ERFGOEDREEKS DEEL 3

DE CANON VAN DE GEMEENTE HEUMEN

Malden, Heumen, Overasselt, Nederasselt

een geschiedenis in vijftig vensters

Ten geleide

Onze gemeente Heumen heeft een gedenkwaardige historie. Veel gedenkwaardiger dan menigeen weet. Een historie om boeken over te schrijven; boeken met glanzende verhalen, met herinneringen, met beschouwingen of met feiten. Tot de laatste categorie behoort deze Canon: de Canon van Heumen, vol met foto’s, tekeningen en beschrijvingen.

Met enige trots mag ik het voorwoord in deze Canon schrijven. Trots op mensen die met speurderszin, doorzettingsvermogen en precisie dit werk tot stand hebben gebracht. Trots ook op het mooie dat in onze gemeente te vinden is. En trots ben ik op de mensen die het boek ter hand nemen op zoek naar al dat moois dat hier soms al eeuwen aanwezig is met een vingerwijzing naar de toekomst.

Zo’n Canon is heel geschikt om te fantaseren over de Hoemannen die in hun onderhoud voorzagen door argeloze reizigers te beroven, of hoe het dagelijks leven in een Romeins landhuis te schetsen is. Het geeft inzicht in het ontstaan van wegen of kerken en waarom een kasteel of brug op zijn plek terecht kwam. Geven alle feiten ook niet stof tot nadenken en een aanzet om meer te begrijpen van de omgeving waarin wij wonen?

Want er is ook veel verdwenen in de voorbije jaren en eeuwen, zoals het ook in de toekomst niet zal blijven zoals het nu is. Dat geldt voor gebouwen, en ook voor opvattingen en ideeën, voor gedeelde angsten en toekomstvisie. Er zijn oorlogen geweest en vernielzucht waardoor veel verloren ging, en er is bedacht en opgebouwd waardoor opnieuw mooie dingen konden ontstaan. De ontwikkelingen in verleden en heden worden in deze Canon in beeld gebracht, als vingerwijzing naar de toekomst.

De term monnikenwerk is ook iets uit het verleden. Maar zie, ook heden ten dage bestaat het. Mensen die deze Canon schreven hebben, gelijk monniken die in het verleden prachtige boeken maakten, zich tot het uiterste ingespannen om het spoor van de eeuwen bij ons te brengen. Wellicht helpt het bij het ontwikkelen van nieuwe gedachten over waar we naar toe willen. Het kan ons in ieder geval helpen nog meer betrokken te zijn bij onze gemeente Heumen.

Dit boek is voor iedereen die een klein beetje nieuwsgierig is, van welke leeftijd dan ook. Graag dank ik de samenstellers voor hun energie en tijd, voor hun talent en vakmanschap waardoor de Canon van Heumen een feit is.

Marriët Mittendorff
Burgemeester van Heumen
In 1980 zijn de dorpen Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt samengevoegd tot een nieuwe gemeente. De naam werd ‘gemeente Heumen’, zo had Den Haag het beslist.

De samenvoeging was op zich niet onlogisch. De vier dorpen waren weliswaar sinds mensenheugenis aparte gemeenschappen geweest, maar er waren zoveel raakpunten in geografie en geschiedenis, in maatschappijstructuur, religie en cultuur dat ze in feite ook een eeuwenoud gemeenschappelijk verleden hadden.

Met dit boek wordt dit ‘living apart together’ in beeld gebracht.

Het landschap, de adellijke kastelen en huizen, toneel van internationale conflicten, maar ook voetbalclubs en carnavalsverenigingen, vele aspecten hebben een plaats gekregen in de vijftig vensters die ruim zicht geven op het boeiende leven van dit zuidelijk stukje Rijk van Nijmegen.

Inhoudsopgave

Klik hier voor de menupagina met links naar alle vensters en de geraadpleegde literatuur.
Geert Dibbets
Leo Ewals
Jan Willemsen

Erfgoedreeks – Deel 3
ISBN 978-90-825728-2-7
118 pagina’s, rijk geïllustreerd
€ 15,00

BESTELFORMULIER


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer