Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden. Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Protestanten en Katholieken in Overasselt

Van de Reformatie tot vandaag. Van strijd tot oecumene


Door: Werkgroep Heerlijkheden Overasselt, Annette Mengde en Harrie Joosten
Vertelochtend 30 november, Bibliotheek Overasselt; inloop 10 uur, lezing 10.30 uur.

Lees hier verder.


Goede opkomst Algemene Ledenvergadering

Op woensdagavond 31 oktober hield het Erfgoedplatform Heumen haar 2e Algemene Leden Vergadering (ALV) van dit jaar in Café Kanaalzicht te Heumen.
Veel afgevaardigden van de leden, de werkgroepen en instellingen, waren aanwezig om op een constructieve wijze de agenda af te handelen. Naast de herbenoeming van de voorzitter en de penningmeester, mochten we een nieuw lid van het Platform begroeten: Heemtuin Malden. Aan de hand van een schitterend verhaal over het beheer van de akkers, gaven zij acte de présence.

Het bestuur presenteerde haar plannen voor 2019 en de afgevaardigden van de diverse werkgroepen gaven een duidelijk inzicht in hun plannen voor 2019. Deze plannen zijn eveneens op de website van het Erfgoed te lezen (zie: leden, werkgroepen). De voorzitter van de avond gaf ten slotte nog een overzicht van de verkoop van de 3 cahiers.
Van het laatste cahier: De Canon van de Gemeente Heumen, zijn er inmiddels bijna 500 stuks verkocht; het cahier is uiteraard nog steeds te koop !).

Na de pauze verzorgde Harrie Joosten van de onlangs toegetreden werkgroep Heerlijkheden Overasselt een presentatie met als titel: “Wie hadden het voor het zeggen in Overasselt”. In een helder betoog schetste hij de historische lijnen waarlangs de ontwikkeling in en rond Overasselt vanaf 900 na Christus, zich heeft plaatsgevonden. De presentatie, alsmede de samenvatting van de lezing kunt u hier (presentatie & samenvatting) nalezen. Tevens zijn die terug te vinden op de pagina van de werkgroep Heerlijkheden Overasselt (zie: leden, Instellingen, Historie).


Stichting Heemkunde Malden organiseerde een lezing.

Bart Janssen vertelde op 6 november aanstaande, over nieuwe ontdekkingen over de frontstadperiode van Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Locatie: Multifunctioneel Centrum Maldensteijn, Kerkplein 8 te Malden.

Lees hier de hele uitnodiging....

PS: Bron van Foto: Regionaal Archief Nijmegen.


We gaan ondergronds ...

zeiden de broers Mario en Toon Huijbers en een paar van hun vrienden uit Overasselt tegen elkaar, toen omstreeks 1943 alle jongens van hun leeftijd in Duitsland moesten gaan werken.

Trees Rengers-Huijbers was vijfenhalf jaar toen Duitse soldaten op hun erf aan de Donderbergweg kwamen zoeken naar haar broers.

De gebeurtenissen van die dag staan nog steeds op haar netvlies gegrift. Trees vertelt, "We gaan ondergronds"... klik hier voor haar verhaal.

Meer verhalen kunt u lezen bij de werkgroep Woord en Beeld.


WOORD en BEELD

De werkgroep Woord en Beeld zoekt mensen die geïnteresseerd zijn om samen met de werkgroepleden het erfgoed van de gemeente Heumen te verzamelen en te bewaren.
Dit houdt concreet in: interviews houden, verhalen uitwerken en bijvoorbeeld met kennis van de media, fotografie, film, PP etc de deskundigheid in onze werkgroep vergroten.
Meer informatie over de werkgroep kunt u hier vinden onder de knop Leden, werkgroepen. Opgeven kan bij de voorzitter van de werkgroep Liesbeth Arts van Casteren: woordenbeelderfgoedheumen@gmail.com.

OPROEP

Begin 2018 is de eerste editie van De Canon van de gemeente Heumen verschenen. Dit boek is met groot enthousiasme ontvangen. Op termijn komt er een tweede, herziene druk op de markt. Want een canon is continu in ontwikkeling.

Daarom een oproep aan allen die aan de totstandkoming van deze tweede druk willen bijdragen, om contact op te nemen met het Erfgoedplatform Gemeente Heumen via e-mail: info@erfgoedheumen.nl.

Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 3


Nieuws van 2018


Recente Activiteiten:


Erfgoed Kalender 2018

  • 22.11.2018: Velps Heem organiseert op 22 november een avond met Wim Kattenberg en Hugo van Capelleveen over én in het oude kerkje in Velp. Kaartjes bestellen kan hier.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer