Dorpsplatform Overasselt

Dorpsplatform Overasselt


Dorpsplatform Overasselt
Vereniging Dorpsplatform Overasselt is een bewoners-initiatief sinds 2004. Dit is verder gegroeid tot een vereniging in 2006.

Het doel van onze vereniging is

  • Het bespreekbaar maken van ideeën zowel intern als extern over de leefbaarheid van het dorp op ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch gebied.
  • Het signaleren van ontwikkelingen binnen het dorp en het aandringen op structurele verbeteringen van de leefbaarheid bij o.a. bevoegde instanties.
  • Het coördineren van ontwikkelingen die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen en het voorkomen van ontwikkelingen die afbreuk doen aan de leefbaarheid van Overasselt.
  • Het fungeren als klankbord voor externe instanties over ontwikkelingen die van invloed zijn op de leefbaarheid van Overasselt.

Meer informatie over Vereniging Dorpsplatform Overasselt vindt u op www.dorpsplatformoverasselt.nl


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer