DE VENSTERS VAN DE CANON

01 - DE PREHISTORIE
Tussen stuwwal en rivierduinen

02 - DE ROMEINEN IN HEUMEN
Van ca. 19 v.chr. tot 450 n.chr.

03 - HET CHRISTENDOM IN DE REGIO
De kloosters (A)

04 - HET CHRISTENDOM IN DE REGIO
De kloosters (B)

05 - DE KOORTSBOOM IN OVERASSELT

06 - DE SINT-WALRICKRUÏNE

07 - BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN IN DE MIDDELEEUWEN

08 - HET KASTEEL VAN HEUMEN

09 - DE MALDERBURCH

10 - HISTORISCHE HUIZEN IN OVERASSELT EN MALDEN

11 - BOERDERIJEN MET EEN VERLEDEN

12 - SCHUTTERSGILDEN

13 - HET HEUMENSOORD
Van prehistorie tot 1710

14 - DE NIEUWE TIJD (1543-1789)
Heumen en Malden in de verkoop

15 - HERVORMING IN DE REGIO

16 - DE SLAG OP DE MOOKERHEI, 1574
Vreemde troepen over de vloer

17 - KROONWERK COEHOORN TE NEDERASSELT

18 - DRIE PARELS IN DE GEMEENTE HEUMEN

19 - HET HEUMENSOORD
Van 1769 tot 1842

20 - DE BATAAFSCHE REPUBLIEK EN HET KONINKRIJK HOLLAND

21 - NEDERLAND NA 1813

22 - LAGER ONDERWIJS IN DE NEGENTIENDE EEUW

23 - DE ZUSTERS VAN HET RIJKE ROOMSE LEVEN

24 - DE MAAS
Droomlandschap en nachtmerrie

25 - HET MAAS-WAALKANAAL EN DE SLUIS BIJ HEUMEN

26 - RIJWEGEN EN SPOORWEGEN

27 - PONTVEREN EN BRUGGEN

28 - HET HEUMENSOORD
In de negentiende en twintigste eeuw

29 - BUITENHUIZEN IN MALDEN

30 - JAN JACOB LUDEN

31 - DE MAAS-WAALKANAALLINIE EN DE MOBILISATIE
Van 1935 tot 1939

32 - DE INVAL VAN HET DUITSE LEGER

33 - LEVEN TIJDENS DE BEZETTING

34 - HET VERZET

35 - OPERATIE MARKET GARDEN EN DE BEVRIJDING

36 - VLIEGVELD AIRSTRIP B91

37 - OORLOGSMONUMENTEN

38 - BEVOLKINGSGROEI

39 - BIER, MELK EN BETON
Bedrijvigheid in de regio

40 - VAN HUISKAMERCAFÉ TOT HORECA

41 - NIEUWE KERKEN

42 - LAGER ONDERWIJS IN DE TWINTIGSTE EEUW

43 - ZORG

44 - EEN NIEUWE GEMEENTE

45 - COLLECTIEVE VOORZIENINGEN

46 - SPORT

47 - MUZIEK, ZANG EN DANS

48 - TONEEL, POËZIE EN CARNAVAL

49 - KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE

50 - MUSEA IN DE GEMEENTE

GERAADPLEEGDE LITERATUUR


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer