Oprichting Erfgoedplatform Heumen

Oprichting een feit

De ledenvergadering van 24 november 2011 heeft onderstaande intentieverklaring aanvaard:

De instellingen die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin bezig houden binnen de gemeente Heumen verklaren onder de naam Erfgoedplatform gemeente Heumen met elkaar te zullen samenwerken, een en ander met inachtneming van ieders eigen identiteit en werkwijze.

 

Het erfgoedplatform stelt zich ten doel: het bevorderen van onderlinge kennismaking en samenwerking van alle erfgoedinstellingen binnen de gemeente Heumen. De onderlinge contacten en samenwerking moeten leiden tot een meerwaarde voor elk van hen en voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Heumen.
Hiermee wil het erfgoedplatform aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt en wil het platform samen met de gemeente het erfgoed in stand houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.
Het samenwerkingsverband richt zich ook op de omringende regio’s.

De werkwijze van het erfgoedplatform zal worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement waarin onder meer de gebiedsomschrijving, de doelstellingen,de kernbegrippen van de samenwerking, de interne organisatie, de middelen en de contacten met onderwijs en bedrijfsleven beschreven worden.

 

Heumen, 5 december 2011


- Hier vindt u het Ledenregister 2019 met de aangesloten organistaties.


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer