Erfgoedplatform Heumen

Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden.
Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

In 1980 zijn de dorpen Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt samengevoegd tot een nieuwe gemeente.
De naam werd ‘gemeente Heumen’, zo had Den Haag het beslist.
De samenvoeging was op zich niet onlogisch.
De vier dorpen waren weliswaar sinds mensenheugenis aparte gemeenschappen geweest, maar er waren zoveel raakpunten in geografie en geschiedenis, in maatschappijstructuur, religie en cultuur dat ze in feite ook een eeuwenoud gemeenschappelijk verleden hadden.

In cahier 3 DE CANON VAN HEUMEN uit onze Erfgoedreeks wordt dit ‘living apart together’ in beeld gebracht.
Het landschap, de adellijke kastelen en huizen, toneel van internationale conflicten, maar ook voetbalclubs en carnavalsverenigingen, vele aspecten hebben een plaats gekregen in de vijftig vensters die ruim zicht geven op het boeiende leven van dit zuidelijk stukje Rijk van Nijmegen.

Programma 80 jaar Vrijheid

In nieuwsbrief 22 wordt uitgebreid ingegaan op het Herdenkingsprogramma voor de komende viering van 80 jaar Vrijheid in september a.s. Omdat Market Garden heel goed past binnen het thema voor de Open Monumentendag zijn op 14 en 15 september a.s. programma-onderdelen voor beide evenementen op elkaar afgestemd: de fietstocht langs 3 musea op 14 sept a.s. en de Bridge2bridge run op 15 sept.a.s.
Verder bestaat het gevarieerde programma uit onderdelen als:
  • een bevrijdingsfestival
  • een presentatie over de lokaal gecrashte vliegtuigen
  • een avond met beelden en verhalen uit de oorlogstijd
  • herdenkingsbijeenkomsten met bijzondere gasten
  • een filmavond
  • een middag over het oorlogs- en muzikale leven van de huisarts-verzetsman-musicus Boy Edgar
  • een vertelochtend over het Nijmegen van vlak voor en vlak na de bevrijding
Verdere informatie is te vinden in de Nieuwsbrief van juli 2024

Deel 11 in de Erfgoedreeks


Vanaf 11 mei 2024 is deel 11 verkrijgbaar in de Erfgoedreeks:
Hend de Kleijn
Een uitzonderlijk leven


door Annemieke van Lin & Cobie Stoots

Open monumentendagen 14 en 15 september 2024

Het thema voor dit jaar luidt: ‘Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen’. Routes en (handels)netwerken ontstonden, wegen werden aangelegd, transportnetwerken uitgebouwd, nieuwe vervoersmiddelen en manieren van communicatie werden uitgevonden. Deze routes, netwerken en verbindingen blijven zich voortdurend ontwikkelen. Ze bevinden zich op het kruispunt tussen het verleden, heden en toekomst. Het gaat ook over de invloed van reizen, vervoer en communicatie in Nederland, de inrichting van het land en de steden, de manier van leven zoals we dat in Nederland vandaag de dag doen. Maar het thema gaat ook over plaatsen van aankomst en vertrek, over (reis)verhalen, emigratie, toerisme, ontdekkingsreizen en verbeelding, niet alleen toen, maar ook nu.
Het worden voor u gevarieerde dagen met openstelling van de musea, molens, kerken en monumenten, maar ook boerderijen en vele ateliers openen hun deuren. Op diverse plaatsen kunt u genieten van fototentoonstellingen en lezingen bijwonen. De samenloop met de Market Garden-herdenking zorgt ervoor dat je ook kunt fietsen of een halve marathon lopen langs delen van de Liberationroute. Op zaterdag 14 en zondag 15 september 2024 kunt u een keuze maken uit het programma in Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt. Houdt u in ieder geval rekening met de diverse begintijden die vermeld staan in ons programmaboekje. Dit kunt u afhalen bij verschillende adressen in onze gemeente. Wij wensen u veel plezier!

Petra Thijssen, voorzitter werkgroep Open Monumentendag

Geldprijs voor Open Monumentendag in Heumen

Het Erfgoedplatform Heumen heeft een geldbedrag van € 1.000,- ontvangen voor de organisatie van de lokale Open Monumentendag. De bijbehorende cheque werd op 18 juli jl. door Harald de Boer, directeur van stichting Nederland Monumentenland, onder toeziend oog van portefeuillehouder erfgoed, burgemeester Joerie Minses uitgereikt aan Annette Mengde, voorzitter Erfgoedplatform Heumen en Petra Thijssen, voorzitter van het Comité Open Monumenten Gemeente Heumen.

Burgemeester Minses heeft de prijs voor zijn gemeente gewonnen. Tijdens zijn bezoek aan het VNG Jaarcongres afgelopen juni in Groningen, deed hij mee met de beursactie van stichting Nederland Monumentenland. Deze stichting was aanwezig op de beursvloer van het VNG Jaarcongres om meer bewustwording rondom het belang van monumenten en De VriendenLoterij Open Monumentendag te creëren onder burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers.
“Monumenten zijn van onschatbare waarde. Ze geven een kijkje in het dagelijkse leven van onze voorouders en vormen de basis voor onze culturele identiteit en onze leefomgeving. Steun van een gemeente aan hun lokale Comité Open Monumentendag en daarmee openstelling van monumenten voor het grote publiek, is enorm belangrijk voor de waardering en het uiteindelijke behoud van monumenten”, aldus Harald de Boer van Nederland Monumentenland.

Onze gemeente bleek uiteindelijk de gelukkige winnaar van de beursactie. Burgemeester Minses: “Tijdens de beurs deed ik spontaan mee aan de actie wetende dat heel veel gemeenten mee zouden doen. Ik was dan ook blij verrast dat we hadden gewonnen! Ik vind het heel belangrijk dat het erfgoed dat onze gemeente rijk is bij een groot publiek onder de aandacht wordt gebracht. Open Monumentendag is daar een mooi middel voor. In onze gemeente is er een Comité actief, die hier al vele jaren invulling aangeeft. Het geldbedrag komt zeker goed terecht.”

De prijs wordt mogelijk gemaakt door stichting Nederland Monumentenland, de landelijke organisator van Open Monumentendag.

Petra Thijssen

Voorzitter Open Monumentendag Gemeente Heumen

Laatst verschenen nieuwsbrief

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Download HIER het verslag van de ALV van 24 april 2024.

Terugblik 2023/ Werkplan 2025
Tijdens de ALV van 24 april 2024 is door elke werkgroep teruggekeken naar het afgelopen jaar en zijn de plannen voor 2024 toegelicht.
Nadere informatie hierover vind je terug op de pagina van de desbetreffende werkgroep.

Heemtuin Malden

De Heemtuin heeft weer een vruchtbaar jaar gehad.
Wat er zoal is gedaan door de vrijwilligers in 2023 en waar ze zich voor inzetten kunt u lezen via deze LINK.

Nieuwsarchief


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer