendag. De bijbehorende cheque werd op 18 juli jl. door Harald de Boer, directeur van stichting Nederland Monumentenland, onder toeziend oog van portefeuillehouder erfgoed, burgemeester Joerie Minses uitgereikt aan Annette Mengde, voorzitter Erfgoedplatform Heumen en Petra Thijssen, voorzitter van het Comité Open Monumenten Gemeente Heumen.

Burgemeester Minses heeft de prijs voor zijn gemeente gewonnen. Tijdens zijn bezoek aan het VNG Jaarcongres afgelopen juni in Groningen, deed hij mee met de beursactie van stichting Nederland Monumentenland. Deze stichting was aanwezig op de beursvloer van het VNG Jaarcongres om meer bewustwording rondom het belang van monumenten en De VriendenLoterij Open Monumentendag te creëren onder burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers.
“Monumenten zijn van onschatbare waarde. Ze geven een kijkje in het dagelijkse leven van onze voorouders en vormen de basis voor onze culturele identiteit en onze leefomgeving. Steun van een gemeente aan hun lokale Comité Open Monumentendag en daarmee openstelling van monumenten voor het grote publiek, is enorm belangrijk voor de waardering en het uiteindelijke behoud van monumenten”, aldus Harald de Boer van Nederland Monumentenland.

Onze gemeente bleek uiteindelijk de gelukkige winnaar van de beursactie. Burgemeester Minses: “Tijdens de beurs deed ik spontaan mee aan de actie wetende dat heel veel gemeenten mee zouden doen. Ik was dan ook blij verrast dat we hadden gewonnen! Ik vind het heel belangrijk dat het erfgoed dat onze gemeente rijk is bij een groot publiek onder de aandacht wordt gebracht. Open Monumentendag is daar een mooi middel voor. In onze gemeente is er een Comité actief, die hier al vele jaren invulling aangeeft. Het geldbedrag komt zeker goed terecht.”

De prijs wordt mogelijk gemaakt door stichting Nederland Monumentenland, de landelijke organisator van Open Monumentendag.

Petra Thijssen

Voorzitter Open Monumentendag Gemeente Heumen

De Vuurvogel Malden

Een van de doelstellingen van werkgroep ROOD van het Erfgoedplatform is te trachten beeldbepalende panden met een architectonische structuur en betekenis te behouden, zodat daarmee de geschiedenis voor ons dorp, waar helaas in het verleden al veel verdwenen is, herkenbaar blijft. Daarom pleitte de werkgroep voor het behoud en herontwikkeling van de school Vuurvogel I, Veldsingel 2 te Malden. De gemeente had het plan dit pand te laten slopen en daar appartementen te laten bouwen.
De Vuurvogel I is een uniek schoolgebouw en is ontworpen in 1977, een fraai voorbeeld van het structuralisme. Dit is een architectuurstroming uit de jaren 60 en 70, waarbij de fysieke structuur van een gebouw gebaseerd is op de sociale structuur. Van binnen is dat goed zichtbaar, geen lange gangen en vierkante lokalen maar groepsruimten als bloembladen om een krans van multifunctionele ruimten. Het hart is een ruimte voor allerlei activiteiten. Het was het eerste schoolgebouw in Nederland dat in volledige aansluiting op het Jenaplan-concept is neergezet. Daarmee is dit gebouw uniek voor Nederland en zonder twijfel een onderwijskundig en architecturaal monument. De school is beeldbepalend voor de wijk Maldensveld die als het ware om het pand heen is ontwikkeld. Sloop van dit pand zou onherstelbare schade aanrichten aan de structuur van de wijk. In de documentatie over de bouw van de nieuwe school werd aangegeven dat de architectuur van dit pand zo bijzonder was dat het behouden zou moeten en kunnen blijven. Voor gebruik als school was het pand niet meer geschikt maar als basis voor kleinere wooneenheden en zakelijke ruimtes was het zeer geschikt. De vorige gemeenteraad van Heumen had ingestemd met deze visie op het pand. De werkgroep ROOD ging in gesprek met B&W van Heumen om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, maar ook om nieuwe ideeën voor behoud uit te wisselen. Tal van reacties hebben ons bereikt, zoals van aannemers, architecten, woongroepen en anderen die suggesties aandragen om met een andere bestemming het pand toch te laten voortbestaan in deze vorm.

Het laatste nieuws (29 juni 2023)

Op dit moment worden de mogelijkheden nogmaals onderzocht voor herontwikkeling van de Vuurvogel 1 aan de Veldsingel in Malden. Er worden twee mogelijkheden naar voren gebracht, namelijk om woningbouw op dit terrein te realiseren zonder het behoud van dit bijzondere gebouw en ten tweede, waar de werkgroep Rood al vanaf het begin voor gestaan heeft, om de Vuurvogelschool I te behouden in de oorspronkelijke staat, met daaromheen woningbouw. Het schoolgebouw kan dan geheel opgenomen worden in de uit te werken plannen. De invulling van dit gebouw zou dan een vorm van wonen of andere bestemming kunnen krijgen. Zodra de resultaten bekend zijn eind van dit jaar, worden die gedeeld met omwonenden, raadsleden en de werkgroep Rood.

Open monumentendag 2023

In het weekend van 9 en 10 september 2023 wordt de jaarlijkse Open Monumentendag gehouden. De comités van onze gemeente Heumen hebben een mooi programma samengesteld. Evenals vorig jaar zijn de molens, kerken en monumenten geopend voor publiek. Tevens zijn er fototentoonstellingen en excursies op diverse plaatsen.
Het thema voor dit jaar is: Levend erfgoed. Dit staat voor de culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen vanuit huis hebben meegekregen en die zij op hun beurt doorgeven. Dit soort erfgoed is voortdurend in beweging en verandert met de tijd mee. Het geeft een gevoel van eigen identiteit en continuïteit.
Wij nodigen u graag uit om deze dagen de activiteiten in onze vier dorpen te bezoeken.

Er is een programmaboekje samengesteld wat u gratis kunt afhalen bij diverse adressen in onze dorpen maar ook kunt downloaden door op de afbeelding te klikken.

Deel 9.1 in de Erfgoedreeks


Op 23 november 2023 verschijnt deel 9.1 in de Erfgoedreeks:

Boerderij- en huisnamen in Overasselt
Geschiedenis van bezit en bewoning
Deel 1 Buurtschap Heide


door Harrie Joosten en Loes Theunissen

Deel 10 in de Erfgoedreeks


Op 1 december 2023 verschijnt deel 10 in de Erfgoedreeks:

Historische heggen en wallen in de gemeente Heumen e.o.
Vroeger, nu en in de toekomst


door Jef Gielen

Laatst verschenen nieuwsbrief

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Download HIER het verslag van de ALV van 9 november 2022.

Nieuwsarchief


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer