Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden.
Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Deel 7 in de Erfgoedreeks

Op 11 september 2021 is deel 7 in de Erfgoedreeks verschenen:

Reconstructie van een linie

De circumvallatielinie van Maurits rond de stad Grave in 1602 van Heumen, Overasselt en Nederasselt tot Balgoij/Keent


door Frank Oerlemans

Wandelroute De linie van Prins Maurits

Tegelijk met het verschijnen van het boek Reconstructie van een linie is een wandelroute uitgezet die langs markante plekken van de circumvallatielinie voert.
Deze route loopt van Heumen via Overasselt naar Nederasselt, en is 25 km lang.
Ook kan de route in gedeelten worden gelopen.

Laatst verschenen nieuwsbrief

Behoud school Vuurvogel I in Malden

Een bewonersgroep is een petitie gestart om het schoolgebouw Vuurvogel 1 in Malden voor sloop te behoeden.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Beste allen.

Helaas zijn we door de voortdurende coronamaatregelen genoodzaakt ook dit voorjaar geen algemene ledenvergadering (ALV) te houden. Het spijt ons bijzonder dat we daardoor niet in de gelegenheid zijn met elkaar te overleggen over de gang van zaken en elkaar te inspireren. Hopelijk is het komend najaar wel weer mogelijk een fysieke vergadering te beleggen. We brengen jullie hierbij graag op de hoogte van enkele lopende zaken die ondanks corona toch doorgang vinden:

  • met de gemeente zijn we in overleg over een meer adequaat beleid inzake Rijks- en gemeentemonumenten, naar aanleiding van de afbraak van het Rijksmonument Vosseneindseweg 5 in Heumen;
  • op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid – ondanks de coronasituatie – op 11 september a.s. een (afgeslankte) Open Monumentendag te organiseren met vooral buitenactiviteiten;
  • in voorbereiding is een beeldbank met foto’s, kaartmateriaal, bidprentjes, afbeeldingen van grafzerken, overige documenten, geluids- en videomateriaal en afbeeldingen van museale objecten die in de gemeente Heumen beschikbaar zijn;
  • dit voorjaar verschijnt een cahier met de titel: Kloostergoederen in Overasselt van St. Valéry en Graefenthal, geschreven door Harrie Joosten;
  • verder wordt een wandelroute uitgezet van Nederasselt via Overasselt naar Heumen (25 km) die de circumvallatielinie volgt die prins Maurits bij het bezet van Grave in 1602 heeft aangelegd; daarvoor heeft Frank Oerlemans unieke research verricht dat begin van dit najaar ook in boekvorm verschijnt met de titel Reconstructie van een linie;
  • de gemeente heeft bij het Kroonwerk Coehoorn een nieuw wandelpad aangelegd met de toepasselijke naam: Hertog van Parmapad; ook zijn de hagen van het kroonwerk doorgetrokken tot aan de Maas.
Wij hopen van harte dat we elkaar in het najaar wel tijdens een algemene ledenvergadering kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Frans Wildenborg, secr.

Nieuwsarchief


© 2022 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer