Mobilisatie


Voormalige lagere school uit 1881 (foto Leo Ewals)

Gedenkplaat uit 1881 op voorzijde schoolgebouw (foto L Ewals)

Koffiehuis de Zon met molen in de Hoogstraat begin 20e eeuw (foto uit Geschiedenis Maasdorpen)

Voormalig hoofdkwartier van het grensbataljon (collectie van Lin)

Sluisbrug Heumen (collectie van Lin)

Cafe de Zon tijdens mobilisatie (foto onbekend)

Jeep op hoek Schoonenburgseweg Kasteelsestraat (collectie van Lin)
Gedurende de mobilisatie in 1939 was het hoofdkwartier van het grensbataljon onder leiding van majoor Weber in het huis met de rieten kap op de Schoonenburgseweg nr 5 gevestigd.
Daaronder ressorteerde onder meer de compagnie, die de sluisbrug bij Heumen moest verdedigen.
Zie ook venster 31 uit Canon Heumen over de Maas-Waallinie en de Mobilisatie.

Deze sluisbrug viel op 10 mei 1940 door een list in handen van de Duitsers.

Zie ook venster 32 uit Canon Heumen over de inval van het Duitse leger.

Op de kruising van de Kasteelsestraat met de Hoogstraat stond vroeger een huis genaamd “De Loer”.
De strategische ligging met uitzicht in alle richtingen heeft hier kennelijk de volkshumor geïnspireerd.
Nog wel aanwezig zijn etablissement De Zon, in de 19e eeuw ook al bekend als café en koffiehuis, en “De Wissel”, voorheen de lagere school van het dorp (vanaf 1881).
Tijdens het laatste oorlogsjaar heeft de school een militaire functie gehad.
Onder meer werden er de Duitse krijgsgevangenen tijdelijk in ondergebracht

In de aanbouw aan de achterkant van de voormalige school is de huidige brandweer gevestigd.
De brandweerzorg in het dorp gaat terug tot 1801, toen de schout en buurmeesteren van Over- en Nederasselt van de landdrost de opdracht kregen om een brandmeester aan te stellen, een aantal brandhaken aan te schaffen, waterhoudende putten te graven en te regelen dat er bij brand hulp kwam " van een man uit elk huijs voorzien van een betrouwbaren emmer".
In 1849 kwam er de aanbesteding van het onderstel van een brandspuit en in 1881 een gemeentelijke verordening met verbods- en gebodsbepalingen voor o.m. de bouw en inrichting van stenen schoorstenen, de hulp bij brand (b.v. het beschikbaar stellen van paarden) en het gebruik van brandende pijpen en lantaarns

© 2023 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer