Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

St.Antonius Abt Gilde Overasselt Heropgericht

De oudste bron over het Gilde van Overasselt gaat terug tot 1661. Jammer genoeg viel het gilde rond 1970 stil, maar is nooit opgeheven. Op initiatief van Jo van Lieshout uit Nederasselt, lid van de Werkgroep Archeologie van het Erfgoedplatform, zijn de mogelijkheden voor een heroprichting onderzocht.
Dat heeft geleid tot de notariële heroprichting in 2018 en de kerkelijke inzegening op 20 januari 2019.

Jo van Lieshout en Harrie Joosten begonnen hun historisch onderzoek naar het gilde in 2014.
De gildeboeken en het belangrijkste gildezilver bleken bewaard te zijn door de Antonius Abt Parochie van Overasselt. De gemeente Heumen had ook een aantal koningsschilden. Enkele schildjes zijn door de gemeente in bruikleen gegeven aan het Valkhofmuseum in Nijmegen. Het vaandel is verloren gegaan. Het gilde was ooit ook eigenaar van een aantal percelen grond.
Onderzoek wees uit dat deze percelen nieuwe eigenaren hebben gekregen. Van de erfenis van het oude gilde is dus weinig overgebleven. Met deze beperkte middelen, maar met grote gedrevenheid, ging Jo van Lieshout werken aan de heroprichting.

Tot op heden telt het gilde bijna 30 leden, mannen en vrouwen. Er is een bestuur, uniformen en een nieuw vaandel.
Met veel enthousiasme zijn de gildebroeders en zusters aan het werk gegaan met als hoogtepunt de kerkelijke inzegening op zondag 20 januari 2019, de eerste zondag na de naamdag van St. Antonius Abt.

Lees hier verder -->


Optekenen van Het Verhaal van Gelderland van start

In het Huis der Provincie in Arnhem is woensdagmiddag 16 januari 2019 de aftrap gegeven voor het schrijven van Het Verhaal van Gelderland. Ergens in 2022 moet het in boekvorm verschijnen.
Het Verhaal van Gelderland valt in vier grote delen uiteen. De tijd dat Gelderland nog niet bestond, Gelre in de Middeleeuwen, als onderdeel van De Nederlanden en als onderdeel van het Koninkrijk.
Het Verhaal moet in tien hoofdvragen antwoord geven op zeg maar 25 eeuwen Gelderland, Gelre en het gebied waaruit dit is ontstaan. Veel is bekend in losse stukken zonder samenhang. Nu wordt naar die samenhang gezocht, waarvoor ook een beroep wordt gedaan op lokale kennis. Daarbij wordt ook het Overkwartier betrokken, Roermond en Goch (Dld). De schrijvers zullen zeker ook regionale bijeenkomsten organiseren om te horen wat zeker niet mag ontbreken in Het Verhaal.

Lees hier verder -->


Interview radio station RN7 Nijmegen

met Katja Zee en Frank Oerlemans. Beiden zijn lid van het erfgoedplatform Heumen werkgroep archeologie.
Het interview vond plaats naar aanleiding van de opgravingen op het Werklandschap in Overasselt november 2017 en maart 2018 en de inventarisatie van de vondsten die in 1980 verzameld zijn bij de opgraving van de resten van het kasteel Heumen.

Luister hier naar het interview -->

OPROEP

Begin 2018 is de eerste editie van De Canon van de gemeente Heumen verschenen. Dit boek is met groot enthousiasme ontvangen. Op termijn komt er een tweede, herziene druk op de markt. Want een canon is continu in ontwikkeling.

Daarom een oproep aan allen die aan de totstandkoming van deze tweede druk willen bijdragen, om contact op te nemen met het Erfgoedplatform Gemeente Heumen via e-mail: info@erfgoedheumen.nl.

Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 3


Erfgoed Kalender 2019

  • 21.06.2019: Excursie Erfgoed Platform Heumen naar Venray. Meer gegevens volgen.
  • 09.03.2019: Gelresymposium en jaarvergadering op kasteel Hernen zaterdag 9 maart 2019 Gelderse landschappen: zes eeuwen land in wording.
    Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Geldersch Landschap staat het symposium van de Vereniging Gelre van 2019 in het teken van het Gelderse landschap door de eeuwen heen. Hoe veranderde het landschap in Gelderland vanaf de middeleeuwen tot nu? Lees hier verder -->.
  • 19.02.2019: Lezing van AWN: De desintegratie van de limes. Veranderingen in Nijmegen en op het Noord-Limburgse platteland gedurende de Romeinse tijd. Lees hier verder -->
  • 20.01.2019: Heroprichting en inwijding St. Antonius Abt Gilde Overasselt. Lees verder in Nieuws 2019
  • 16.01.2019: Optekenen van Het Verhaal van Gelderland van Start. Lees hier verder -->.


Nieuwsarchief


© 2019 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer